Lleida

Notícia

Aprovació definitiva del major Pressupost de la història de la Paeria

Grup Municipal
El Ple extraordinari municipal celebrat aquest divendres ha pres raó de l’aprovació definitiva del pressupost de l’Ajuntament per al 2022. És de 196,1 milions d’euros, el major de la història de la Paeria, per avançar en la recuperació social i econòmica. Així ho ha indicat el paer en cap, Miquel Pueyo, qui s’ha mostrat satisfet per l’aprovació del pressupost, que s’ha incrementat un 17%, amb una evolució decreixement de l’endeutament i un increment del romanent positiu en tresoreria.

Es desestimen les reclamacions presentades per Eurofund, en relació al projecte comercial a Torre Salses, i per la Plataforma en defensa de la residència de Pardinyes. La liquidació pressupostària del 2021 tanca amb un romanent líquid de tresoreria 976.251,29 euros, positiva per primer cop en tres anys.

En relació al pressupost, les tres reclamacions presentades votades al ple s’han desestimat. Concretament, s’ha aprovat desestimar una reclamació en representació d’Eurofund Parc Lleida SL, en relació al projecte comercial de Torre Salses (amb els vots favorables d’ERC-AM, JuntsxCat i el Comú de Lleida; els vots en contra del PSC, Cs i els regidors no adscrits Àngeles Ribes i José Maria Córdoba i l’abstenció del PP i el regidor no adscrit Sergio González) i les dues en representació de la plataforma en defensa de la Residència de Pardinyes i en nom propi del mateix representant amb els mateixos vots a favor i la resta, en contra.

La tinent d’alcalde i regidora de Recursos Municipals, Hisenda i Salut, Montse Pifarré, ha remarcat que és important entendre que la proposta del govern era desestimar les reclamacions per impedir el bloqueig del pressupost per causes d’oportunitat política o d’opinió. Per tant, no es debat tirar endavant un projecte o un altre, perquè es continuarà parlant dels projectes, sinó que es duu a terme un acte reglat. I ha afegit que el pressupost és fonament per desenvolupar l’acció de govern i que bloquejar-lo va en detriment del funcionament i la gestió dels serveis necessaris per a la ciutadania.

En representació de la Plataforma a favor de la residència de Pardinyes, Paco Castillo, ha demanat que es paralitzés el projecte del macroalberg al barri i que es manifestés la voluntat de dialogar. S’ha mostrat contrari a tirar endavant l’equipament, previst a per 130 places i una inversió de 5M€, d’esquena als veïns/es. Ha puntualitzat que es vol solucionar el problema del sensellarisme. Però que que estan en desacord amb el projecte i defensen la residència per a gent gran.

Romanent de tresoreria positiu

El Ple extraordinari ha donat compte de la liquidació pressupostària de la Paeria i els Organismes Autònoms (Turisme de Lleida i IMO) de l’any 2021, que s’ha tancat amb un romanent de tresoreria positiu per a despeses generals de 976.251 euros. És un resultat en positiu després de tres anys, amb aquesta evolució: el 2019 era de -3,5 milions d’euros i el 2020, de -1,58.

Pifarré ha remarcat la millora que s’ha aconseguit en el romanent líquid de tresoreria, en què s’ha aplicat un pla econòmic financer i un pla de sanejament amb mesures per revertir la situació. Així, hi ha un romanent positiu, ja que en dos anys s’ha recuperat 4,5 milions d’estalvi de romanent lliure de tresoreria i 8 milions d’estalvi net i econòmic aproximadament. I d’altra banda, s’ha aconseguit disminuir la ràtio d’endeutament al 86,5%, amb 149 milions d’euros de deute, quan el 2019 era del 107%, amb 175 M€. Per tant, se segueix en el camí per reduir el deute per sota del 75% per recuperar totalment l’autonomia financera. Entre altres indicadors, Pifarré ha comentat que el període mitjà de pagament global a proveïdors és d’11,3 dies.

Pifarré ha conclòs, en aquest sentit, que la transformació digital ha estat clau en la millora de la gestió i dels indicacions de transparència i que gràcies a aquest esforç la ciutat està preparada per al repte dels fons Europeus Next Generation i per a la recuperació econòmica i social.

Reconeixement extrajudicial

La tinent d’alcalde també ha explicat el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms. Pifarré ha explicat que són despeses efectuades sense la consignació pressupostaria corresponent o quan no s’ha pogut fer la tramitació administrativa segons l’establert en les bases de l’execució del pressupost. El reconeixement de l’Ajuntament és de 1.515.882 euros, de 4.661 euros de Turisme de Lleida i 38.714 euros de l’IMO. De les partides de la Paeria, el gruix més important correspon a factures de la zona blava del quart trimestre i a la regularització de les tarifes del Consorci de Residus. Malgrat aquests resultats, la regidora ha defensat que el resultat i ha apuntat que, en endavant, es treballarà per a la millora de la gestió de la zona blava i l’equilibri en el preu de la brossa. L’oposició ha retret mala gestió i que s’han inclòs aquí apartats per no imputar-los a la liquidació pressupostària.

Modificació de les Ordenances Fiscals

També s’ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals 01, general de gestió, recaptació i inspecció, per millorar-ne el text, i la 1.5 sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbans. Ha obtingut llum verda amb l’abstenció del PP, de Cs i dels dos regidors no adscrits Ribes i Córdoba.

Concretament, en l’OF 0.1 especifica com a condició indispensable per poder gaudir de beneficis fiscals establerts a les ordenances fiscals dels tributs i preus públics de cobrament periòdics, i només a aquests, que, a la data d’inici de cada període impositiu o meritació respectiva, el ciutadà o subjecte passiu no tingui cap deute pendent amb l’Ajuntament de Lleida que es trobi en fase executiva amb el recàrrec ordinari de constrenyiment que preveu la Llei general tributària. Quant a l’OF 1.5, coneguda com plusvàlua, les principals característiques de la nova plusvàlua són: 1) les transmissions sense increment de valor no estan subjectes; 2) es tributa per les transmissions des del primer dia (abans el primer any no tributava). Amb això es vol gravar l’especulació en la compra venda d’habitatge. En canvi, les transmissions a partir del sisè any gaudeixen d’una rebaixa gradual al contrari de l’anterior ordenança en què, com més anys de propietat més import de plusvàlua, i 3) la persona contribuent pot triar entre dos sistemes de càlcul; l’aplicació de coeficients o l’increment real de valor de transmissió. L’ajuntament sempre liquidarà per la més econòmica per al contribuent.