Malgrat de Mar

Notícia

En el Ple de gener el grup municipal d’ERC va demanar a l’equip de govern que faci les gestions necessàries per restaurar aquestes façanes.

  • esgrafiats de la façana
  • CEIP Mare de Déu de Montserrat
El conjunt format per les escoles Montserrat i les cases dels Mestres són propietat municipal. L’escola, actual seu del CEIP Mare de Déu de Montserrat, va ser el primer edifici de titularitat pública destinat a escoles i es va inaugurar el 28 d’agost de l’any 1927.

Aquesta obra de l’arquitecte Juli M. Fossas destaca per la composició de les façanes on veiem capitells, cornises, motllures, elements modernistes i elements decoratius com són els esgrafiats.

Aquests edificis catalogats com a Bé Cultural d’Interès Local s’han remodelat al llarg del temps, però actualment s’estan malmeten els esgrafiats de les façanes, necessiten una restauració.

En el Ple de gener el grup municipal d’ERC va demanar a l’equip de govern que faci les gestions necessàries per restaurar aquestes façanes.

ERC va insistir que la restauració ha d'ésser realitzada per tècnics professionals, això comporta una despesa important. Per aquest motiu va demanar a l’equip de govern que sol•liciti subvencions al Departament de Cultura de la Generalitat i a la Diputació.

Aquest edificis formen part de la història del municipi i són a la vegada un atractiu per les persones que visiten el nostre poble.