Lleida

Notícia

Els actes incívics se sancionaran segons la capacitat econòmica de la persona infractora, a proposta d’ERC-Avancem

Grup Municipal
La Comissió informativa de polítiques de la gestió i promoció de la ciutat i la sostenibilitat ha acceptat aquest divendres la proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem que demanava que les sancions que s’imposin per incomplir l’Ordenança municipal de neteja viària i gestió de residus de Lleida tinguin en compte la capacitat econòmica de les persones infractores.
ERC-Avancem va plantejar afegir el criteri econòmic a l’article 44 de graduació de les sancions, al costat d’altres criteris ja existents com la intencionalitat o la reincidència, perquè considera que l’efecte d’una mateixa sanció és menor per a les persones amb major poder adquisitiu.
De fet, a l’article 87 de la Llei de Residus de Catalunya 1/2009 ja té en compte ‘la capacitat econòmica de la persona infractora’ com a criteri subjectiu per graduar una sanció. La norma inclou ‘la necessitat imposada pels principis d’igualtat i proporcionalitat de prendre en consideració les circumstàncies econòmiques de l’infractor al determinar la multa corresponent.’
Per aquest motiu, finalment s’ha admès la incorporació del criteri econòmic a la modificació de l’Ordenança municipal de neteja viària i gestió de residus, que s’aprovarà definitivament al ple de divendres.

Torre Salses
D’altra banda, ERC-Avancem ha votat en contra de tots els expedients referents a Torre Salses: el conveni entre la Paeria i l’empresa Eurofund Parc Lleida, la modificació del pla general per reajustar el traçat de l’avinguda Víctor Torres i la modificació del pla parcial SUR 42 perquè pugui acollir el complex comercial.
Esquerra insisteix a defensar que el de les mitjanes i les grans superfícies allunyades de la ciutat no és el model comercial que s’ajusta a les necessitats de Lleida i reitera que el que cal impulsar és un comerç local i de proximitat dins la trama urbana.