Malgrat de Mar

Totes les notícies

INVERSIONS MALGRAT DE MAR 2020

PASSEM COMPTES - INVERSIONS 2020

Passem comptes de les inversions en obra pública del govern municipal durant el 2020. Quines són les darreres execucions d’obres de l’ any, algunes d’elles enllestides i altres en obres?  Ferm del Carrer Sant Esteve. Cost adjudicat 35.183,37€  Plaça de la família Maristany. Cost adjudicat 27.482,16€  Plaça Fèlix Cardona. Cost adjudicat 109.748,20€  Plaça Pere III . Cost previst 74.242,66€  Placeta del Passatge de Rigoberta Menchú. Cost no fet públic. Què més es preveia inicialment pel que fa a obra pública en el pressupost elaborat pel 2020? Executades i obertes a l’ús públic:  Platja per gossos.  Nova pista de jocs al Parc F. Macià.  Zona de jocs infantil al Barri de Can Viader.  Millora del carril bici av. Costa Brava-Països Catalans. *La majoria són d’una execució poc complexa i tenen un cost al voltant dels 25.000€. Quines eren les inversions a desenvolupar el 2020 amb càrrec al superàvit del 2019?  Urbanització del carrer Verge de Montserrat.  Rehabilitació i millores del centre cultural.  Millores a les pistes d’atletisme.  Desenvolupament de la II fase de la pista polivalent.  Obres de canalització del carrer Indústria.  Construcció d’un nou bloc de nínxols.  Inversions de pressupostos participatius. *No s’ha iniciat l’execució de cap d’aquestes propostes. L’estat de les mateixes és divers i passa des de l’adjudicada construcció del nou bloc de nínxols, fins la renúncia del govern a impulsar el projecte d’urbanització del carrer Verge de Montserrat. Quin és el balanç de l’obra pública executada el 2020? A falta dels detalls que ens aportarà el tancament definitiu de l’exercici, observem una tendència a la baixa preocupant de la inversió en obra pública aquest passat 2020. Aquest fet no ha estat provocat, en cap cas, per la manca de capacitat financera. Tenint en compte que una de les voluntats expressada amb més èmfasi pel govern era la de crear llocs de treball per mitjà de l’execució d’obra pública, podem concloure que el grau d’acompliment de compromisos ha estat del tot insatisfactori.

Enterraments musulmans Malgrat de Mar

MOCIÓ SOBRE LES INHUMACIONS DE COL·LECTIUS MINORITARIS I EL DRET A SER ENTERRAT SEGONS LES SEVES CONVICCIONS, ÈTIQUES O ESPIRITUALS.

El pluralisme religiós formula nous reptes en la regulació pública de la diversitat. La presència de noves expressions religioses en l’espai públic genera un seguit de reptes per a l’Administració local. L’encaix social del pluralisme religiós en l’àmbit de la gestió de la mort suposa la facilitació d’una sèrie de serveis específics, o el reconeixement de les sensibilitats expressades pels difunts de col·lectius minoritaris per tal de garantir que la seva singularitat pugui ser respectada. Aquesta qüestió reposa inevitablement sobre la defensa de la garantia del dret a ser enterrat segons les seves pròpies conviccions, ja siguin aquestes ètiques o espirituals. La importància de la comunitat musulmana al nostre municipi denota la necessitat de donar solució a l’enterrament dels malgratencs i malgratenques. Bona part de la comunitat musulmana catalana i mlagratenca és migrada, la qual cosa ha fet que durant anys hagin optat majoritàriament per la repatriació dels difunts als països d’origen. La pràctica sistemàtica de la repatriació ha contribuït a invisibilitzar la mort dels musulmans al nostre país. Si els cementiris poden ser considerats llocs on s’escenifica i es preserva la memòria dels difunts, aquesta escassetat d’espais dedicats als difunts musulmans i la no-presència dels seus cossos és una forma manifesta d’invisibilització i exclusió de l’islam dels nostres llocs de memòria. La preferència per la repatriació apareix en debats sobre la diversitat religiosa com un argument per a no donar prioritat a la qüestió sobre el ritus fúnebre musulmà a Catalunya malgrat la seva gran importància simbòlica. Contribueix, a més a més, a perpetuar l’associació de l’islam i la mort dels musulmans amb la immigració més que situar-la dins els debats sobre els drets cívics i la pluralitat religiosa. Donar opció a enterrar els difunts a la nostra ciutat segons els ritus propis dels diversos ritus religiosos, tant si aquest dret és usat com si no, és una manera de manifestar la inclusió d’aquestes opcions religioses i rituals en un dels moments més transcendents de la vida d’un individu.

Director General Malgrat de Mar

IMPUGNAT EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONTRACTAR EL NOU DIRECTOR GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT

A la polèmica de dotar la plantilla de l’Ajuntament amb una plaça de Director General amb un salari se n’hi afegeix ara una de nova. Segons publica l’emissora veïna Ràdio Palafolls, el procés de selecció d’aquesta plaça ha estat impugnat per un dels dos aspirants finals. http://www.radiopalafolls.cat/2020/12/19/impugnat-el-proces-de-seleccio-per-contractar-el-nou-director-general-de-lajuntament-de-malgrat/ L’Ajuntament assegura en la mateixa noticia que està a l’espera d’un informe jurídic de la Diputació de Barcelona per tal de continuar amb la selecció. D’entrada, sobta que el govern s’expressi en aquests termes, donat que podem interpretar que es dona per fet que aquest informe jurídic permetrà continuar la selecció i es descarta que pugui succeir el contrari. Des d’Esquerra Republicana volem denunciar, un cop més, la opacitat amb la que el govern ha tractat aquest assumpte. No entenem que amb la polèmica generada a la població per la incorporació d’un perfil d’aquestes característiques i d’un salari elevat (95.000 euros/any), s’hagi conduit d’aquesta manera, tant poc transparent envers els Grups a l’oposició, aquest procés selectiu. Volem recordar que el nostre posicionament a la creació d’aquest lloc directiu ha estat sempre contrari. Ja en els inicis de l’anterior mandat, el govern de PSC i JuntsxMalgrat va intentar crear-lo, frenant-se aquesta creació de plaça pel govern de coalició sobiranista. Des d’Esquerra es va defensar en aquell moment la provisió de la plaça vacant a la plantilla d’enginyer municipal, entenent que aquesta incorporació pal·liava en gran mesura els dèficits en recursos tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. També reiterar que l’Ajuntament ha fet front, des de l’entrada del nou govern el juliol de 2019, ha un augment de més del 30% d’augment de salaris dels regidors de govern. Entenem que hi són per dirigir les regidories i l’Ajuntament, i que aquesta manera d’actuar encara justifica menys l’augment de sou que es van assignar.

Pressupost 2021 Malgrat de Mar

ERC S'ABSTÉ EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2021

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana va fer un vot d’abstenció davant la proposta de pressupost pel 2021 presentada a aprovació pel govern de PSC i Malgrat Ens Mou. La nostra posició de vot es fonamenta en: La falta d’augment dels recursos destinats a ajudar directament aquells sobre qui la pandèmia afecta social i econòmicament. En aquest sentit, es fa difícil valorar positivament  la sensibilitat social d’un govern bipartit en el que es fa evident, a mesura que avança el mandat, la pèrdua de pes del PSC  tot i ser-ne la força majoritària i amb diferència.  En un pressupost que augmenta 2,9 milions d'euros en relació al de 2020, trobem del tot insuficient un augment de 3.000 euros en aquests ajuts socials  directes cap a la població que més pateix el context de crisi actual.   És un pressupost que augmenta les inversions en 3,1 milions d'euros respecte al d’aquest 2020. Aquest augment s’aconsegueix en gran mesura amb la previsió d’un crèdit bancari de 2,8 milions d’euros.    Les inversions urbanístiques suposen gairebé el 60% del total d’inversions i les d’equipaments culturals i educatius un 15% més, el que mostra el pes cada cop més creixent del soci minoritari Malgrat ens Mou que és el que gestiona aquestes inversions.   Es destinen 400.000 mil euros a la instal·lació d’un camp de futbol a l’interior de les pistes d’atletisme, no tenint cap previsió sobre l’adaptació a la mida reglamentària de 400 metres de  la pista d’atletisme, demanda llargament reclamada per tal de fer homologables les marques atlètiques i viable l’organització de competicions oficials.   Només es dota amb 100.000 euros el pressupost 2021 per la participació de la ciutadania. Recordem que amb ERC gestionant la Participació, el 2018 i 2019 es van dur a terme processos participatius dotats amb 180.000 i 130.000 euros.   Novament el govern porta a aprovació propostes, en aquest cas el mateix pressupost general de l’Ajuntament, procedint de manera incorrecta i lesiva per la funció que hem de desenvolupar els regidors a l’oposició.

Recuperació Econòmica Malgrat de Mar

LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL NO S'ATURA

Ens trobem davant d'una crisi sanitària sense precedents, una pandèmia mundial que ens ha precipitat cap a una crisi econòmica i social, que ens fa replantejar molts hàbits quotidians i que ens obliga a aportar el millor de nosaltres, com a persones, però també com a electes locals al servei de la ciutadania. La pandèmia ens porta a afrontar realitats que ens han de fer repensar la nostra visió del món: el sistema productiu capitalista, tal i com el coneixem avui, està esgotat i portarà a persones i planeta, si no ho revertim, a un carreró sense sortida. Només en sortirem si girem el rumb cap als postulats dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Això vol dir, per força, que el pressupost del 2021 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar haurà de ser més social, més participatiu, més inclusiu, i haurà de tenir com a pilars fonamentals l'educació, la cultura, el benestar de les persones i la sanitat. Fins que aquest pressupost no s’aprovi definitivament i entri en funcionament (possiblement a finals de gener de 2021), cal seguir treballant i destinant recursos urgents per tal d'ajudar a superar els múltiples efectes que, dia rere dia, la pandèmia provoca als nostres veïns i veïnes de Malgrat de Mar. Aquest document de propostes l'entenem com una aportació dirigida als veïns i veïnes de Malgrat. Un document que adrecem al govern municipal amb la voluntat que l’estudiï i el valori , i amb la finalitat d'aportar les millors solucions per afrontar les adversitats que ens afecten. Reiterem la disposició d'ERC cap al govern municipal pel que consideri d'utilitat. Creiem que en aquests moments complicats, per cercar solucions per a les persones, cal explorar vies de treball col·lectiu per sobre l'individualisme. És per aquests motius que des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Malgrat de Mar registrem aquest document, on enumerem les partides pressupostàries sensibles a patir modificacions (segons estat del pressupost a data 31 d'octubre de 2020), acompanyat de 6 mesures on creiem oportú destinar-hi recursos que ajudin a la recuperació econòmica i social del nostre municipi.

PAM Malgrat de Mar

  ARRIBA, ARA SÍ?, EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL.

                                                      Recentment, en l’espai d’onamalgrat  “l’alcalde respon”,  Joan Mercader ha avançat que properament el govern, format pel PSC i JxCat-Malgrat ens Mou, presentarà el PAM, el Pla d'Actuació Municipal. Un pla que segons l’alcalde “ s'havia de presentar abans de l'esclat de la pandèmia i que ara es reformularà tenint en compte la nova situació social, sanitària i econòmica”. Dels representants polítics, i en aquest cas del màxim representant municipal, cal esperar-ne afirmacions coherents i creïbles davant els seus veïns i veïnes. En aquesta aparentment innòcua  frase on hi diu “s’havia de presentar abans de la pandèmia...“  s’hi troba l’ escandalosa lleugeresa d’un relat  fals. Perquè, no és veritat sr. Alcalde Joan Mercader que vostè va sol·licitar en data 6 de febrer un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona on exposa la voluntat de l’equip de govern per tal de finalitzar la redacció del Pla d’Actuació de Mandat i disseny del seu sistema de seguiment? Qui conegui mínimament el funcionament dels “tempos” de l’atorgament d’aquests recursos que ofereix la Diputació, sap  perfectament que no és possible que entre el 6 de febrer i  el 15 de març la Diputació atorgaria el recurs, elaboraria la redacció i dissenyaria el sistema de seguiment. Per tant, quin Pla volia presentar “abans de l’esclat de la pandèmia”? i .... Quin Pla es “reformularà” si no n’hi havia cap amb un redactat final? Des d’Esquerra Republicana li vam esmenar el pressupost del 2020  https://www.ajmalgrat.cat/media/repository/documents_oficials/pressupostos/pressupostos_2020/al.legacions_al_pressupost.pdf , i en l’àmbit de les esmenes sobre transparència i bon govern, li dèiem, a mitjans de gener, que el govern havia desaprofitat l’ocasió de desenvolupar una planificació adequada per aquest primer pressupost. Planificació que al nostre entendre passava per presentar prèviament el Pla d’Actuació Municipal, perquè per això serveixen els primers mesos d’un mandat, per planificar-lo.

TORNADA A L’ESCOLA EN UN CURS PLE D’INCERTESES.

Acabem d’encetar el curs escolar 2020-2021, un inici ben atípic provocat per les mesures preventives anti-Covid19. Unes mesures que la comunitat educativa del municipi té, sens dubte, assumides i treballades per tal de començar les classes amb la “normalitat” obligada d’ aquest entorn pandèmic. Convençuts que faran tot el possible, assumint aquest doble esforç d’educar i,  al mateix temps, aplicar protocols de prevenció de riscos contagi, els volem manifestar tot el suport i agraïment per aquest compromís davant el conjunt de la societat. Som coneixedors i conscients que els recursos i eines dels que disposaran no són tots els que caldrien per desenvolupar, en aquest escenari actual, en condicions òptimes la tasca educativa. Sabem també dels esforços del Departament d’Educació per tal de fer la millor gestió possible dels recursos disponibles i que, segur, no són del tot suficients. Creiem, però, que aquest és un debat que va més enllà de les actuals circumstàncies  i que cal plantejar, debatre i acordar en termes molt més amplis i desfocalitzats de l’actual context de precampanya electoral a Catalunya. En aquest escenari d’avui cal  posar en valor el compromís i l’esforç de tot el sector, des del professorat fins els conserges, servei de cuina i menjador, neteja dels centres, etc. No volem deixar passar l'ocasió per fer una pública felicitació als agents de la Policia Local que vetllen per la mobilitat als carrers de l’entorn dels centres educatius. L’allargament horari de l’entrada i sortida d’escoles no ha suposat cap problemàtica afegida, almenys en aquest primer dia escolar. I tampoc volem deixar de refermar-nos en considerar un gran encert, cada vegada més evident,  la implantació i desenvolupament dels camins escolars. Confiem-hi, ho podem fer amb tota tranquil·litat. Estudiem mesures materials i humanes que en puguin millorar la seva funció actual i la d’un futur que es preveu ple de canvis i reptes.

FOCS

SANT ROC 2020. LA CENSURA GOVERNANT A LES BONES INICIATIVES DE LA CIUTADANIA.

  Els darrers anys la Festa Major de Sant Roc no ha restat al marge de les valoracions, generalment crítiques, per part dels partits polítics a l’oposició del moment. Nosaltres mateixos, Esquerra Republicana, havíem fet aquest exercici amb l’ànim d’aportar la pròpia visió sobre aquells elements que ens semblaven millorables. Els espais on es programen les activitats, la despesa de les mateixes, les mesures de seguretat i, sobretot, el repartiment als domicilis del programa han estat analitzades i comentades abastament per partits i veïns i veïnes de la vila. Aquest 2020, malauradament, no és possible cap anàlisi ni aportació perquè el govern dels dos alcaldes va decidir suspendre la Festa Major de Sant Roc. L’argument del govern per prendre aquesta decisió es sosté en les instruccions donades pel Govern de la Generalitat a finals de juliol sobre la importància de les mesures a aplicar els 10 dies següents per tal d’evitar la propagació de la COVID-19. En aquell moment, el 27 de juliol,  Malgrat de Mar es trobava en una qualificació de risc baix en els mapes indicatius de risc de brot. En diferents espais (el Ple Municipal, les xarxes socials)  hem manifestat el nostre desacord per aquesta decisió de suspendre totalment els actes de la Festa Major. Diem, a més, que per fer-los possibles calia haver previst una programació amb uns formats adequats a les mesures exigibles per la situació sanitària. Res indica que aquesta previsió s’hagués realitzat. Al contrari, la gran majoria de pressupostos previs sol·licitats per la regidoria de Festes indiquen que s’estava treballant per una Festa Major d’un format semblant a la dels altres anys. De fet la única renúncia feta pública amb setmanes d’antelació va ser la de programar Barraques i aquesta la compartim i defensem com queda demostrat en la votació pel canvi de destinació pressupostària dels recursos assignats per Barraques.  També ens resulta comprensible que es decidís suspendre la Fira d’atraccions i tota aquella programació no dimensionada i adaptada a les circumstàncies sanitàries.

FEMP MALGRAT ERC

REBUTGEM L'ACORD DE LA FEMP AMB EL GOVERN ESPANYOL

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha aprovat la proposta del govern espanyol que insta els ajuntaments a transferir els seus estalvis a la hisenda estatal en forma de préstec que ens retornaria durant els propers 12 anys i que només podríem destinar a aquells àmbits que determini l'Estat. La proposta s'ha aprovat únicament amb els vots favorables dels 12 representants del PSOE i l'abstenció decisiva de Podemos, que sempre s'havia manifestat en contra. Des d'ERC entenem que qualsevol proposta en aquest àmbit ha de respectar el principi bàsic de l'autonomia local, i això passaria necessàriament per modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària, no amb mesures que només pretenen recentralitzar recursos i finançar la mala gestió de l'Estat. Amb aquest acord es pretén neutralitzar qualsevol debat de fons sobre la necessària reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària que tant ha condicionat les finances locals els darrers anys. No podem abordar aquesta crisi amb les receptes d'austeritat del passat! Els romanents acumulats han d'actuar com a fons de maniobra per als propis ajuntaments, com a xarxa de seguretat, especialment en un moment d'incertesa econòmica. Desprendre'ns d'aquest fons de maniobra pot resultar arriscat davant una previsible caiguda dels ingressos públics. Cal recordar que la mesura de transferir els romanents serà voluntària, per tant, cada ajuntament haurà de prendre la millor decisió valorant la situació de les seves finances, la planificació de tresoreria i el grau d'estabilitat dels seus ingressos. Des d’ERC demanem al govern municipal que tingui en compte l’acord, unànim de tots els Grups Municipals (ERC, CUP, JxM, JxC i PSC), sobre la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del mon local del passat 7 de maig a l’hora de prendre aquesta important decisió. Continuem defensant que és moment de fer polítiques expansives que accelerin la recuperació econòmica, també als nostres pobles i ciutats.