Lleida

Notícia

La Paeria inicia una prova per a la gestió sostenible dels prats de La Mitjana

La regidoria de Transició Ecològica ha introduït nous criteris que contribueixen a assolir els objectius del programa municipal +Biodiversitat, que duu a terme actuacions destinades a la millora, l’estudi, la conservació i la sensibilització sobre la biodiversitat a Lleida.

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquest estiu la prova per a la gestió sostenible dels prats seminaturals del Parc de La Mitjana, dins del projecte de millora de la biodiversitat de Lleida i de la gestió dels parcs i espais naturals de Lleida. El regidor de Transició Ecològica, Jaume Rutllant, afirma que "amb aquest nou enfocament, es remarca el manteniment de l’equilibri ecològic entre els diferents espais de La Mitjana".

Aquest nou enfocament, principalment, es basa en adoptar solucions basades en la natura; és a dir, accions inspirades, basades o copiades de la naturalesa per afrontar reptes ambientals, socials i econòmics, de manera sostenible i eficient. La principal actuació és deixar créixer la vegetació fins que fa tot el cicle de floració i fructificació, beneficiant l’alimentació d’insectes pol·linitzadors, la producció de llavors o la recuperació del bosc de ribera, entre altres. Per fer-ho, es realitza un manteniment de les praderies d’herba amb una sega dirigida, permetent que les plantes herbàcies realitzin el seu cicle vital (floració, producció de llavors) i sense recórrer a les segues d’alta freqüència.

D’aquesta manera, les herbes arriben a treure les flors i després els fruits, el que suposa una font d’aliment per als insectes pol·linitzadors i per als ocells granívors. Al seu torn, la presència d’insectes també atrau ocells insectívors, com les orenetes i els falciots. La producció de llavors també afavoreix la ressembra natural dels prats i la selecció dels rebrots d'arbres com àlbers i xops, alhora que permet recuperar algunes zones de bosc.

Per donar a conéixer als visitants i usuaris/àries del Parc aquesta forma de gestió i els beneficis que comporta s’han instal·lat cartells informatius a la zona.