Manresa

Notícia

Reciclar millor contra la crisi energètica de materials

Jofre Oliveres, secretari de transició ecològica d'ERC Manresa
Jofre Oliveres
Jofre Oliveres

A principis de segle XXI ja queden pocs dubtes de que estem vivint una profunda crisi ecològica.
No només els símptomes de la crisi climàtica són cada vegada més evidents sinó que per la
banda de l’energia els combustibles fòssils mostren senyals de flaquejar. El tan comentat pic de la
demanda de petroli és probablement allò tan vell de no poder-les i dir que són verdes. Per tant ens
enfrontem a una doble crisi energètica i de materials que amenaça clarament la prosperitat de les
generacions presents però especialment de les futures. Davant d’aquest panorama tan preocupant
estem obligats a millorar tant com podem el reciclatge dels residus per tal de reduir l’ús de nova
font de matèria primera i també de l’energia necessària per extreure aquesta nova matèria
primera. L’exemple de l’alumini és prou clar: fabricar alumini reciclat és aproximadament 20
vegades més barat energèticament que haver de començar de nou el procés des de la mina de
bauxita.
Aquí a Manresa la regidoria de Ciutat Verda, liderada pel Pol Huguet, està treballant intensament
per millorar el sistema de recollida de residus a la ciutat. I l’objectiu és molt ambiciós ja que es
pretén doblar la ràtio de reciclatge actual. Necessitem posar Manresa a primera línia de la lluita
contra el malbaratament de materials i contra l’abús dels abocadors i per a això demanem uns
petits esforços a la ciutadania. Al principi el nou sistema potser semblarà incòmode però estic
convençut de que a la llarga li veurem els avantatges. I en qualsevol cas a curt termini ha de
permetre baixar els costos d’una recollida de residus pagada amb els nostres impostos.
És el reciclatge la solució definitiva per al problema dels residus ? Evidentment que no ja que
només aturant el creixement exponencial de l’economia es pot resoldre aquest problema. Però en
tot cas és un pas en la bona direcció que ens ha de facilitar les coses. Si realment ens preocupa el
futur dels més joves ens esforçarem tots a colaborar amb l’ajuntament per reciclar millor.
Manresa, maig del 2021.
Jofre Oliveres Sala, secretari de transició ecològica d’ERC Manresa.