Martorell

Comentaris del Ple de 2022_juny

En aquest espai encetem la secció d'àudios que ens porta la intervenció dels nostres regidors al Ple. Completarem la notícia amb el targeta resum, de les votacions a les mocions presentades. _

Clica a la dreta per veure el resum.

Comentaris del Ple de 2022_abril

Suspensió de les taxes de restauració al ple d’abril, entre altres mesures.   En aquest mes d’abril, entre d’altres mesures hem acordat en el conjunt del consistori suspendre les taxes del sector de la restauració pel que fa a terrasses i via pública, però també en relació a l’activitat firal i comercial per a aquest 2022. Així mateix, hem donat suport a la millora de les tramitacions pel que fa a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als habitatges dels nostres municipis, per tal de facilitar la instal·lació d’aquesta energia renovable. Per altra banda, pel que fa al conveni amb la Generalitat de Catalunya envers als serveis que se’ns presten des del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, en el conjunt del consistori s’ha aprovat aquesta renovació de la pròrroga per al proper 2023. Així mateix, per ta de que el personal interí que forma part de la plantilla de l’ajuntament de Martorell, hi hem votat de manera favorable a procés inicial envers al seu procés d’estabilització. Finalment, hem demanat a l’equip de govern a que procedeixi a fer una revisió i millora de la vorera entre el carrer  St. Antoni Maria Claret i l’av. Dr. Francesc Massana ja que es troba en mal estat.  

ELS 6 PRIMERS MESOS D''ERC A L'AJUNTAMENT

Fa sis mesos que es va iniciar el nou govern de l'Ajuntament de Martorell, els veïns i veïnes del poble van atorgar una majoria absoluta a unes sigles d'un partit de dretes, una majoria traduïda en 12 regidors que gestionen totes les àrees del consistori que, a l'hora d'aprovar les polítiques municipals,  utilitzen el seu corró sense incloure les propostes de l’oposició.   És conegut per tothom que Esquerra Republicana de Martorell va treure dos regidors a les darreres eleccions, dos representants que estan a l’oposició  aportant i construint des de la discrepància ideològica tot allò que pot beneficiar als veïns i veïnes del poble, sobre tot en l’àmbit social i defensant la llibertat dels nostres presos polítics.   Vam iniciar aquesta nova etapa de govern municipal al mes de juny aprovant el cartipàs municipal, ens va sorprendre la pujada de sous dels membres de l'equip que gestiona el dia a dia del poble. Aquesta pujada va ser fins un 30%, des d’ERC vam votar en contra, entenent que aquest augment salarial no era necessari, ja que en la majoria dels casos, els treballadors i treballadores hem tingut salaris congelats o en el millor dels casos no van passar de l’IPC.   A l’hora d'aprovar les ordenances municipals i davant la pujada dels tributs i alguns serveis bàsics com és l'aigua, que puja també en el cas d’ús domèstic, Esquerra, junt amb la resta dels membres de l’oposició, vam votar en contra entenent que no era el moment per aplicar aquesta pujada, sobretot l'aigua que és un servei bàsic i necessari, defensant que  torni a ser gestionat públicament i que l’externalització, aprovada pel mateix govern fa uns anys, no va aportar cap estalvi de les despeses de gestió,al contrari el que hem vist són pujades en les factures de tots els usuaris.   Al ple del desembre es van aprovar els pressupostos municipals del l'any 2020 només amb els vots de l'equip de govern, tots els membres de l'oposició vam votar en contra, Esquerra Republicana en veu dels seus regidors va lamentar que les partides pressupostàries en  molts àmbits eren insuficients, com són els serveis socials, habitatge i promoció econòmica.

Interpelació protocol 19/10/2019

Ahir, al plè de l'ajuntament, el grup municipal d'ERC Martorell, vam interpelar a l'equip de govern municipal, de com s'aplica el protocol al consistori, envers a tots els regidors, tant de govern, com de l'oposició. Pots llegir la interpel·lació en el següent arxiu: