Manresa

Notícia

L'Ajuntament de Manresa obté de 8,5 en l'Índex de Transparència

L’Ajuntament de Manresa és el 8è municipi català amb una puntuació més alta en l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA) 2010, elaborat per l’organització Transparència Internacional Espanya. Concretament el Consistori manresà treu una nota de 8,5 sobre 10.

L’ITA és una eina que fa tres anys que s’aplica per mesurar el nivell de transparència davant dels ciutadans i la societat dels ajuntaments de l’Estat. S’elabora a través de l’anàlisi de 80 indicadors, que s’agrupen en cinc àrees: a) informació sobre la corporació municipal, b) relacions amb els ciutadans i la societat, c) transparència econòmico-financera, d) transparència en les contractacions de serveis, e) transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques.

Amb la qualificació d’enguany, l’Ajuntament es manté en la línia de l’any passat –l’any 2009 va obtenir una qualificació de 8,75. Això indica que el treball que es porta a terme des de molts àmbits de l’Ajuntament quant a la comunicació amb la ciutadania està en el camí correcte. L’àrea que més ha millorat enguany segons l’ITA és la de transparència en matèries d’urbanisme i obres públiques. En aquest sentit, cal recordar la posada en marxa del web de les obres, que ofereix informació que fins ara no estava disponible per al ciutadà.

L’Ajuntament continuarà treballant per tal de millorar les relacions amb els manresans i manresanes en tot el que sigui possible.

Per a més informació de l’ITA 2010, podeu clicar aquest enllaç.