Lleida

Notícia

Presentació de la plataforma digital de participació ciutadana "Decidim"

Grup Municipal
La Paeria és un dels grans Ajuntaments de Catalunya en implementar l’avançada eina digital pilot de la Generalitat i l’AOC que permet realitzar processos participatius i copsar l’opinió i propostes de la ciutadania de manera directa, eficient i verificada

A Lleida, la plataforma Decidim s’estrena amb quatre processos en marxa: el Pla estratègic de convivència i civisme de Lleida, que impulsa la regidoria de Seguretat Ciutadana i Convivència; la Pacificació del darrer tram del carrer Hostal de la Bordeta, impulsat per la regidoria de Mobilitat; l’ actualització de la Guia de Contractació Pública Social que impulsa la regidoria de Presidència i  la detecció de Necessitats i definició dels usos d’una nova centralitat urbana en l’espai que encara avui ocupa l’estació d’autobusos de Lleida.

L’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, que ha presidit avui la presentació de la plataforma, ha destacat que la implementació d’aquest projecte està alineada amb la voluntat de l’equip de govern de fer una “Paeria més transparent, sòbria, poc piramidal i millorar en la participació pública, també d’empoderar la ciutadania i avançar en  la democràcia participativa. “Som un govern que creu en la veritable participació ciutadana adaptada a les formes i recursos del segle XXI. Volem aplegar la diversitat de mirades i l’expertesa de la ciutadania de Lleida per sumar i fer realitat projectes amb el més ampli consens possible”, ha remarcat l’alcalde. 

La tinent d’alcalde i regidora de Presidència Jordina Freixanet ha agraït, en primer lloc, la tasca desenvolupada per la regidora Elena Ferre en la seva etapa al capdavant de la regidoria de Participació Ciutadana i l’impuls per dur a terme projectes transformadors que quedessin per la ciutat governés qui governés. Freixanet ha recordat que el primer d’ells fou la web de Pressupostos Oberts, el segon la transformació dels espais dels Centres Cívics com a espai real de la ciutadania amb infraestructures com wifi i punts de suport i la plataforma Decidim que s’implementa aquesta setmana.

Freixanet ha afegit: "Aquest és un projecte de participació real, havíem de trobar espais de debat permanent també en matèria digital perquè no podíem tenir només els Consells de Zona. El Decidim és una eina digital de Participació Ciutadana, que avança en matèria de digitalització i ens dota d’una eina que pot recollir idees, fer votacions i veure els processos que hi ha dins d’un procés participatiu i ajuda a les institucions a prendre millors decisions. Crec que entre el model d’Atenes en què tot es decidia entre tots els ciutadans, només alguns, i el model de representativitat de cada 4 anys, hem de ser capaços de trobar un terme mig en matèria de participació que ens permeti que aquelles qüestions que van sorgint o afecten un determinat barri tinguin aquest consens que ens ajudi a fer millors projectes”.

Principals característiques de la plataforma

La Plataforma Decidim és de codi lliure i està preparada per consultar la ciutadania qualsevol proposta o decisió  per mitjà d’enquestes personalitzades amb un sistema de votació electrònic.  Permet publicar resultats de processos participatius amb la possibilitat de fer avaluació i seguiment i, a més, compta amb missatgeria interna i monitorització de les dades de participació.

Entre els avenços que ofereix destaca que disposa d’eines  perquè la ciutadania disposi d’espais participatius en línia on poden disposar de documentació i propostes. A més també fa possible informar i publicitar l’activitat de la plataforma mitjançant la integració amb xarxes socials i la possibilitat d’enviar newsletters personalitzats als usuaris de la comunitat.