Lleida

Totes les notícies


Acord per rebaixar els abonaments del transport públic i municipalitzar la zona blava

La Comissió Informativa de polítiques de la Gestió Urbanística, Habitatge i Transició Ecològica informa de la rebaixa del 50% en els abonaments del transport públic i la municipalització de la zona blava a Lleida. Rebaixa del 50% en els abonaments del transport públic a Lleida  La Comissió Informativa de polítiques de la Gestió Urbanística, Habitatge i Transició Ecològica ha tramitat un expedient de reducció de les tarifes del transport públic urbà d'acord amb el Reial Decret Llei 11/2022 del Govern de l'Estat. D'acord amb la Generalitat Autoritat Territorial de Mobilitat (ATM) de l'Àrea de Lleida s'ha decidit incrementar el descompte del 30% que ha fixat l'Estat fins a arribar al 50% de reducció, que serà aplicable en tots els abonaments del transport públic urbà de Lleida.  La Paeria sufragarà amb fons propis aquest descompte extra del 20%, que ara s'aprova pel que fa a les modalitats d'abonaments que no estan integrades a l'ATM (T-Nostra B, T-Jove i T-Estudiant), a l'espera que l'ATM ho tramiti per la resta. El descompte, que s'enviarà per a la seva aprovació a la Comissió de Preus de Catalunya, s'aplicarà, segons els termes previstos en el decret llei, des de l'1 de setembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2022. Pas endavant per la municipalització de la zona blava També s'han tramitat dos expedients que permetran fer un pas endavant en la municipalització de la zona blava, la grua i el dipòsit municipal a través de l'Empresa Municipal d'Urbanisme (EMU), que n'assumirà la gestió directa a l'inici de 2023.  Per una banda, s'ha donat via lliure a l'aprovació inicial per part del ple municipal del nou reglament regulador d'aquest servei. Fins ara, el gestionava l'empresa concessionària EYSA i les condicions d'execució les fixava el contracte i els plecs de condicions, que deixen de tenir efecte amb la municipalització del servei. Aquest reglament permetrà regular i millorar el control i funcionament de la gestió de l'aparcament regulat, l'arrossegament i trasllat de vehicles i el dipòsit municipal, adaptant-ho a les noves tecnologies aplicables a aquests serveis, a la nova Ordenança de Mobilitat i a les Ordenances Fiscals.

La Paeria inicia una prova per a la gestió sostenible dels prats de La Mitjana

La regidoria de Transició Ecològica ha introduït nous criteris que contribueixen a assolir els objectius del programa municipal +Biodiversitat, que duu a terme actuacions destinades a la millora, l’estudi, la conservació i la sensibilització sobre la biodiversitat a Lleida. L’Ajuntament de Lleida ha iniciat aquest estiu la prova per a la gestió sostenible dels prats seminaturals del Parc de La Mitjana, dins del projecte de millora de la biodiversitat de Lleida i de la gestió dels parcs i espais naturals de Lleida. El regidor de Transició Ecològica, Jaume Rutllant, afirma que "amb aquest nou enfocament, es remarca el manteniment de l’equilibri ecològic entre els diferents espais de La Mitjana". Aquest nou enfocament, principalment, es basa en adoptar solucions basades en la natura; és a dir, accions inspirades, basades o copiades de la naturalesa per afrontar reptes ambientals, socials i econòmics, de manera sostenible i eficient. La principal actuació és deixar créixer la vegetació fins que fa tot el cicle de floració i fructificació, beneficiant l’alimentació d’insectes pol·linitzadors, la producció de llavors o la recuperació del bosc de ribera, entre altres. Per fer-ho, es realitza un manteniment de les praderies d’herba amb una sega dirigida, permetent que les plantes herbàcies realitzin el seu cicle vital (floració, producció de llavors) i sense recórrer a les segues d’alta freqüència. D’aquesta manera, les herbes arriben a treure les flors i després els fruits, el que suposa una font d’aliment per als insectes pol·linitzadors i per als ocells granívors. Al seu torn, la presència d’insectes també atrau ocells insectívors, com les orenetes i els falciots. La producció de llavors també afavoreix la ressembra natural dels prats i la selecció dels rebrots d'arbres com àlbers i xops, alhora que permet recuperar algunes zones de bosc. Per donar a conéixer als visitants i usuaris/àries del Parc aquesta forma de gestió i els beneficis que comporta s’han instal·lat cartells informatius a la zona.