Lleida

Notícia

El grup municipal ERC-Avancem demana empara a la GAIP per l’opacitat del PSC sobre la pròrroga de la concessió del servei d’aigua a Lleida

Grup Municipal
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem ha portat a la Comissió de Garantia d’Accés a la Informació Pública (GAIP) la sol·licitud de documentació justificativa del deute reclamat a la Paeria per part de l’empresa concessionària del servei d’aigües i clavegueram -uns 40 milions d’euros- que van motivar la pròrroga del contracte de l’any 2012 fins al 2037, davant el silenci administratiu de l’equip de govern.
El passat 24 de novembre ERC-Avancem va demanar al govern del PSC l’acreditació d’actius pendents de liquidar per part de la Paeria, segons Aigües de Lleida, des de l’inici de la concessió, l’any 1993, fins a l’any 2012; el Pla d’inversions que havia de fer l’empresa des del moment de la formalització de la concessió, segons contracte; el llistat de les inversions realment efectuades en aquest període; i certificacions de final d’obra o justificació documental que acrediti que les obres relacionades en el llistat es van executar.
També va requerir informació sobre el Pla d’inversions que s’havien de realitzar des de la formalització de la pròrroga i modificació del contracte de concessió, de 2012, fins a la finalització del contracte actualment en vigor, l’any 2037; el llistat de les inversions realment efectuades en el període 2012-2016; i les certificacions de final d’obra o justificació documental que acrediti que les obres relacionades en el llistat s’han executat; així com els actius pendents de liquidar en l’actualitat i el calendari de pagament, per anualitats.
El 4 de gener ERC-Avancem va reiterar la petició al govern municipal sense obtenir cap resposta.
El grup d’Esquerra lamenta l’opacitat del PSC amb la gestió del servei municipal d’aigua i les traves que posa als grups municipals per accedir a informació pública.
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan independent de tutela del dret d’accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana li ha denegat, totalment o parcialment, l’accés a la informació que havia sol·licitat o si no l’hi ha lliurada.
D’altra banda, ERC-Avancem preguntarà aquest dimecres a la Comissió de gestió dels recursos sobre el possible augment del preu de l’aigua, segons una informació publicada en un diari local recentment i recorda que el pressupost per al 2017 inclou 2 milions d’euros per evitar la pujada de la tarifa.El grup municipal ERC-Avancem demana empara a la GAIP per l’opacitat del PSC sobre la pròrroga de la concessió del servei d’aigua de Lleida.