Manresa

Festa i reivindicació a l'Anònima - Abril 2018