Lliçà d'Amunt

Notícia

Feminisme?

l'informa't
Celebrem la declaració de Lliçà d’Amunt com a municipi feminista. Fa anys que es treballa a diferents àmbits per reduir desigualtats però hem d’anar més enllà fins a assolir la seva eliminació. Ara és el torn del món municipal, el més proper a les persones, que ha d’utilitzar les seves competències per aconseguir un espai de convivència on viure de la mateixa manera, tots i totes. Nosaltres ho creiem, ara cal veure si el govern actual ho creu. No ho tenim clar veient que en el mateix ple en que s’aprova aquesta moció presenten una equivocada, parlen de la comarca i no del municipi i acaben amb la ja gastada menció a que “ja es fan coses”. Si no mirem el present amb ulls crítics, difícilment millorarem el futur. Pitjor encara que la ignorància i els prejudicis, és la indiferència davant una realitat que menysté una part de la societat pel sol fet de ser dona.