Lleida

Notícia

La Paeria inicia el Pla Iglú al pavelló 4 de Fira de Lleida

Grup Municipal
El Pla Iglú preveu les conseqüències del fred en la població sense llar o amb pocs recursos, oferint una atenció personal per afavorir la inclusió social.

L’Ajuntament de Lleida ha iniciat el Pla Iglú habilitant el pavelló 4 de Fira de Lleida. El pavelló té una capacitat de pernoctació per a 100 persones, tot i que es podria ampliar -si fos necessari- fins a les 120 places.

Els objectius del Pla Iglú són prevenir les conseqüències que el fred pugui tenir en la població amb pocs recursos, bé sigui transeünt o resident a Lleida, amb una situació precària pel que fa a habitatge. També oferir els recursos necessaris per a cada situació de necessitat que es plantegi a conseqüència del fred, de manera que aquesta població no pateixi les seves conseqüències i rebi l’atenció adient. A més, pretén generar mecanismes d’adhesió a plans de treball socioeducatius que permetin la sortida de la situació de sensellarisme.

La regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall, ha explicat el salt qualitatiu que s’ha donat amb novetats com la substitució d’hamaques per llits, els serveis de consigna i bugaderia, l’àpat complet per sopar i l’ampliació de l’horari d’obertura. Els principals serveis que s’ofereixen a les persones que s’acullen al Pla Iglú són:

- Atenció social: Atenció, entrevistes i acompanyament amb treballadores socials i educadores per valorar la situació personal de cada usuari/ària, determinar quines són les seves necessitats, establir plans de treball per millorar la seva autonomia i la seva situació i concretar quin ús pot fer dels recursos.
- Dutxes i consigna.
- Pernoctació amb llits
- Àpats d’esmorzar i sopar
- Autobugaderia per a roba personal
- Atenció socioeducativa al carrer amb educadors/es socials que fan seguiment, intervenció educativa i acompanyament als recursos a aquelles persones que pernocten al carrer o viuen en infrahabitatges
- Equip PSI social per al tractament de persones amb trastorn mental sever que pernocten al carrer.

Donada la situació sanitària per la pandèmia, s’ha constituït un equip tècnic que elaborarà els protocols d’intervenció en els casos de prevenció de transmissió de la Covid i casos de simptomatologia segons diagrames. Pel que fa a la gestió i els recursos humans, l’Ajuntament de Lleida es coordina amb els cossos de seguretat i protecció civil; per la gestió operativa es compta amb l’entitat Sant Joan de Déu i l’Alberg Jericó, que realitza l’acollida i l’atenció a les persones més vulnerables (dones, menors de 21 anys, majors de 65 anys i/o amb evidències de patir una malaltia o discapacitat).