Malgrat de Mar

Totes les notícies

Director General Malgrat de Mar

IMPUGNAT EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONTRACTAR EL NOU DIRECTOR GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE MALGRAT

A la polèmica de dotar la plantilla de l’Ajuntament amb una plaça de Director General amb un salari se n’hi afegeix ara una de nova. Segons publica l’emissora veïna Ràdio Palafolls, el procés de selecció d’aquesta plaça ha estat impugnat per un dels dos aspirants finals. http://www.radiopalafolls.cat/2020/12/19/impugnat-el-proces-de-seleccio-per-contractar-el-nou-director-general-de-lajuntament-de-malgrat/ L’Ajuntament assegura en la mateixa noticia que està a l’espera d’un informe jurídic de la Diputació de Barcelona per tal de continuar amb la selecció. D’entrada, sobta que el govern s’expressi en aquests termes, donat que podem interpretar que es dona per fet que aquest informe jurídic permetrà continuar la selecció i es descarta que pugui succeir el contrari. Des d’Esquerra Republicana volem denunciar, un cop més, la opacitat amb la que el govern ha tractat aquest assumpte. No entenem que amb la polèmica generada a la població per la incorporació d’un perfil d’aquestes característiques i d’un salari elevat (95.000 euros/any), s’hagi conduit d’aquesta manera, tant poc transparent envers els Grups a l’oposició, aquest procés selectiu. Volem recordar que el nostre posicionament a la creació d’aquest lloc directiu ha estat sempre contrari. Ja en els inicis de l’anterior mandat, el govern de PSC i JuntsxMalgrat va intentar crear-lo, frenant-se aquesta creació de plaça pel govern de coalició sobiranista. Des d’Esquerra es va defensar en aquell moment la provisió de la plaça vacant a la plantilla d’enginyer municipal, entenent que aquesta incorporació pal·liava en gran mesura els dèficits en recursos tècnics de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. També reiterar que l’Ajuntament ha fet front, des de l’entrada del nou govern el juliol de 2019, ha un augment de més del 30% d’augment de salaris dels regidors de govern. Entenem que hi són per dirigir les regidories i l’Ajuntament, i que aquesta manera d’actuar encara justifica menys l’augment de sou que es van assignar.

Pressupost 2021 Malgrat de Mar

ERC S'ABSTÉ EN L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PEL 2021

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana va fer un vot d’abstenció davant la proposta de pressupost pel 2021 presentada a aprovació pel govern de PSC i Malgrat Ens Mou. La nostra posició de vot es fonamenta en: La falta d’augment dels recursos destinats a ajudar directament aquells sobre qui la pandèmia afecta social i econòmicament. En aquest sentit, es fa difícil valorar positivament  la sensibilitat social d’un govern bipartit en el que es fa evident, a mesura que avança el mandat, la pèrdua de pes del PSC  tot i ser-ne la força majoritària i amb diferència.  En un pressupost que augmenta 2,9 milions d'euros en relació al de 2020, trobem del tot insuficient un augment de 3.000 euros en aquests ajuts socials  directes cap a la població que més pateix el context de crisi actual.   És un pressupost que augmenta les inversions en 3,1 milions d'euros respecte al d’aquest 2020. Aquest augment s’aconsegueix en gran mesura amb la previsió d’un crèdit bancari de 2,8 milions d’euros.    Les inversions urbanístiques suposen gairebé el 60% del total d’inversions i les d’equipaments culturals i educatius un 15% més, el que mostra el pes cada cop més creixent del soci minoritari Malgrat ens Mou que és el que gestiona aquestes inversions.   Es destinen 400.000 mil euros a la instal·lació d’un camp de futbol a l’interior de les pistes d’atletisme, no tenint cap previsió sobre l’adaptació a la mida reglamentària de 400 metres de  la pista d’atletisme, demanda llargament reclamada per tal de fer homologables les marques atlètiques i viable l’organització de competicions oficials.   Només es dota amb 100.000 euros el pressupost 2021 per la participació de la ciutadania. Recordem que amb ERC gestionant la Participació, el 2018 i 2019 es van dur a terme processos participatius dotats amb 180.000 i 130.000 euros.   Novament el govern porta a aprovació propostes, en aquest cas el mateix pressupost general de l’Ajuntament, procedint de manera incorrecta i lesiva per la funció que hem de desenvolupar els regidors a l’oposició.

Recuperació Econòmica Malgrat de Mar

LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL NO S'ATURA

Ens trobem davant d'una crisi sanitària sense precedents, una pandèmia mundial que ens ha precipitat cap a una crisi econòmica i social, que ens fa replantejar molts hàbits quotidians i que ens obliga a aportar el millor de nosaltres, com a persones, però també com a electes locals al servei de la ciutadania. La pandèmia ens porta a afrontar realitats que ens han de fer repensar la nostra visió del món: el sistema productiu capitalista, tal i com el coneixem avui, està esgotat i portarà a persones i planeta, si no ho revertim, a un carreró sense sortida. Només en sortirem si girem el rumb cap als postulats dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Això vol dir, per força, que el pressupost del 2021 de l’Ajuntament de Malgrat de Mar haurà de ser més social, més participatiu, més inclusiu, i haurà de tenir com a pilars fonamentals l'educació, la cultura, el benestar de les persones i la sanitat. Fins que aquest pressupost no s’aprovi definitivament i entri en funcionament (possiblement a finals de gener de 2021), cal seguir treballant i destinant recursos urgents per tal d'ajudar a superar els múltiples efectes que, dia rere dia, la pandèmia provoca als nostres veïns i veïnes de Malgrat de Mar. Aquest document de propostes l'entenem com una aportació dirigida als veïns i veïnes de Malgrat. Un document que adrecem al govern municipal amb la voluntat que l’estudiï i el valori , i amb la finalitat d'aportar les millors solucions per afrontar les adversitats que ens afecten. Reiterem la disposició d'ERC cap al govern municipal pel que consideri d'utilitat. Creiem que en aquests moments complicats, per cercar solucions per a les persones, cal explorar vies de treball col·lectiu per sobre l'individualisme. És per aquests motius que des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Malgrat de Mar registrem aquest document, on enumerem les partides pressupostàries sensibles a patir modificacions (segons estat del pressupost a data 31 d'octubre de 2020), acompanyat de 6 mesures on creiem oportú destinar-hi recursos que ajudin a la recuperació econòmica i social del nostre municipi.

PAM Malgrat de Mar

  ARRIBA, ARA SÍ?, EL PLA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL.

                                                      Recentment, en l’espai d’onamalgrat  “l’alcalde respon”,  Joan Mercader ha avançat que properament el govern, format pel PSC i JxCat-Malgrat ens Mou, presentarà el PAM, el Pla d'Actuació Municipal. Un pla que segons l’alcalde “ s'havia de presentar abans de l'esclat de la pandèmia i que ara es reformularà tenint en compte la nova situació social, sanitària i econòmica”. Dels representants polítics, i en aquest cas del màxim representant municipal, cal esperar-ne afirmacions coherents i creïbles davant els seus veïns i veïnes. En aquesta aparentment innòcua  frase on hi diu “s’havia de presentar abans de la pandèmia...“  s’hi troba l’ escandalosa lleugeresa d’un relat  fals. Perquè, no és veritat sr. Alcalde Joan Mercader que vostè va sol·licitar en data 6 de febrer un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona on exposa la voluntat de l’equip de govern per tal de finalitzar la redacció del Pla d’Actuació de Mandat i disseny del seu sistema de seguiment? Qui conegui mínimament el funcionament dels “tempos” de l’atorgament d’aquests recursos que ofereix la Diputació, sap  perfectament que no és possible que entre el 6 de febrer i  el 15 de març la Diputació atorgaria el recurs, elaboraria la redacció i dissenyaria el sistema de seguiment. Per tant, quin Pla volia presentar “abans de l’esclat de la pandèmia”? i .... Quin Pla es “reformularà” si no n’hi havia cap amb un redactat final? Des d’Esquerra Republicana li vam esmenar el pressupost del 2020  https://www.ajmalgrat.cat/media/repository/documents_oficials/pressupostos/pressupostos_2020/al.legacions_al_pressupost.pdf , i en l’àmbit de les esmenes sobre transparència i bon govern, li dèiem, a mitjans de gener, que el govern havia desaprofitat l’ocasió de desenvolupar una planificació adequada per aquest primer pressupost. Planificació que al nostre entendre passava per presentar prèviament el Pla d’Actuació Municipal, perquè per això serveixen els primers mesos d’un mandat, per planificar-lo.

TORNADA A L’ESCOLA EN UN CURS PLE D’INCERTESES.

Acabem d’encetar el curs escolar 2020-2021, un inici ben atípic provocat per les mesures preventives anti-Covid19. Unes mesures que la comunitat educativa del municipi té, sens dubte, assumides i treballades per tal de començar les classes amb la “normalitat” obligada d’ aquest entorn pandèmic. Convençuts que faran tot el possible, assumint aquest doble esforç d’educar i,  al mateix temps, aplicar protocols de prevenció de riscos contagi, els volem manifestar tot el suport i agraïment per aquest compromís davant el conjunt de la societat. Som coneixedors i conscients que els recursos i eines dels que disposaran no són tots els que caldrien per desenvolupar, en aquest escenari actual, en condicions òptimes la tasca educativa. Sabem també dels esforços del Departament d’Educació per tal de fer la millor gestió possible dels recursos disponibles i que, segur, no són del tot suficients. Creiem, però, que aquest és un debat que va més enllà de les actuals circumstàncies  i que cal plantejar, debatre i acordar en termes molt més amplis i desfocalitzats de l’actual context de precampanya electoral a Catalunya. En aquest escenari d’avui cal  posar en valor el compromís i l’esforç de tot el sector, des del professorat fins els conserges, servei de cuina i menjador, neteja dels centres, etc. No volem deixar passar l'ocasió per fer una pública felicitació als agents de la Policia Local que vetllen per la mobilitat als carrers de l’entorn dels centres educatius. L’allargament horari de l’entrada i sortida d’escoles no ha suposat cap problemàtica afegida, almenys en aquest primer dia escolar. I tampoc volem deixar de refermar-nos en considerar un gran encert, cada vegada més evident,  la implantació i desenvolupament dels camins escolars. Confiem-hi, ho podem fer amb tota tranquil·litat. Estudiem mesures materials i humanes que en puguin millorar la seva funció actual i la d’un futur que es preveu ple de canvis i reptes.

FOCS

SANT ROC 2020. LA CENSURA GOVERNANT A LES BONES INICIATIVES DE LA CIUTADANIA.

  Els darrers anys la Festa Major de Sant Roc no ha restat al marge de les valoracions, generalment crítiques, per part dels partits polítics a l’oposició del moment. Nosaltres mateixos, Esquerra Republicana, havíem fet aquest exercici amb l’ànim d’aportar la pròpia visió sobre aquells elements que ens semblaven millorables. Els espais on es programen les activitats, la despesa de les mateixes, les mesures de seguretat i, sobretot, el repartiment als domicilis del programa han estat analitzades i comentades abastament per partits i veïns i veïnes de la vila. Aquest 2020, malauradament, no és possible cap anàlisi ni aportació perquè el govern dels dos alcaldes va decidir suspendre la Festa Major de Sant Roc. L’argument del govern per prendre aquesta decisió es sosté en les instruccions donades pel Govern de la Generalitat a finals de juliol sobre la importància de les mesures a aplicar els 10 dies següents per tal d’evitar la propagació de la COVID-19. En aquell moment, el 27 de juliol,  Malgrat de Mar es trobava en una qualificació de risc baix en els mapes indicatius de risc de brot. En diferents espais (el Ple Municipal, les xarxes socials)  hem manifestat el nostre desacord per aquesta decisió de suspendre totalment els actes de la Festa Major. Diem, a més, que per fer-los possibles calia haver previst una programació amb uns formats adequats a les mesures exigibles per la situació sanitària. Res indica que aquesta previsió s’hagués realitzat. Al contrari, la gran majoria de pressupostos previs sol·licitats per la regidoria de Festes indiquen que s’estava treballant per una Festa Major d’un format semblant a la dels altres anys. De fet la única renúncia feta pública amb setmanes d’antelació va ser la de programar Barraques i aquesta la compartim i defensem com queda demostrat en la votació pel canvi de destinació pressupostària dels recursos assignats per Barraques.  També ens resulta comprensible que es decidís suspendre la Fira d’atraccions i tota aquella programació no dimensionada i adaptada a les circumstàncies sanitàries.

FEMP MALGRAT ERC

REBUTGEM L'ACORD DE LA FEMP AMB EL GOVERN ESPANYOL

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha aprovat la proposta del govern espanyol que insta els ajuntaments a transferir els seus estalvis a la hisenda estatal en forma de préstec que ens retornaria durant els propers 12 anys i que només podríem destinar a aquells àmbits que determini l'Estat. La proposta s'ha aprovat únicament amb els vots favorables dels 12 representants del PSOE i l'abstenció decisiva de Podemos, que sempre s'havia manifestat en contra. Des d'ERC entenem que qualsevol proposta en aquest àmbit ha de respectar el principi bàsic de l'autonomia local, i això passaria necessàriament per modificar la Llei d'Estabilitat Pressupostària, no amb mesures que només pretenen recentralitzar recursos i finançar la mala gestió de l'Estat. Amb aquest acord es pretén neutralitzar qualsevol debat de fons sobre la necessària reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària que tant ha condicionat les finances locals els darrers anys. No podem abordar aquesta crisi amb les receptes d'austeritat del passat! Els romanents acumulats han d'actuar com a fons de maniobra per als propis ajuntaments, com a xarxa de seguretat, especialment en un moment d'incertesa econòmica. Desprendre'ns d'aquest fons de maniobra pot resultar arriscat davant una previsible caiguda dels ingressos públics. Cal recordar que la mesura de transferir els romanents serà voluntària, per tant, cada ajuntament haurà de prendre la millor decisió valorant la situació de les seves finances, la planificació de tresoreria i el grau d'estabilitat dels seus ingressos. Des d’ERC demanem al govern municipal que tingui en compte l’acord, unànim de tots els Grups Municipals (ERC, CUP, JxM, JxC i PSC), sobre la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del mon local del passat 7 de maig a l’hora de prendre aquesta important decisió. Continuem defensant que és moment de fer polítiques expansives que accelerin la recuperació econòmica, també als nostres pobles i ciutats.

Malgrat de Mar Municipi Feminista

DECLAREM MALGRAT DE MAR MUNICIPI FEMINISTA

Els feminismes es conceben com a factor de justícia social i per a l’erradicació de tota mena de discriminació, també com a ingredient necessari per a la democratització real de la societat i per al benestar de tota la població: homes, dones, infants, jovent i gent gran. Quan el feminisme ha donat fonament a les lluites de les dones a favor de l’emancipació i les fites aconseguides són un llegat de les dones que ens han precedit, ens trobem amb l’auge de l’extrema dreta i les retallades que amenacen els drets de les dones i impedeixen plantejar-ne nous escenaris. Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important que mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, -com a motor de canvi que ens ha de permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida,- i que destinem energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les seves arrels. Hi ha molts motius que evidencien la situació de discriminació que pateixen les dones: - El desequilibri en igualtat d’oportunitats laborals i professionals, entre homes i dones. - L’empobriment de gènere i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba fins a situacions de pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions mínimes i insuficients. - La bretxa salarial existent i les discriminacions directes o indirectes de gènere a l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. - El desequilibri de gènere en el repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la cura de persones grans i/o dependents. - La manca de reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de papers de les dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes ocasions. - Els costos i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys.

Bicicleta Malgrat de Mar

Presentem una moció per promoure una mobilitat sostenible i saludable a Malgrat de Mar i a l'Alt Maresme.

Per tal que sigui debatuda i aprovada, si s’escau, en el Ple municipal del dijous 18 de juny, el grup d’ERC Malgrat de Mar presenta una moció que té com a finalitat promoure la bicicleta com a mitjà de transport entre els ciclistes no habituals. Entre les mesures proposades destaca: Desenvolupar una xarxa de vies ciclables per a desplaçaments segurs, carrils bici reals i vies on les bicicletes tinguin una prioritat real Iniciar converses amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera per conjuntament desenvolupar vies ciclables temporals per la circulació cap al lloc de treball i altres de permanents per la connectivitat urbana entre els municipis. Iniciar un estudi de viabilitat d’un servei de bicicleta elèctrica compartida que contempli els municipis de Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera. Implementar sessions de formació gratuïtes, amb un instructor experimentat, per a usuaris, individualment o en petit grup, per aprendre a muntar amb seguretat. Fer tot el possible per garantir que els usuaris de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal motoritzats (scooters i patins elèctrics) puguin circular de manera segura, assegurant la convivència i la seguretat viaria. Instal·lació d’aparcaments segurs a prop de l’estació del tren (provisional pendent de la remodelació de la zona), centres escolars públics, equipaments esportius municipals, entre d’altres. “El progressiu desconfinament ha de servir per fer evident que la bicicleta és un mitjà de transport ideal per desplaçar-se no només pel casc urbà, sinó també per desplaçaments de curt radi, siguin per anar a treballar als polígons industrials, fer gestions i compres diverses, lleure, etc. Cal promoure’n l’ús com a mitjà de transport entre els ciclistes no habituals, no només pels beneficis de la salut en si mateixa, si no també per ser una mobilitat completament ecològica, sense emissions contaminants” ha afirmat el portaveu del grup Municipal d’ERC, Ramir Roger.