Lleida

Totes les notícies


La Paeria impulsa la 1a Fira de Contractació Pública de Lleida

La Fira se celebrarà el dia 25 de febrer en format virtual i té com a objectiu promoure una contractació pública sostenible, transparent i accessible i facilitar la màxima participació de les empreses en les licitacions públiques. L'Ajuntament de Lleida, juntament amb Fira de Lleida, impulsa la 1a Fira de Contractació Pública de Lleida, que se celebrarà de forma virtual el pròxim 25 de febrer. Es tracta d'un certamen innovador que té com a objectiu principal promoure una contractació pública sostenible, transparent i accessible i facilitar la màxima participació de les petites i mitjanes, les empreses locals, emprenedores i innovadores en les licitacions públiques. La Fira té la voluntat d'esdevenir un aparador de la contractació pública de l'Ajuntament per facilitar al màxim que les possibles empreses interessades a concursar puguin tenir la informació al seu abast per poder participar en les licitacions. La fira es planteja també com un espai d'innovació i per això hi participaran representants del món empresarial per definir estratègicament futurs contractes i fer aportacions que serveixin per a afavorir la contractació pública en termes de sostenibilitat, innovació i qualitat. La tinent d'alcalde i regidora de Govern Obert i Qualitat Democràtica i Institucional, Jordina Freixanet, ha explicat que en la fira es presentaran "una selecció dels contractes rellevants que està previst licitar aquest any 2021, entre ells, la licitació per a contractar l'aplicació per la preinscripció, matriculació i gestió dels alumnes de les Escoles Bressol Municipals, les obres de connexió de les aigües residuals de Llívia al sistema general de clavegueram de Lleida, el servei de reparació de ferms granulars dels camins municipals de l'Horta de Lleida, el servei per a la creació de la nova imatge de marca i identitat corporatives del Museu d'Art de Lleida, el servei integral de cardioprotecció de les instal·lacions esportives municipals de l'Ajuntament de Lleida, l'allotjament d'urgència de persones sense llar, l'adequació d'àrea de gossos al Parc de La Mitjana o el projecte d'adequació paisatgística Parc de la Seu Vella".

Els tres regidors es van reunir fa uns dies amb veïns i veïnes de la Mariola

ERC-Avancem presenta una moció per una regeneració integral de la Mariola i una altra contra la publicitat del proxenetisme

També defensarà al ple la Guia de Contractació Pública Social, reclamada pels republicans des de fa més de dos anys El grup municipal ERC-Avancem presentarà una moció al proper ple de l’Ajuntament de Lleida, aquest divendres, demanant aturar la degradació de la Mariola i l’inici d’un procés de recuperació integral al barri. Esquerra denuncia que el Pla Mariola 20.000 que ha presentat l’equip de govern és bàsicament un pla de regeneració urbanística del grup de pisos Ramiro de Ledesma, encara per determinar i a mitjà/llarg termini i que no soluciona les necessitats del barri. Per aquest motiu, en primer lloc s’insta la Paeria a fer una intervenció immediata a la Mariola d’aplicació a curt, mitjà i llarg termini, i que haurà d’incidir en els aspectes socials, de convivència, urbanístics i mediambientals. En aquest sentit, es reclamen més recursos municipals per a la mediació social, per a la pacificació els conflictes de convivència i el foment de la inclusió i la cohesió social. Així mateix, es proposa dissenyar i aplicar un programa d’actuació immediata i continuada en el manteniment dels espais i el mobiliari urbà, en la neteja de carrers i places, en la desratització i el control de plagues i disseny d’un pla per a la resolució dels problemes d’insalubritat i brutícia. També es demana elaborar i aplicar, si cal en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, elaborarà i aplicarà plans per a la millora social del barri destinats a la capacitació laboral i la formació ocupacional per al jovent; la promoció de l’ocupació de col·lectius amb risc d’exclusió i/o de difícil ocupabilitat; i el foment escolar per acabar amb l’absentisme escolar i amb l’abandonament precoç de l’escola, amb especial èmfasi en la continuïtat escolar de les nenes. Un a altra reivindicació és treballar, des de la Paeria, pel foment de l’autoocupació, a través d’accions com ara a l’impuls de la instal·lació de comerços de proximitat.

ERC-Avancem demana potenciar l’alimentació de proximitat, la sostenibilitat i la seguretat laboral en la guia de contractació pública responsable

Lamenta que hagin passat dos anys i mig des que el grup va impulsar la Declaració Institucional de Compra Ètica i Sostenible al ple de la Paeria El grup municipal ERC-Avancem proposa que a la guia de contractació pública social que s’està redactant per a les compres i contractacions de l’Ajuntament de Lleida es tingui en compte l’alimentació de proximitat com un valor afegit, a més d’incidir en altres aspectes com la sostenibilitat o la salut en el treball. També reclama que el bon ús de la guia acabi amb la pràctica habitual de prioritzar el criteri econòmic per damunt d’altres de valor socioambiental. El portaveu del grup, Josep Maria Baiget, adverteix que “contractar empreses i productors que aposten pel comerç just està molt bé però a vegades ens oblidem del que tenim al costat de casa i per això pensem que cal potenciar la compra d’alimentació de proximitat, sobretot en una ciutat com Lleida, que està envoltada d’una magnífica Horta.” A més, els republicans han presentat altres aportacions al document com “exigir a les empreses contractades que tinguin el certificat EMAS, un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental molt complert i utilitzat com a referència arreu.” Pel que fa a les condicions de treball, ERC-Avancem vol que s’insti les empreses que treballen per la Paeria a millorar la seguretat i la salut laboral dels seus treballadors. Amb aquesta finalitat, Baiget proposa “reforçar la figura del delegat de prevenció perquè certifiqui la millora en el compliment de les mesures de seguretat laboral.” Esquerra celebra que la Paeria avanci en la contractació responsable, però lamenta que vagi amb retard. Cal recordar que els republicans van impulsar la Declaració Institucional “L’ajuntament de Lleida, per la Compra Pública Ètica i Sostenible” al ple municipal del 26 de febrer de 2016, en què la corporació es comprometia a contractar béns i serveis i comprar productes de forma responsable, tenint en compte: les condicions laborals i el respecte als drets laborals, la lluita contra l’explotació infantil, l’eliminació de totes les formes de treball forçós o obligatori, l’eliminació de qualsevol mena de discriminació en matèria d’ocupació, la defensa de valors solidaris, la reducció de la desigualtat social, la inserció laboral de persones i col·lectius amb especials dificultats d’inclusió laboral i la reducció de la degradació mediambiental.

ERC-Avancem denuncia la contractació directa i feta a mida de l’allotjament per a persones sense sostre

Alerta que amb això el govern municipal perpetua el model de gestió actual El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem a la Paeria denuncia que el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d’acolliment residencial d’urgència adreçat a persones sense llar fins l’any 2020 i prorrogable tres anys més és inacceptable perquè estan fets a mida de la Fundació Jericó, que ha gestionat el servei en els últims quatre anys. A més, l’informe de la Cap de la Unitat Tècnica contra la pobresa proposa a la Junta de Govern Local adjudicar-lo a aquesta entitat per un total de 772.000 euros. Per a ERC-Avancem, es tracta d’una adjudicació directa encoberta que demostra la voluntat del govern socialista de perpetuar el model de gestió actual. Als plecs de clàusules del contracte s’exigeix que ‘l’establiment social on es presti el servei ha d’estar donat d’alta al Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) i ha de disposar de 70 places diàries reservades per a l’Ajuntament de Lleida’ i alhora es determina que la Fundació Jericó és l’única entitat de Lleida ciutat que compleix els requisits. El 14 de juliol de 2014 es va adjudicar per dos anys el servei a la Fundació d’Atenció a les persones desprotegides de la ciutat de Lleida –que al 2015 va passar a dir-se Fundació Jericó- i posteriorment s’han fet quatre pròrrogues del contracte mitjançant decrets d’alcaldia fins sumar dos anys més, el màxim permès. L’última pròrroga acaba el 14 de juliol de 2018. El grup d’Esquerra lamenta que el govern de la Paeria publiqui la licitació tan sols un mes abans de l’inici del servei i ho faci ‘mitjançant procediment negociat sense publicitat per raons tècniques’. D’altra banda, ERC-Avancem considera que el contracte no s’hauria de fer per dos anys i amb la possibilitat de prorrogar-lo tres anys més perquè va més enllà del mandat actual.

ERC-Avancem presenta un recurs de reposició contra el contracte dels programes de les Festes Majors de Lleida

Denuncia diverses irregularitats, entre elles, un tracte de favor a l’empresa guanyadora, que va intentar vendre publicitat una hora abans que es publiqués el concurs El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem a l’Ajuntament de Lleida ha registrat aquest dijous al matí a l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) un recurs de reposició contra l’adjudicació del contracte del servei de difusió de la programació de la Festa Major de Maig i les Festes de Tardor per incompliment de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques. El president del grup, Carles Vega, ha explicat que “s’ha d’anul·lar el procediment d’adjudicació per frau de llei, per falta de confidencialitat del contractant i del contractista i revelació de secrets, perquè s’ha donat un tracte de favor a l’empresa guanyadora -que ha tingut coneixement del concurs abans que es publiqués a la pàgina web de la Paeria-, perquè l’oferta que fa és anormalment baixa i suposa deslleialtat cap a la competència i per un defecte de forma del procediment amb l’altra oferta presentada.” L’oferta de contractació i les condicions tècniques i administratives per fer 65.000 exemplars de programes de mà, 65.000 de programes de butxaca i 8.000 revistes de la Festa Major de Maig i les Festes de Tardor es van publicar a la pàgina web de l’Ajuntament de Lleida el dia 7 de març de 2018 a les 14:25 hores. En canvi, ha denunciat Vega, “gairebé una hora abans que es publiqués, a les 13:40 hores, l’empresa Producciones MIC S.L. va enviar un correu electrònic a un possible anunciant en què es presenta com a encarregat d’editar la revista oficial i els programes i ofereix les tarifes de publicitat, i això vol dir tenir informació privilegiada, falta de confidencialitat i revelació de secrets”, recollits als articles 133 i 139 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

ERC-Avancem celebra que la Paeria comenci el camí cap a la contractació responsable com reclama des de principis de mandat

Cal concretar puntuacions i mesures de control i consensuar-les amb entitats  socials i mediambientals  El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem considera que “la Comissió per a la contractació responsable celebrada aquest dijous és un primer pas que ha de convertir la Paeria en un exemple de model de contractació pública que posa en valor les polítiques socials, mediambientals i d’innovació, malgrat es va tard”. Així ho ha afirmat el portaveu del grup, Josep Maria Baiget, que ha recordat que “ERC-Avancem ja va impulsar una declaració institucional en aquest sentit al febrer de 2016” i que ha reivindicat cada vegada que s’ha fet un plec de condicions per a la contractació municipal. Baiget apunta que per a Esquerra “el compliment de les polítiques d’igualtat és un dels requisits indispensables per a totes les empreses contractades per la Paeria” i que també “cal concretar les puntuacions a les clàusules de contractació i definir els mecanismes de control intern i extern en l’execució per garantir que se segueixen els criteris establerts.”  D’altra banda, reclama que “la Guia de contractació pública social que ara s’està treballant ha de ser debatuda i consensuada per representants dels sector social i mediambiental i s’ha de fer amb total transparència.” Per a Baiget és important que “la ciutadania tingui la certesa que la Paeria fa una contractació ètica per responsabilitat i perquè es fa amb diners públics.”  El grup municipal ERC-Avancem sempre ha defensat la compra de productes i la contractació pública de serveis d’empreses que defensin el respecte als drets laborals, els valors solidaris, la inserció laboral de persones i col·lectius amb especials dificultats d’inclusió laboral i les que estiguin en contra de l’explotació infantil, el treball forçós, la discriminació, la desigualtat social i la degradació del medi ambient, és a dir, que segueixin estàndards de responsabilitat social corporativa en els seus processos productius i operacions comercials.

El PSC vota contra la moció d’ERC-Avancem per la gestió directa de la zona blava, malgrat fa un any i mig va signar l’acord

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem a la Paeria mostra la seva indignació per la manca de paraula del govern del PSC, que ha votat en contra de la moció dels republicans que instava l’Ajuntament de Lleida a iniciar immediatament els tràmits per a la internalització de la gestió dels serveis públics d’aparcament regulat, dipòsit municipal de vehicles i grua municipal. També reclamava que s’assumeixin a la plantilla municipal els 60 treballadors de la concessionària actual, després que hagi passat un any i mig des de que l’alcalde de Lleida va signar aquest punt dins l’Acord de Pressupost 2016 sense que l’hagi complert. La moció ha estat tombada pel PSC, C’s i PP i només ha comptat amb el suport de la Crida per Lleida i el Comú. El Pdecat s’ha abstingut.  El portaveu del grup, Josep Maria Baiget, ha destacat que s’ha demostrat que ‘la gestió directa és la forma de gestió econòmicament i socialment més justa, la més transparent i accessible al control directe del consistori’. A més, ‘suposarà la recaptació de prop d’1 milió d’euros cada any per a les arques municipals, que es podran reinvertir en millorar la mobilitat a la ciutat amb polítiques sostenibles’. Davant les reticències del govern de l’Estat a les remunicipalitzacions, ERC-Avancem alerta que, de moment, ‘el canvi de gestió és possible, legal i beneficiós per Lleida, i recorda que la llei d’acompanyament dels pressupostos generals encara està en fase de debat.’ ERC-Avancem denuncia que el fet que l’empresa mantingui la concessió en situació de pròrroga des de fa un any ha repercutit en la manca de manteniment de les màquines expenedores de tiquets, avariades contínuament, i en un estat de indefinició quant al futur laboral de les treballadores i els treballadors. Pel que fa a la resta de mocions, ERC-Avancem ha donat suport a les dues mocions presentades per entitats: la de la FAVLL per a l’anul·lació del projecte de la variant sud i en defensa de l’Horta, aprovada per unanimitat; i la del Grup de Dones de Lleida-Grup Feminista de Ponent per a la creació d’un recurs municipal residencial d’emergència per a dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista, que ha estat rebutjada.

ERC-Avancem denuncia que la Paeria ha pagat un 70% de més pel Jazz Tardor

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem denuncia que l’Ajuntament de Lleida ha assumit 12.500 euros extra fora del contracte del Jazz Tardor 2016, de manera que el festival ha costat prop de 31.000 euros, gairebé el 70% més de la quantitat adjudicada, de 18.351 euros. El grup d’Esquerra alerta que aquest sobrecost del Jazz Tardor supera amb escreix els 18.000 euros sense IVA, el màxim que permet la llei per fer un contracte menor i, per tant, s’hauria de licitar un contracte per procediment obert amb publicitat i no per invitació com s’ha fet fins ara. El contracte, de caràcter menor, es va adjudicar per decret el 15 de març de 2016 a l’empresa lleidatana Quadrant Produccions per un import de 18.351 euros, després que les altres dues empreses convidades a la licitació, una de Madrid i una altra de Logroño, renunciessin a la contractació. Malgrat que en el contracte s’especifica que ‘en el preu del contracte s’entendrà sempre comprés (...) els honoraris o qualsevol mena de retribució que correspongui abonar als músics i el seu personal (...), l’import de salaris, honoraris o de qualsevol mena de retribució del personal necessari per a la correcta execució del contracte (...), o qualsevulla altra despesa que pugui sorgir’, en l’útlim trimestre del 2016 la Paeria va computar a Jazz Tardor 13 factures per valor de 12.493 euros. En concret, són 4.657 euros per a restauració i allotjament, 4.267 euros per a serveis auxiliars com material de so i accessoris d’instruments, i 3.569 euros de treballs d’auxiliar de producció i transports facturats per l’empresa Distinto Management, una de les que va renunciar a la licitació del contracte. ERC-Avancem considera inacceptable que la Paeria pagui unes factures que, segons el contracte, hauria d’assumir l’empresa adjudicatària. A més, qualifica de ‘mala praxi’ el fet que, quan va convidar les tres empreses a presentar ofertes de licitació, no els va donar ni 24 hores de termini per presentar la documentació, cosa que podria haver-ne motivat la renúncia.

ERC-Avancem vota en contra de la modificació del Pressupost per al 2017

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem ha votat en contra de la modificació del Pressupost per al 2017 a la Comissió de Gestió de Recursos d’aquest dimecres. La votació definitiva es farà al proper ple, el 31 de març. El president del grup, Carles Vega, considera que ‘el govern de la Paeria és poc ambiciós, ja que disposen de 5’1 milions d’euros de romanent de tresoreria però, en canvi, només consignen al pressupost d’aquest any 1’4 milions’. En aquest sentit, s’ha mostrat convençut que hi haurà més modificacions de pressupost en els propers mesos com a conseqüència de la ‘manca de planificació’. Així mateix, Vega ha lamentat que ‘la modificació del pressupost es limita a pagar el les factures pendents, quan s’hauria pogut aprofitar per augmentar la inversió social o les partides destinades al manteniment dels carrers i la millora de la ciutat.’ A més, el govern municipal ha consignat més de 800.000 per a la zona blava que no estaven pressupostats. Com ja va criticar ERC-Avancem la setmana passada, ‘aquesta partida demostra que el PSC preveu continuar incomplint la promesa d’assumir la gestió directa del servei’, tal com va pactar amb els republicans en l’Acord de Pressupost per al 2016. Pel que fa al reconeixement de crèdit, de moment ERC-Avancem s’ha abstingut per manca d’informació sobre algunes despeses. Contractació pública ètica D’altra banda, el grup d’Esquerra ha fet un prec per instar la Junta de Govern Local a donar més pes a les clàusules socials i ètiques en la contractació del subministrament per llicència, manteniment, assistència tècnica i serveis associats d’una aplicació informativa per a la gestió integral dels Recursos Humans de la Paeria. Considera que tenir en compte criteris socials en només 4 de 199 punts és irrellevant i ha tornat a exigir l’aplicació de la Declaració institucional per a la Contractació Pública Ètica i Sostenible aprovada pel ple fa més d’un any a instàncies d’ERC-Avancem.