Malgrat de Mar

Totes les notícies

ERC Malgrat de Mar R1 Renfe

Reconstrucció del pont del ferrocarril sobre La Tordera. Punt d'inflexió o continuïtat dels pedaços a la R1?

Els darrers dies s’han succeït les notícies i declaracions públiques per part dels màxims responsables polítics dels Ajuntaments de Blanes i Malgrat de Mar a l’entorn de la reconstrucció del pont del ferrocarril sobre la Tordera. L’alcalde de Blanes manifestava, després de reunir-se amb ADIF, ens responsable de refer el pont, haver-los fet evident la necessitat de desdoblar la via. La reclamació és del tot lògica perquè, bo i aprofitant les poques  circumstàncies d’oportunitat causades per la Torderada, permetria donar compliment a la planificació feta pel Ministeri de Foment en  el ”Pla de Rodalies de Barcelona (2008-2015)”, que contemplava aquest desdoblament. El mateix podem dir sobre el que manifestava el portaveu del govern malgratenc sobre la conveniència del trasllat de les actuals vies de la R1, massa properes al litoral i per això vulnerables als efectes climàtics. Existeix  ja una proposta alternativa de traçat, contemplada al Pla Territorial Metropolità de Barcelona, vigent des del 2010, que situa bona part del nou traçat a prop del que actualment ocupa la carretera Nll. Aquestes demandes i reivindicacions no són noves, retornen de manera cíclica, i són conseqüència de dècades de deixadesa i  falta d’inversions del nivell necessari. S’han anat fent pedaços, posant els recursos mínims, per continuar prestant un servei deficient que milers de ciutadans pateixen a diari i del que no se’n percep possibilitat de millora. Per fer-nos una idea del grau d’inversió feta, val a dir que dels 4.000ME previstos a l’anteriorment esmentat ”Pla de Rodalies de Barcelona (2008-2015) se n’havien executat un 14% el març del 2019. Heus aquí per on plora la criatura. A l’Abril del 2009, coincidint amb el 150è aniversari de l’arribada del ferrocarril a Malgrat de Mar, des d’Esquerra Republicana vam publicar al Som-hi! un article que 11 anys després firmem gairebé de la primera a la última de les paraules. I a dia d’avui hi afegim que vistos els precedents, sense mobilització permanent i conjunta de les institucions i  la ciutadania no ens en sortirem.

Alegacions Pressupost 2020 Malgrat de Mar

AL·LEGACIONS PRESSUPOSTOS 2020

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de Malgrat de Mar, EXPOSA En sessió ordinària del passat 19 de desembre de 2019, el plenari de l’Ajuntament de Malgrat de Mar aprovà inicialment el pressupost general per l’exercici 2020 amb els vots dels grups del govern PSC i JxC-MEM. Que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, en el termini d’exposició pública, presenta les següents  AL.LEGACIONS: En referència a mesures de transparència i bon govern: És evident l’ocasió desaprofitada per tal d’obtenir una planificació adequada per aquest primer pressupost del mandat, atès que l’aprovació inicial d’aquest no ha estat precedida de la presentació prèvia del Pla d’Acció Municipal. En aquest Pla hi figuren les prioritats marcades per l’equip de govern per als propers quatre exercicis, definint quins són els grans objectius, com aquests s’han de traduir en polítiques concretes i quina serà la planificació pressupostària que farà possible l’aplicació de les diferents mesures. Entenem que aquesta planificació hauria d’haver-se fet pública abans de portar a aprovació el pressupost de l’exercici 2020 i, posteriorment, impulsar un procés de participació que millori el document i corresponsabilitzi la ciutadania en les polítiques del seu Ajuntament pels propers 4 anys . En referència a la normativa específica del propi Ajuntament: El govern local ha incomplert normativa pròpia d’aquest Ajuntament en relació al procediment per l’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament per l’exercici 2020. En concret, el Reglament de Participació Ciutadana i Qualitat Democràtica, que en el seu títol II, Secció Quarta, diu: “Article 39. Audiències Ciutadanes Ordinàries. 39.2 Serà preceptiu que una vegada a l’any sigui convocada una Audiència Pública per tal de presentar el pressupost i les ordenances municipals, amb una antelació mínima de 15 dies abans del ple municipal que ho ha d’aprovar.

Vetant l'exhibició artística perdem oportunitats.

No cal ser un gran, i habitual, consumidor de cultura, per saber que vivim en una zona on l'escena musical és més aviat escassa. També, a diferència d'altres parts del territori com pot ser Osona, La Bisbal d'Empordà o Vilanova i la Geltrú, l'Alt Maresme diríem que no destaca per una abundant oferta musical (tot i que, per bé per tots, sembla que en augment últimament...i tant de bo que per molts anys sigui...). En l'àmbit municipal, una bona oferta formativa en format públic o si més no el suport a entitats amb projectes de formació, és vital tant per la nova creació musical, com per al naixement de nous artistes. Si descuidem aquest punt (com és, en part, el cas de Malgrat de Mar), perdem, d'un tret, dos dels 3 pilars per dinamitzar l'activitat musical: formació, creació i promoció. I per tant és molt probable que no gaudim mai d'una escena musical rica. Llavors només ens queda la promoció, que bé pot ser un bon substitutiu per potenciar la creació, sempre que gaudeixi d'una programació habitual d'artistes locals en formats de proximitat, i reforçat amb noves, i creatives, fórmules que obrin la cultura i facilitin l'accés a ella. Per tant vetar un grup musical local perquè s'expressi artísticament als concerts de festa major del poble, després de ser l'opció més votada en una enquesta, no tan sols demostra una baixa sensibilitat democràtica sinó que fa un molt mal favor al creixement de l'escena musical. És una llàstima que decisions polítiques, i en aquest cas unilaterals, es carreguin l'exhibició artística dels músics locals i, d'aquesta manera, deixin escapar una de les millors oportunitats, i de la forma més directe, d'enriquir l'escena. Si Punks & Company avui existeix, entre moltes altres coses, és perquè un bon dia segur que varen veure de ben a prop un concert d'amics i coneguts com A Jako Pako, i si a Palafolls va haver-hi un grup com Suc de Civada és perquè en el seu dia varen veure de ben a prop els Punks & Company (o bé Takikardia).

VOLEM MUNICIPIS LLIURES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA.

MOCIÓ AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres). Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació basades en la llibertat i la igualtat. En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d'instruments pioners; com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix cada any. No cessa. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general. És necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens permetin crear conjuntament sistemes innovadors per eradicar definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes. Volem municipis lliures de violència masclista. Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana, demana que el Ple adopti els següents acords: - Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure de violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que atempta contra la vida i els drets de les dones.

LA REGENERACIÓ DE LA PLAÇA PERE III HAURÀ D’ESPERAR MILLOR OCASIÓ.

La Plaça Pere III cau del pressupost d’inversions 2019. La darrera modificació del pressupost anual,  feta pel ple de l’Ajuntament aquest dijous 21 de novembre, comporta com a conseqüència més destacable, a criteri d’Esquerra Republicana, postergar sense data la remodelació de la Plaça. Aquesta, com altres  del municipi, no és massa coneguda pel seu nom oficial i l’hem de situar a l’inici del carrer Abat Oliva, darrera Can Mercader. En evident estat de deteriorament pels anys transcorreguts sense actuacions per revertir-lo, la plaça ha anat perdent la seva funcionalitat i els veïns la possibilitat de gaudir d’aquest espai públic situat en un entorn poblacional dens. Ens mostrem sorpresos pel fet que aquesta remodelació no hagi estat adjudicada dins el termini de l’any 2019 per la seva posterior i immediata  execució. Cal recordar que es disposaven de 75.000 euros per afrontar amb garantia suficient aquesta actuació. Tot i disposar de sis mesos de marge, el nou govern ha estat incapaç de tancar i aprovar el projecte, que al maig estava pràcticament enllestit, i d’adjudicar l’obra en termini al 2019. I encara més greu per Esquerra Republicana és l’engany al poble per part del regidor d’urbanisme sr. Serret.  Quan en reiterades ocasions els darrers mesos hem preguntat per l’evolució d’aquest i altres projectes dotats de pressupost, la seva resposta ha estat en la línia del que ja ens deia el passat mes d’agost “ hi ha unes partides i unes inversions que hi ha tota la intenció de mantenir. De fet, algunes d’elles les liderava un tècnic al mes de juliol, que ha fet vacances i que com a nous regidors de les àrees que no ocupàvem també ens hem posat al dia i evidentment posarem fil a l’agulla per poder fer l’execució d’aquestes inversions abans de que acabi l’any, perquè estiguin dintre d’aquest exercici.” Esquerra Republicana creu necessari  fer visible també que l’engany es compartit per la resta del govern.

Neus Català Malgrat de Mar

RECONEIXEMENT A LES DONES DEPORTADES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ NAZIS.

Entre 1939 i 1945 més de 9300 persones republicanes catalanes i espanyoles van passar pels camps de concentració nazis. D'aquestes, prop de 5.200 van perdre la vida i unes 3.800 van aconseguir sobreviure. 334 figuren com a desaparegudes.  Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini,  eren l’eina més deshumanitzadora del nazisme, que va portar la mort i la destrucció arreu d'Europa. L’objectiu d’aquests camps era la repressió i l’exclusió de la dissidència política de sindicalistes d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes, anarquistes, persones republicanes, demòcrates i resistents antifeixistes en general– i l’extermini del poble jueu a Europa, de l’ètnia gitana, de persones homosexuals, persones amb diversitat funcional i persones pertanyents a confessions religioses que no encaixaven amb l’ideari nazi,  etc. Aquest també va ser el cas de moltes persones republicanes catalanes i espanyoles, que amb l'inici de la Segona Guerra Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes de les quals van acabar deportades a camps de treball forçat i extermini nazi.  El camp de concentració de Ravensbrück, va ser l’únic pensat i dissenyat per a dones i infants, i hi van morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap la majoria de les dones republicanes catalanes. Dones, que han estat silenciades per la història i que se’ls hauria de donar més visibilitat socialment i donar a conèixer millor les seves biografies i, en alguns casos, fins i tot rescatar els seus noms.  L’any 2005, es va crear l’associació l’Amical de Ravensbrück amb l’objectiu de donar a conèixer i transmetre el llegat de les deportades. A través d’algunes dones supervivents, hem pogut conèixer quina va ser la realitat de tantes dones en aquells camps de concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar les seves lluites i sobretot donar-les a conèixer a les noves generacions, per tal que mai més, enlloc, contra ningú, es repeteixi aquesta barbàrie.

ESQUERRA REPUBLICANA GUANYA LES ELECCIONS AL CONGRÉS A MALGRAT DE MAR.

La candidatura ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - SOBIRANISTES ha guanyat per segona vegada, després de la victòria del passat 28 d' Abril, unes eleccions generals a Malgrat de Mar, aconseguint 2.195 vots. La candidatura encapçalada per Gabriel Rufián, després de la negativa de la Junta Electoral a que Oriol Junqueras en fos el cap de llista, aconsegueix un 23,57% dels vots, un 2,16% menys que a l'abril. Aquest lleuger descens es produeix després d'una baixada del 5,90% en la participació respecte al 28 d'abril. Esquerra Republicana agraeix la confiança que 2.195 malgratencs i malgratenques han dipositat en la candidatura, així com també als apoderats i apoderades que han vetllat durant la jornada electoral per tal que es desenvolupés amb normalitat.  

Esquerra Republicana diu NO al xantatge d'Endesa

Recentment Endesa i altres companyies elèctriques han enviat cartes a diversos ajuntaments catalans, entre d’ells el de Malgrat de Mar, on amenacen amb la intenció d'incomplir amb la Llei 24/2015 i tallar el subministrament a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum, si les administracions públiques no paguen el 50% del cost d’aquest deute abans de l’1 d’octubre. Davant d’això, Esquerra Republicana de Catalunya Malgrat de Mar referma el compromís inequívoc amb la lluita per garantir drets bàsics per una vida digna, com els de l’energia i l’habitatge. Per aquest motiu manifestem el següent: - No tolerem l’amenaça de privar d’un dret bàsic a les persones més vulnerables d’aquest país. Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets energètics de les persones en situació de vulnerabilitat. - En cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a llars protegides per la llei 24/2015 com amenacen de fer, instem a totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores de manera contundent, amb el suport actiu de la Conselleria d’Empresa i Coneixement. - Defensem fermament la llei 24/2015, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular sorgida de moviments socials, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i que és una de les més avançades del món. Aquesta llei, vigent al nostre país, prohibeix els talls de subministrament a les persones vulnerables, i ha demostrat ser molt més eficaç i garantista que el Bo Social espanyol aprovat per un Reial decret (que legalment és de rang inferior). - Demanem la condonació del deute acumulat per les persones protegides per la llei 24/2015, des de l'any 2015. - Valorem que finalment Endesa i altres companyies acceptin assumir el cost del deute a partir d’ara, tal i com han expressat recentment de manera pública.

Nova era: Carta dels tres regidors d'ERC a l'Ajuntament de Malgrat de Mar

Dissabte vinent tindrem una nova sessió d'investidura a l’Ajuntament, i des d'ERC, tot i la impossibilitat manifesta de seguir amb un govern de canvi, l'encarem amb un dels millors estats que es pot desitjar:  La consciència ben tranquil·la.   Deixem enrere una campanya on els pilars del nostre programa han estat la participació ciutadana, els drets socials i la cultura.  Una campanya feta des de l'honradesa, la transparència i sempre amb la veritat per davant. Sabíem que era l'única manera de no perdre el respecte als nostres votants i poder seguir mirant als ulls dels qui ens fan confiança. És per això que avui podem donar les gràcies, sense cap mena de remordiment, a les 1.366 persones que ens han votat en aquestes eleccions.  Els vostres anhels marcaran el camí a seguir al llarg d'aquest mandat . Per vosaltres ens hi deixarem la pell i lluitarem perquè no es reculi ni un mil·límetre en tot el que hem aconseguit aquests darrers anys. Vetllarem dia i nit perquè Malgrat de Mar segueixi sent un poble on les persones estiguin per sobre les directrius de partit, on els processos participatius estiguin a l'ordre del dia, on la conservació i difusió del patrimoni sigui una prioritat i on la cultura actuï com a motor de crítica, canvi i revolució. Deixem enrere dos anys de govern on s'ha fet molt bona feina. Dos anys on hem sembrat la llavor d'un futur més just i digne i desplegat, en l’àmbit de la nostra gestió, un model de poble el qual hi creiem bojament. Malauradament aquest projecte transformador no tindrà continuïtat i tornarem a un vell escenari massa conegut per tots els malgratencs... tot i la nostra compulsiva voluntat de seure a dialogar.  De fet, a dia d'avui, seguim asseguts a taula....i hi seguirem almenys fins divendres a les 23:59h. Encara que fins al moment no ens hagin ni deixat obrir la carpeta.   Seguirem treballant amb la vista posada al futur i amb un objectiu clar: Portar a bon port aquest nou model de governança que tant somiem.