Lleida

Notícia

El Ple de la Paeria rebutja un recurs del grup del PSC contra l'aixecament de la suspensió de llicències urbanístiques

Grup Municipal
L'Ajuntament de Lleida ha celebrat avui un ple extraordinari amb un únic punt de l'ordre del dia: la proposta per desestimar el recurs de reposició presentat pel grup municipal del PSC contra l'aixecament de la suspensió de les llicències urbanístiques. El recurs qüestionava una decisió adoptada pel ple municipal del passat 27 de setembre, per deixar temporalment sense efecte la suspensió de llicències d'edificació i altres autoritzacions municipals, fruit de la decisió del govern de paralitzar el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

El recurs ha quedat rebutjat per 15 vots a favor (ERC, Junts per Lleida i Comú), 7 en contra (PSC) i 5 abstencions (Cs i PP).

Durant el ple, l'equip de govern ha assenyalat que la decisió està avalada per diversos informes tècnics i jurídics, que recullen jurisprudència en aquest àmbit. En particular, s'ha fet referència a un informe encarregat per la Paeria a un urbanista de prestigi –i responsable de l'elaboració del Pla General vigent– com és el Josep Maria Llop, actual director de la Càtedra Unesco de Ciutats Intermèdies, Urbanització i Desenvolupament de la UdL. Aquest document constata que la tramitació de la revisió del planejament urbanístic es va iniciar sense que es donessin les condicions de revisió anticipada previstes al Pla General. Per aquest motiu recomana que se sol·liciti l'autorització oficial de la Generalitat per abordar la revisió anticipada del PGL. També aconsella que s'aprofiti la feina feta fins ara, corregint les deficiències tècniques i jurídiques que es detectin i incorporant els canvis derivats dels processos participatius, d'informes sectorials i d'altres administracions i de l'aplicació del model de ciutat del nou govern. En aquest sentit, s'ha afegit que es parlarà amb totes les persones i col·lectius que van presentar al·legacions per buscar nous consensosper bastir un nou POUM, aprofitant la feina feta i donant seguretat jurídica.

També s'ha fet referència a un altre informe, elaborat per la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya que constata que la revisió anticipada del Pla requereix autorització del conseller sempre que no es compleixin les circumstàncies fixades per la seva revisió ordinària i que la Paeria no la va demanar. A més, fixa en el 2003 l'entrada en vigor oficial del Pla, de manera que la seva vigència abasta fins a 2023.

Pel que fa als informes preceptius elaborats per tècnics municipals, justifiquen la decisió de l'aixecament de la suspensió de llicències, tot recordant que el planejament en tràmit, ara en fase d'aprovació inicial, patirà importants modificacions en funció dels informes, de les al·legacions presentades i dels possibles canvis de plantejament sobre l'ordenació de la ciutat que adopti la Paeria.

"La necessària redacció d'un nou document del POUM comportarà una sèrie de canvis amb suficient transcendència i amb tota seguretat obligarà a tornar a sotmetre el document a una nova aprovació inicial; això fa també necessari replantejar-se l'efectivitat de la suspensió de llicències actual i fer una aplicació raonable d'aquest instrument cautelar", assegura l'informe, que recorda que el fet de no esgotar el termini de suspensió de llicències permet revitalitzar la mesura quan sigui necessària per a una nova aprovació inicial. Mentrestant, les llicències i tramitacions s'atorgaran d'acord amb el Pla general de Lleida que seguirà vigent fins que no s'aprovi definitivament un pla d'ordenació urbanística municipal.

Nova aprovació inicial
La portaveu del govern municipal i segona tinent d'alcalde, Jordina Freixanet, ha reiterat que, un cop rebutjat el recurs, es mantindrà la planificació prevista en l'acord de govern. Contempla deixar sense efecte l'aprovació inicial del nou POUM i engegar els treballs necessaris per dur a terme una nova aprovació inicial, que aprofiti els esforços fets fins ara però que també incorpori nous consensos i la participació ciutadana. "Podem anar ràpids i àgils, però els consensos necessiten coure's a foc lent, explicant-los barri a barri, fent comprensibles normes farragoses i per fer-ho volem comptar sincerament amb tots i cadascun dels regidors d'aquesta casa, i emplaçar-nos a debatre sobre el fons", ha afirmat Freixanet.