Lleida

Notícia

Un pla director del riu, la unitat de l’art de Sixena i aturar el retrocés del català, les propostes d’ERC-Avancem per al ple de la ciutat 

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem insta el Govern de la Paeria a fer un Pla Director del riu Segre i a ratificar-se en la defensa de la unitat de les obres d’art del Museu de Lleida i el MNAC. ERC-Avancem presentarà les dues propostes al ple de la ciutat, juntament amb una altra de conjunta que reclama el compliment de la resolució del Síndic de Greuges de Catalunya sobre el català, com ja va anunciar fa uns dies amb altres grups.

Pla director del riu
ERC-Avancem demana l’elaboració d’un pla director del riu Segre que defineixi un nou model global d’ús, gestió i gaudi del riu que faci compatibles els aspectes productius, ambientals, culturals, esportius, de lleure i paisatgístics de tot el tram urbà i periurbà del Segre al llarg del terme municipal de Lleida i doni compliment a la Directiva Marc de l’Aigua.
El grup proposa que el pla inclogui les idees de la ciutadania a partir d’un procés participatiu i que finalment se n’encarregui la redacció final a experts perquè sigui incorporat al nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Lleida.

Permanència de l’art al Museu de Lleida i el MNAC
D’altra banda, a pocs dies perquè venci la data límit d’entrega de les obres d’art de Sixena per part d’un Jutjat d’Osca, el 25 de juliol, ERC-Avancem reclama a la Paeria que doni suport a la Resolució 255/XI del Parlament de Catalunya que reclama la permanència de les col·leccions al Museu de Lleida i al Museu Nacional d’Art de Catalunya, en base a les competències previstes en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Llei de Museus i la Llei de Patrimoni Cultural Català.
També proposa que el ple de l’Ajuntament de Lleida expressi el seu suport a les accions legals de la Generalitat de Catalunya i el Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal per aconseguir la nul·litat de les sentències que obliguen a lliurar a l'Aragó les noranta-set obres d'art procedents del monestir de Sixena.
A més, el grup municipal planteja que la Paeria es ratifiqui en els acords presos a la Moció en defensa de la unitat de les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya i El Museu de Lleida, aprovada en el Ple ordinari de la corporació del mes de juny.

El català, llengua preferent
Per últim, ERC-avancem ja va anunciar juntament amb els grups de CiU i la Crida, que defensarà el ple d’estat de la ciutat una proposta conjunta instant l’Ajuntament de Lleida a sotmetre’s a les recomanacions i advertiments del Síndic de Greuges de Catalunya, que recorda l'obligació de les administracions locals de fomentar la imatge pública i l’ús del català.
Entre les recomanacions cal destacar la d’emprar el català normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, així com en els senyals de trànsit.
La proposta de resolució també insta l’Ajuntament de Lleida a manifestar que considera innecessària la modificació del Reglament d’usos lingüístics de la corporació i a reafirmar-se en els acords presos en el Ple del dia 31 de juliol de 2015. Aquests són renovar el seu compromís amb la normalització de la llengua catalana com a llengua pròpia de Catalunya i el seu ús preferent en tots els àmbits de decisió municipal i de tracte a la ciutadania, a més de protegir la llengua catalana de forma especial com a garantia dels drets lingüístics dels ciutadans i les ciutadanes.


Aquí pots llegir les propostes de resolució