Lleida

Notícia

Acord per rebaixar els abonaments del transport públic i municipalitzar la zona blava

Grup Municipal
La Comissió Informativa de polítiques de la Gestió Urbanística, Habitatge i Transició Ecològica informa de la rebaixa del 50% en els abonaments del transport públic i la municipalització de la zona blava a Lleida.


Rebaixa del 50% en els abonaments del transport públic a Lleida 

La Comissió Informativa de polítiques de la Gestió Urbanística, Habitatge i Transició Ecològica ha tramitat un expedient de reducció de les tarifes del transport públic urbà d'acord amb el Reial Decret Llei 11/2022 del Govern de l'Estat. D'acord amb la Generalitat Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de l'Àrea de Lleida s'ha decidit incrementar el descompte del 30% que ha fixat l'Estat fins a arribar al 50% de reducció, que serà aplicable en tots els abonaments del transport públic urbà de Lleida. 

La Paeria sufragarà amb fons propis aquest descompte extra del 20%, que ara s'aprova pel que fa a les modalitats d'abonaments que no estan integrades a l'ATM (T-Nostra B, T-Jove i T-Estudiant), a l'espera que l'ATM ho tramiti per la resta. El descompte, que s'enviarà per a la seva aprovació a la Comissió de Preus de Catalunya, s'aplicarà, segons els termes previstos en el decret llei, des de l'1 de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022.


Pas endavant per la municipalització de la zona blava

També s'han tramitat dos expedients que permetran fer un pas endavant en la municipalització de la zona blava, la grua i el dipòsit municipal a través de l'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU), que n'assumirà la gestió directa a l'inici de 2023. 

Per una banda, s'ha donat via lliure a l'aprovació inicial per part del ple municipal del nou reglament regulador d'aquest servei. Fins ara, el gestionava l'empresa concessionària EYSA i les condicions d'execució les fixava el contracte i els plecs de condicions, que deixen de tenir efecte amb la municipalització del servei. Aquest reglament permetrà regular i millorar el control i funcionament de la gestió de l'aparcament regulat, l'arrossegament i trasllat de vehicles i el dipòsit municipal, adaptant-ho a les noves tecnologies aplicables a aquests serveis, a la nova Ordenança de Mobilitat i a les Ordenances Fiscals.

D'altra banda, també s'ha informat de la proposta d'aprovació de la memòria justificativa i el projecte d'establiment del canvi model de gestió indirecta a directa d'aquests serveis a través de l'EMU. La memòria és una exigència legal que justifica que l'Ajuntament té capacitat per gestionar aquest servei a través de l'EMU.

El calendari previst preveu que, un cop aprovats pel Ple aquests dos expedients, l'Ajuntament faci l'encàrrec de gestió d'aquests serveis a l'Empresa Municipal d'Urbanisme i, posteriorment, es dugui a terme el traspàs de la plantilla. En paral·lel està previst dur a terme la renovació dels parquímetres –ja hi ha una licitació en marxa finançada amb fons Next Generation–, per poder comptar amb maquinària més moderna i que permeti aplicar la tarifació segons la contaminació dels vehicles i altres qüestions vinculades a la futura Zona de Baixes Emissions. 

El regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, ha explicat que "el procés de gestió pública i directa dels serveis d'aparcament regulat en via pública, l'arrossegament i trasllat de vehicles amb grua i el dipòsit municipal de vehicles és un pas endavant molt important".


Altres acords de la Comissió


Ajut per arranjar el baixador de l'antiga estació d'autobusos

La Paeria i la Generalitat han arribat a un acord perquè l'Ajuntament rebi un ajut de 250.000 euros per dur a terme actuacions de millora i arranjament del baixador de l'antiga estació d'autobusos del carrer Saracíbar. La Paeria ja hi va dur a terme unes primeres accions de millora de l'accessibilitat i l'enllumenat quan va assumir la gestió de l'equipament a finals de març, però l'edifici necessita una actuació en profunditat per posar-lo al dia. La previsió és que el ple de la setmana vinent pugui aprovar aquest conveni amb la Generalitat per dur a terme aquesta rentada de cara del baixador tan aviat com sigui possible.


Impuls a la rehabilitació d'habitatges

La Paeria s'ha acollit a una convocatòria d'ajuts de la Generalitat que comporten subvencions de fins a 30.000 euros per habitatge per tal de fer-hi obres de rehabilitació que comportin millores en aspectes com l'eficiència energètica, l'accessibilitat, etcètera.

S'han delimitat 11 àrees de la ciutat que abasten 190 blocs amb 2.500 habitatges i una població de més de sis mil persones. S'ha explicat que aquestes àrees s'han triat perquè són les que més necessiten aquesta rehabilitació, però a la vegada, i sovint per la seva situació socioeconòmica, poden tenir dificultats per accedir als ajuts. 


Marca Horta de Lleida

A més, també s'ha informat de la proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament per a l'ús i gestió de la marca Horta de Lleida, que es va debatre ahir a la Comissió Especial de l'Horta i de la renovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Centre de Negocis i Convencions sobre la gestió de l'espai d'11.520 m² que envolta el palau de Congressos de La Llotja i l'edifici Àgora, que renova l'acord anterior.