Malgrat de Mar

Notícia

CONTRACTACIÓ SERVEI NETEJA VIÀRIA I PLATGES

Serveis Neteja Malgrat de Mar
Serveis Neteja Malgrat de Mar
En la sessió del Ple celebrada el passat dijous es va aprovar inicialment la contractació del servei de Neteja Viària i de les Platges de Malgrat de Mar per 8 anualitats. Aquest contracte s’havia començat a treballar el 2018 per l’anterior govern municipal, del qual en formàvem part, iniciant  l’1 de febrer del 2019 els tràmits per la licitació.
 Des del Grup Municipal d’ERC vam emetre vot d’ABSTENCIÓ pels següents motius:

1- Els criteris a tenir en compte, a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu s’han modificat de manera substancial en relació als què proposàvem el 2018. En aquest sentit, es pot comprovar l’actual preponderància del preu ofert sobre altres criteris com reforçar l’actuació davant necessitats específiques de neteja en l’espai públic. També es palpable la disminució en la puntuació de l’adopció de criteris mediambientals, així com la dels mitjans materials i maquinària.

2- El control del servei. Els plecs de condicions aprovats assenyalen una línia continuista pel que fa a la funció inspectora de l’Ajuntament sobre la qualitat del servei prestat per la concessionària.  Aquesta qüestió ens preocupa en gran manera, atès que s’ha demostrat que sense un adequat control, la prestació del servei no es fa en les millors condicions. El servei de neteja ha d’estar a l’alçada de l’esforç dels veïns i veïnes contribuents, que són finalment els qui el paguen. És per això que demanem a l’actual govern que reforci els recursos dedicats a aquesta funció de control i inspecció del servei.

D’altra banda valorem i agraïm el bon treball fet pel personal de l’Ajuntament que ha intervingut en aquest contracte, per les seves característiques, complex i laboriós.