Malgrat de Mar

Notícia

PROPOSTES ADREÇADES A LA COMISSIÓ DE TREBALL PER A LA RECUPERACIÓ SOCIAL I ECONÒMICA DE MALGRAT DE MAR.

Malgrat tot Malgrat
Malgrat tot Malgrat
Ens trobem davant d’una crisi sanitària sense precedents, una pandèmia mundial que ens precipita cap a una crisi econòmica i social que ens obligarà a aportar el millor de nosaltres, com a persones, però també com a electes locals al servei de la ciutadania.

Una crisi que ens farà replantejar molts hàbits quotidians. Necessàriament n’haurem d’extreure una lliçó de solidaritat, de cures, de co-responsabilitat, d’adonar-nos que les solucions, generalment, arribaran més i millors per les vies del treball col·lectiu que no per les de l’individualisme.

La pandèmia ens portarà a afrontar realitats que ens han de fer repensar la nostra visió del món: el sistema productiu capitalista d’avui està esgotat i durà, a persones i planeta, si no ho revertim, a un carreró sense sortida. I només ho aturarem si girem el rumb cap als postulats dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Això vol dir, per força, elaborar pressupostos més socials, més participatius, més inclusius, que tinguin com a pilars fonamentals l’educació, la cultura, el benestar de les persones i la sanitat.

Les propostes que aportem sorgeixen per una situació sobrevinguda que ens obliga d’inici a fer un exercici en aquesta direcció per adonar-nos que, davant de l’excepcionalitat i de la por, sí que som capaços de prioritzar allò que és realment important: La vida. La vida entesa en la llibertat, el benestar i la dignitat de les persones. Cal no oblidar que una gran part de la població ha viscut aquest confinament en situacions molt precàries, justament perquè ja els va atrapar en un moment socioeconòmic complicat i que, superada la pandèmia, aquesta bretxa augmentarà sens dubte.

Fins el moment, ha tocat prendre mesures d’urgència per evitar el patiment de persones, per minimitzar els efectes sobretot en les petites empreses i autònoms; a partir d’ara tocarà replantejar-nos el futur i incorporar en els nostres hàbits, conductes i estratègies vitals molts dels valors que hem compartit des dels nostres confinaments.

Aquest document l’entenem com a aportació dirigida als veïns i veïnes de Malgrat, un treball que ajudi a trobar les millors solucions a les adversitats que ens afecten. Algunes de les propostes exposades sorgeixen també d’aportacions veïnals que nosaltres canalitzem a aquesta comissió de treball. Hem obviat algunes mesures que sabem que ja es duen a terme, algunes d’aquestes proposades per nosaltres mateixos durant les darreres setmanes:

http://locals.esquerra.cat/malgratmar/article/102100/mesures-economiques-per-combatre-els-efectes-del-covid-19
http://locals.esquerra.cat/malgratmar/article/102212/mesures-per-reduir-limpacte-economic-sobre-les-families-i-el-sector-economic-local
http://locals.esquerra.cat/malgratmar/article/102249/6-mesures-per-garantir-lacces-a-internet-de-tot-lalumnat-de-malgrat-de-mar

Segur que entre tots els agents presents a la comissió en podrem concretar moltes més. El dia a dia de la COVID19 ens hi obligarà, sens dubte. Reiterem la disposició d’ERC cap al govern municipal pel que consideri d’utilitat. Creiem que en aquests moments complicats per la població, cal remar plegats.


MESURES ECONÒMIQUES

Mesures excepcionals, a conseqüència de la COVID-19, de caràcter econòmic adreçades a la població, als comerços, a les empreses que presten serveis a l’ajuntament de Malgrat de Mar. 

Ara toca demostrar que el sanejament dels nostres comptes serveix per afrontar millor situacions de crisi sobrevingudes i no previsibles. Disposem de marge de maniobra per destinar recursos a pal·liar els efectes de la COVID19 en l’àmbit particular i per a les petites i mitjanes empreses. Uns comptes sanejats han de permetre, replantejant el pressupost, fer front a emergències socials sense afectar les àrees que no estan directament relacionades amb la sanitat i serveis a les persones.

Aquesta reflexió va en la línia d’advertir que no hauríem de caure en la temptació de traspassar partides de cultura i lleure per compensar reinversions necessàries a d’altres àrees. Tocats com sortirem d’aquesta crisi, emocionalment a més a més d’econòmicament, el lleure i la cultura hauran de jugar un paper fonamental en el guariment i la cura emocional de tots plegats. Per això, creiem que no ens hauria de fer por recórrer al deute, si existís la necessitat i sempre amb mesura, per fer front a les despeses imprevistes.
 • Estudiar la possibilitat de fraccionar (de manera general) en més mensualitats els impostos i taxes municipals en aquells casos que siguin viables.

 • Tractament individualitzat dels ajornaments o fraccionaments.
 
 • Garantir la continuïtat en la contractació pública d’obres i serveis previstos per a l’exercici 2020.
 
 •  Promoure els canvis normatius necessaris de tota mena, que permetin adaptar les ordenances fiscals a les necessitats socials productes de la crisi.
 
 • Estudiar possibles línies d’ajuts de lliure concurrència que puguin revertir els danys ocasionats per la situació d’alarma.
 
 •  Bonificar el tribut de residus dels comerços o establiments pels dies de tancament en aplicació del RD 463/2020.
 
 • Prorratejar la taxa del mercat setmanal a tots els marxants de roba i complements, així com als marxants d’alimentació en funció dels dies en què no s’ha autoritzat parar.
 
 • Ampliar els ajuts destinats a cobrir la quota de l’IBI per aquelles persones que hagin perdut la seva feina a conseqüència d’aquesta crisi.
 
 • Garantir els contractes públics.
 
 •  Avançament màxim en el pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per dotar-los de liquiditat.
 
 • Ajuts a aquells establiments de concessió municipal, moratòria de les quotes de lloguer fins a 30 de setembre i prorrateig dels pagaments ajornats fins a 31 de març del 2021.
 
 • Per tal de promocionar l’activitat econòmica municipal, es proposa un increment de recursos per l’organització o execució d’accions, un cop superada la crisi, que beneficien directament al comerç local.
 
 • Dissenyar una campanya de sensibilització conjuntament amb els agents econòmics locals per promoure el consum de productes de proximitat i l’economia local.
 
 • Es mediarà amb les empreses de serveis perquè flexibilitzin el pagament dels seus rebuts, com el servei d’electricitat, gas i, especialment per les seves característiques de concessió municipal, aigua.
 
 • Km 0. Promoció de la compra de productes i serveis de proximitat, per ajudar al màxim a les empreses i comerços locals.
 
 •  Obrir una nova línia d’ajuts al comerç local.
 
 • Elaborar un Pla de Reactivació Econòmica Local.

MESURES DE CARÀCTER SOCIAL
 • Garantir el seguiment de casos i aplicació dels protocols de prevenció de la violència masclista, especialment mentre duri el confinament. També de la violència que puguin estar patint alguns infants. En el cas què ja es tingui coneixement de problemes anteriors en algunes llars, fer un seguiment, des de serveis socials i de la policia municipal, d’aquests casos, amb trucades diàries i/o visites domiciliaries.
 
 • Mantenir una comunicació continuada amb tots els treballadors municipals confinats a casa que realitzen les seves tasques a través del teletreball. Estudiar la possibilitat, en tots aquells casos que la naturalesa de la seva feina no es pugui desenvolupar telemàticament, de reconvertir la seva dedicació en tasques de suport als departaments més saturats per la seva implicació directa en la situació derivada del COVID-19, com ara serveis socials.
 
 • Facilitar l’accés de la gent gran als aliments, serveis de salut i altres béns i serveis essencials, habilitant els serveis i recursos necessaris.

 •  Garantir un àpat diari als beneficiaris de les beques menjador: buscar mecanismes per tal que tots aquells infants beneficiaris d’aquest ajut no es quedin sense el que en alguns casos és el seu únic àpat o àpat calent al dia, malgrat les escoles i els menjadors escolars estiguin tancats.
 
 • Augmentar l’oferta de cursos que han d’afavorir tornar a trobar feina a aquelles persones que l’hagin perduda per causa de la crisi del coronavirus.

 • Impuls d’una borsa de voluntariat que pugui fer un seguiment acurat diari a les persones o famílies més vulnerables, la situació de les quals ens fa pensar que no poden suportar aquest confinament amb uns mínims dignes. El suport podria consistir a resoldre dubtes sobre el confinament, prendre nota de necessitats que van sorgint del dia a dia, fer encàrrecs si calgués, etc. La xarxa ja existeix, centralitzada des de serveis socials, podria servir d’alleujament de feina del servei i de suport en l'atenció d’alguns aspectes.
 
 • Contactar freqüentment amb els comerços i establiments oberts del municipi per garantir que tot funciona dins una certa normalitat i que no s’han produït situacions rellevants a tenir en compte, que no s’han observat conductes inadequades i, en definitiva, fer-los un acompanyament
 
 • Fer arribar a la població no autòctona díptics amb informació actualitzada sobre la COVID-19 en la llengua de les persones migrades , les recomanacions a seguir, els decrets referents a confinaments i altres obligacions de la població per autoprotegir-se i protegir la resta de conciutadans de la infecció.
 
 • Mesures per a l’acompanyament protocol·lari (de decessos) de les famílies amb algun finat per coronavirus o per alguna altra causa durant el confinament. 

MESURES DE CARÀCTER SANITARI
 • Transparència i accés a la informació: extremar el rigor a l’hora d’informar a la població tant sobre la situació de la salut dels veïns i veïnes del poble, de com prevenir i tractar el coronavirus.
 
 • Elaborar i portar a terme un Pla de desinfecció dels espais i edificis públics que garanteixi la protecció de les persones treballadores i personal de neteja.
 
 • Contractar un servei psicològic gratuït per donar suport a aquelles persones més afectades psicològicament, directament o indirecta, per aquesta pandèmia.
 
 • Coordinar-se amb els responsables de gestió del centre d’atenció primària per tal d’oferir suport a l’estratègia que s’haurà de marcar per preveure i abordar amb èxit el moment de la normalització de l’atenció als usuaris del servei de salut. Durant l’estat d’alarma no ha estat possible l’abordatge de les malalties cròniques en general, i es preveu que hi haurà una important demanda sanitària.
 
 • Exigir en les reincorporacions progressives al treball totes aquelles mesures que els experts recomanin per extremar la seguretat de les persones: distàncies mínimes interpersonals, neteja regular de superfícies, ús de guants i mascaretes, etc.

MESURES EN EDUCACIÓ

Els ajuntaments hem de participar en la gestió del present de l’educació dels nostres infants i joves, per tal de fer que tot plegat sigui equitatiu i inclusiu. Un cop passat aquest confinament haurem de repensar, de manera més socialment compromesa, totes les activitats de lleure i d’aprenentatge que el municipi pugui oferir fora de l’horari escolar. Cultura, art, esport, joc i suport emocional hauran de ser la farmaciola per tractar les ferides de nenes i nens, joves i adults. 
 • Mapejar, amb col·laboració amb les directores i directors dels centres educatius, tutors, serveis socials de l’ajuntament i tècnics d’educació, en quines famílies es detecten mancances que dificulten el seguiment de les classes telemàtiques. 
 
 • Identificar i quantificar el tipus de necessitats a què ens enfrontem: ordinadors, connexió a xarxa, etc. Explorar totes les possibilitats al nostre abast per fer front a aquestes mancances i minimitzar-les al màxim. 
 
 • Estudiar si podem prendre mesures, i quines, en el moment que els ciutadans es vagin reincorporant a la feina i els estudiants siguin els darrers a retornar als centres educatius. Molts d’aquests nens i nenes no tenen edat per quedar-se sols a casa i, per tant, ens enfrontarem a un problema social greu.
 
 • Proposta de creació del voluntariat de suport a l’estudi en el temps de confinament: a la manera d’altres voluntariats del poble. Obrir una borsa de persones voluntàries del municipi que es comprometessin a fer un seguiment proper i càlid de l’alumnat que ho necessiti en coordinació amb els centres docents de la població i els serveis socials, que ja tenen identificades les famílies que en aquest moment no poden oferir ajut als seus fills/filles en les tasques encomanades per les escoles i/o l’institut. Aquest suport es podria vehicular via telefònica directa d’atenció als dubtes, amb trucada o whatsapp, i també per videoconferència. La persona voluntària dedicaria un temps setmanal estipulat prèviament perquè l’alumne pogués fer preguntes i resoldre dubtes sobre les tasques i, sobretot, sentís que té un acompanyant amb el que hi pot comptar. En treball coordinat des de les regidories d’educació i serveis socials es treballaria per la posada en marxa (immediata), i l’aparellament de voluntariat amb alumnat necessitat. Des de les tutories dels centres docents no es disposa del temps idoni per fer el necessari seguiment individual diari i acurat de cada cas, tot i que es fa, evidentment. Una part essencial és acotar bé l’alumnat que pot resultar més afectat. Val a dir que la bretxa digital pot ser pal·liada amb les accions que està emprenent el Departament d’Educació amb el suport de la regidoria, però la bretxa cultural/educativa, per mancances de suport i d’atenció, no es podrà arreglar només amb una connectivitat a xarxa i amb un dispositiu a l’abast.
 
 • Anàlisi i seguiment de les beques menjador. El Consell Comarcal va posar a disposició targetes per tal que tots aquells nens que rebien les beques abans del confinament, les seguissin rebent durant el confinament. Cal veure, però, si aquestes necessitats no s’han incrementat a causa de la crisi, que molt probablement haurà deixat més d’un pare i/o mare sense feina. Hem de donar resposta a aquests casos; no podem esperar valoracions de qui pertoqui, actuar amb diligència i immediatesa per no allargar el patiment d’aquells que han rebut amb més cruesa les conseqüències de la crisi.
 
 • Posar-nos immediatament a planificar com ha de ser aquest estiu, potenciant i dotant de recursos, més que mai, les activitats d’aprenentatge no escolars. Potenciar els casals d’estiu, per tal que acullin gratuïtament als nens de les famílies que no ho poden pagar.
 
 • Promoure el voluntariat i el monitoratge de joves per dinamitzar tantes activitats com siguem capaços d’imaginar i posar en marxa.
 
 • Promoure programes d’estiu educatius no reglats, lúdics i de recuperació de certs hàbits i actituds (sempre al voltant del joc). Que podrien anar a càrrec de voluntaris, estudiants de magisteri, educadors de lleure,...
 
 • Programes que incloguessin pares/mares per formar-los en un mínim d’habilitats digitals, en benefici de la possibilitat de donar suport a l’educació dels fills per part d’uns pares que, per qüestions socioeconòmiques. no tenen aquest tipus de competències.
 
 • Contractar psicòlegs, psicopedagogs, per a fer seguiment dels infants durant aquestes activitats, per tal de detectar possibles patiments i tractar-los.

MESURES EN L’ÀMBIT DE LA CULTURA

Des d’ERC estem convençuts que la inversió estratègica en cultura és vital per aconseguir una societat més dinàmica, creativa, crítica i lliure, també en moments de drames sanitaris; convençuts que la cultura té, sens dubte, una dimensió transformadora, que afavoreix la cohesió social i la convivència ciutadana. La crisi sanitària actual colpejarà en aquest any especialment al sector de la cultura. El caràcter estacional de la majoria de la feina d’aquest sector tindrà greus repercussions en els treballadors d’aquest sector. No podem oblidar que la cultura és un bé essencial de primera necessitat que no pot quedar aparcat durant mesos en espera de retornar a escenaris que potser ja no es repetiran en molt de temps o mai més. Calen, per tant, mesures de xoc, partides i recursos en aquest àmbit. En aquest sentit, proposem:
 • Que es mantinguin al màxim les partides pressupostàries destinades a cultura i festes del pressupost municipal promovent la formació, creació i difusió en els diferents vessants artístiques. Entenem cultura no com a despesa, sinó com a inversió.
 
 • Que no es resolguin els contractes o compromisos de les actuacions i aquestes es posposin a una altra data de l’any en curs. En el cas de no ser possible demanem arribar a un acord amb els/les artistes per tal de compensar la pèrdua econòmica generada.
 
 • No anul·lar les activitats culturals previstes durant l'estat d'emergència, sinó ajornar-les, mantenint el compromís explícit amb les entitats organitzadores, companyies artístiques i artistes, per tal de reprogramar-les més endavant.
 
 • Festes Majors de Sant Roc i Sant Nicolau. Realitzar tots aquells actes culturals que estiguin previstos i es puguin adequar a la realitat del moment. Això és, principalment, actes de carrer que no impliquin concentracions excessives de gent, concerts amb públic assegut o en diversos escenaris, etc.

Tenim el convenciment que el coneixement, la intel·ligència col·lectiva, deliberativa i participativa ha de donar, sens dubte, més i millors fruits que la saviesa individual, d’uns pocs (encara que siguin molt competents i experts). Els nostres veïns i veïnes han demostrat en moltes ocasions les seves capacitats i interès participatiu. Cal aprofitar aquest potencial, canalitzant-lo amb generositat i voluntat d’aconseguir millors solucions pel conjunt de la població.

Fins el dia d’avui, a l’oposició se’ns ha mantingut al marge de tots els processos deliberatius que, al voltant de la crisi del coronavirus, s’han pres per tal d’implementar mesures per minimitzar la crisi sanitària, social i econòmica que ens afecta i afectarà en gran mesura. Creiem que l’actual govern a l’ajuntament, relegant els càrrecs electes a l’oposició a una situació de mers observadors externs, ha desaprofitat una part d’aquest capital que ara comentàvem. 

És per això que, des de l’esperança en el canvi d’aquesta situació, ens comprometem solidaris al treball de la comissió per la recuperació social i econòmica del nostre estimat Malgrat. Solidaris en la definició del seu millor futur.