Malgrat de Mar

Bebe Malgrat de Mar
Malgrat de Mar

COMUNICAT: EN REBUIG A LA CONTRACTACIÓ DE L'ARTISTA BEBE

Des d'ERC mostrem el nostre rebuig a la contractació de l'artista Bebe en el marc dels concerts anomenats "Sons al Parc-Concerts Joves d'Estiu", programats per al dia 13 d'agost al parc Francesc Macià. Al ple del mes de juny del 2020 es va aprovar, amb el vot a favor de totes les forces representades al consistori, declarar Malgrat de Mar municipi feminista. Ara, un any més tard, la regidoria de joventut i la d'igualtat contracten a l'artista Bebe anunciant-ho com "un concert de marcat caràcter feminista". Aquest fet topa frontalment amb la defensa dels postulats feministes que vàrem aprovar ara fa un any, ja que la cantant Bebe, sense amagar-se'n, predica obertament unes idees molt allunyades del moviment feminista. Declaracions com: "..un montón de descerebradas..", referint-se a les que sortim al carrer a manifestar-nos el 8M, o "...las mujeres pierden mucho el tiempo con la lucha feminista." són de domini públic als seus perfils socials i compareixences públiques. ...

Més notícies locals
Lloguer Malgrat de Mar
Malgrat de Mar

PROMOVEM LA DECLARACIÓ D’ÀREA AMB MERCAT D’HABITATGE TENS DEL MUNICIPI

Les problemàtiques derivades a l’accés a un habitatge digne a preus accessibles no és nova. Quan no hem superat els efectes de la crisi iniciada el 2007 i l’esclat de la bombolla immobiliària, se suma una nova bombolla immobiliària, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del lloguer arribant a cotes impagables per a la majoria. La pèrdua constant de poder adquisitiu, l’augment de preus del lloguer i la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19, provoquen una crisi habitacional en constant creixement que ha esdevingut una crisi sistèmica. Aquesta va ser una de les principals motivacions de l’aprovació, el passat setembre de 2020, de la Llei 11/2020, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatges (DOGC núm. 8229, de 21/9/2020), després de mesos de debat i gràcies a l’impuls de la ciutadania i entitats a favor del dret de l’habitatge, com el Sindicat de Llogateres, i amb el lideratge del Departament ...

Més notícies locals
Camins i Corriols Malgrat de Mar
Malgrat de Mar

PROPOSTA PER LA PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DELS CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL DE MALGRAT DE MAR.

“Si bé un camí públic pot tenir la consideració de bé patrimonial, en la immensa majoria dels casos els camins públics són bens de domini públic. Per tant són inalienables, inembargables, imprescriptibles, exempts de registre i no tributen. D’altra banda, els camins públics no són servituds de pas, car el seu sòl és públic. En aquest sentit són equiparables a places, carrers i carreteres. Un camí públic té, doncs, una personalitat jurídica ben definida amb independència de llur titularitat (municipal o autonòmica), ús específic (veïnal, rural, etc.), o característiques morfològiques (camí asfaltat, pista, camí de bast, corriol, etc.). La imprescriptibilitat dels camins públics els atorga una extraordinària persistència jurídica. Encara que el camí quedi en desús, s’embosqui, o es destrueixi físicament, ni que passin vint-i cinc, trenta, o més anys, jurídicament segueix existint.” Inventari de camins municipals de Malgrat de Mar. PART I: ASPECTES ...

Més notícies locals
El moment és ara2
Energia Solar Malgrat de Mar
Malgrat de Mar

VOLEM INCENTIVAR LA IMPLANTACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM AMB ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

El Grup Intergovernamental d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC) fundat en 1988,ha publicat cinc informes que confirmen l’evidència dels canvis en el clima i la seva correlació directa amb l’activitat humana. En ell es conclou que l’origen de l’escalfament global i del consegüent canvi climàtic, és avui inqüestionable i és fonamentalment antròpic, amb un rang de probabilitats superior al 95%. La seva causa principal és, essencialment, les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) provocats per l’ús de combustibles fòssils i el canvi en els usos del sòl i l’agricultura. La Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic determina que les mesures que s'adoptin en matèria d'energia han d'anar encaminades a la transició energètica cap a un model 100% renovable, desnuclearitzat i descarbonitzat, neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, que redueixi la vulnerabilitat del sistema energètic català i garanteixi el dret a l'accés ...

Més notícies locals
Serveis Neteja Malgrat de Mar
Malgrat de Mar

CONTRACTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA I PLATGES

En la sessió del Ple celebrada el passat dijous es va aprovar inicialment la contractació del servei de Neteja Viària i de les Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats. Aquest contracte s’havia començat a treballar el 2018 per l’anterior govern municipal, del qual en formàvem part, iniciant  l’1 de febrer del 2019 els tràmits per la licitació.  Des del Grup Municipal d’ERC vam emetre vot d’ABSTENCIÓ pels següents motius: 1- Els criteris a tenir en compte, a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu s’han modificat de manera substancial en relació als què proposàvem el 2018. En aquest sentit, es pot comprovar l’actual preponderància del preu ofert sobre altres criteris com reforçar l’actuació davant necessitats específiques de neteja en l’espai públic. També es palpable la disminució en la puntuació de l’adopció de criteris mediambientals, així com la dels mitjans materials i maquinària. 2- El control del ...

Més notícies locals
CUIDEM MALGRAT DE MAR
Malgrat de Mar

CUIDEM EL MEDI

ERC redueix els components contaminants en el material de campanya electoral. En aquesta campanya a les eleccions al Parlament ERC està utilitzant cartells fabricats amb cartró reciclat i tractat, una opció molt més respectuosa amb el medi ambient que els emprats habitualment en les darreres campanyes fabricats amb materials derivats del petroli. Si bé la implementació d’aquest tipus de cartells, obtinguts per mitjà de processos de reciclatge, afecta un 15% dels utilitzats, el compromís d’Esquerra Republicana és augmentar-ne l’ús de manera notòria a curt termini. L’objectiu és el de seguir avançant en la reducció de l’impacte en el medi produït pels materials emprats en les campanyes electorals. En aquest sentit, els republicans malgratencs també hem reduït, gairebé a la meitat, el nombre total de cartells a l’espai públic, passant dels 60 emprats en les eleccions al Parlament del desembre del 2017 als 35 actuals....

Més notícies locals

Facebook

Twitter

Instagram

Amb humilitat, amb treball, amb vocació de servei públic i amb determinació, ens posem al servei del poble de Malgrat

A photo posted by ErcMalgrat De Mar (@ercmalgrat) on