Lleida

Totes les notícies


ERC-Avancem denuncia que la Paeria ha pagat un 70% de més pel Jazz Tardor

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Avancem denuncia que l’Ajuntament de Lleida ha assumit 12.500 euros extra fora del contracte del Jazz Tardor 2016, de manera que el festival ha costat prop de 31.000 euros, gairebé el 70% més de la quantitat adjudicada, de 18.351 euros. El grup d’Esquerra alerta que aquest sobrecost del Jazz Tardor supera amb escreix els 18.000 euros sense IVA, el màxim que permet la llei per fer un contracte menor i, per tant, s’hauria de licitar un contracte per procediment obert amb publicitat i no per invitació com s’ha fet fins ara. El contracte, de caràcter menor, es va adjudicar per decret el 15 de març de 2016 a l’empresa lleidatana Quadrant Produccions per un import de 18.351 euros, després que les altres dues empreses convidades a la licitació, una de Madrid i una altra de Logroño, renunciessin a la contractació. Malgrat que en el contracte s’especifica que ‘en el preu del contracte s’entendrà sempre comprés (...) els honoraris o qualsevol mena de retribució que correspongui abonar als músics i el seu personal (...), l’import de salaris, honoraris o de qualsevol mena de retribució del personal necessari per a la correcta execució del contracte (...), o qualsevulla altra despesa que pugui sorgir’, en l’útlim trimestre del 2016 la Paeria va computar a Jazz Tardor 13 factures per valor de 12.493 euros. En concret, són 4.657 euros per a restauració i allotjament, 4.267 euros per a serveis auxiliars com material de so i accessoris d’instruments, i 3.569 euros de treballs d’auxiliar de producció i transports facturats per l’empresa Distinto Management, una de les que va renunciar a la licitació del contracte. ERC-Avancem considera inacceptable que la Paeria pagui unes factures que, segons el contracte, hauria d’assumir l’empresa adjudicatària. A més, qualifica de ‘mala praxi’ el fet que, quan va convidar les tres empreses a presentar ofertes de licitació, no els va donar ni 24 hores de termini per presentar la documentació, cosa que podria haver-ne motivat la renúncia.