Manresa

Notícia

Manresa consensua les línies estratègiques en turisme


El regidor de Turisme, Ignasi Perramon, ha presentat el que ha de ser el full de ruta del turisme a Manresa, el pla estratègic 2010-2013, amb un clar objectiu: Manresa com a destí turístic.

El document actualitza el pla que ja es va fer el 2001 i es presenta com un nou projecte per donar resposta a unes noves necessitats. Del pla s'ha destacat el fet que sigui fruit d'un procés que ha cercat l'equilibri entre la necessitat de participació del sector turístic (agents relacionats amb l’activitat productiva, les empreses de turisme i les organitzacions de societat civil, a més de les diverses administracions implicades en el projecte) en el disseny del seu futur i l'eficiència en el temps de concreció dels seus continguts. Hi ha hagut una fase de diagnosi, una altra de disseny estratègic i una tercera d'elaboració del pla d'acció. En aquest s’han definit les potencialitats i les febleses del turisme a Manresa i s'hi marquen un seguit d'objectius i estratègies per millorar.

Entre els aspectes que es destaquen hi ha la necessitat de potenciar la Catalunya central com una marca turística perfectament recognoscible i que estigui associada a Manresa com a capital d'aquest territori per aconseguir que figuri com a referent en totes les publicacions, itineraris i propostes de cultura i oci turístic que es duen a terme en aquesta vegueria. D’altra banda, també conté diferents estratègies per a desenvolupar el turisme cultural, industrial, religiós i rural a la nostra ciutat.