Lleida

Notícia

La Paeria convoca subvencions en els àmbits de Cultura, Educació, Feminismes i Drets Civils per un import total de 107.000 €

Grup Municipal
Estan destinades a promoure el desenvolupament d'activitats d'entitats culturals, educatives, de les associacions de mares i pares, projectes en favor de la igualtat de gènere i contra les violències masclistes i d'Educació per a la Transformació Social, el foment dels drets humans i la interculturalitat.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat avui la convocatòria de cinc línies subvencionadores corresponents als àmbits de Cultura, Educació, Feminismes i Drets Civils que estan dotades amb un import total de 107.000 euros i que tenen com a objectiu promoure projectes d'entitats de la ciutat.

Les entitats sense ànim de lucre del món cultural domiciliades a Lleida podran presentar-se a la convocatòria de la línia 1, dotada amb 28.000 euros, per a activitats i actuacions en qualsevol dels àmbits de la cultura. Els ajuts són en règim de concurrència competitiva i no podran superar el 50% del cost de l'actuació subvencionada.

Des del Servei d'Educació de la regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes s'aprova la convocatòria de la Línia 17 corresponent al foment de les activitats de les associacions de familiars d'alumnes de la ciutat de Lleida (Associacions de Mares i Pares–AMPA), amb una dotació de 20.000 euros; i la línia 19 de suport a les entitats que treballen en el món de l'educació a la ciutat de Lleida, amb 16.000 euros.

En l'àrea de Feminismes, s'han aprovat els ajuts per a subvencionar projectes en favor de la igualtat de gènere i contra les violències masclistes, dotada amb 11.000 euros.

Per últim, pel que fa a l'àmbit de Drets Civils, es convoca amb una dotació de 32.000 euros la línia 15 d'ajuts a projectes d'Educació per a la Transformació Social (EpTS), per al foment dels Drets Humans a la Ciutat i la interculturalitat 2020 en els eixos de treball següents:

• EpTS, la promoció dels drets humans, la cultura de pau i la justícia global, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

• Sensibilització per al foment dels drets humans a la ciutat, la no discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere, la diversitat lingüística i religiosa i la recuperació de la Memòria Democràtica.

• Sensibilització per a la mobilització social entorn de la diversitat cultural, la lluita contra el racisme i la xenofòbia. Treballar des de la perspectiva intercultural per a la conscienciació relativa als Drets Humans (DH) i Drets Humans de les Dones (DHD) per al foment de la convivència i la cohesió social.

En tots els casos, el termini perquè les entitats presentin les seves sol·licituds serà d'un mes a partir de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província. Els projectes presentats s'hauran de desenvolupar, preferentment, de l'1 de setembre de 2020 fins al 31 d'agost del 2021 (el curs 2020-21 en el cas dels educatius), a excepció dels del món cultural.