Martorell

Notícia

ELS 6 PRIMERS MESOS D''ERC A L'AJUNTAMENT

Noticies Ajuntament
Fa sis mesos que es va iniciar el nou govern de l'Ajuntament de Martorell, els veïns i veïnes del poble van atorgar una majoria absoluta a unes sigles d'un partit de dretes, una majoria traduïda en 12 regidors que gestionen totes les àrees del consistori que, a l'hora d'aprovar les polítiques municipals,  utilitzen el seu corró sense incloure les propostes de l’oposició.
 
És conegut per tothom que Esquerra Republicana de Martorell va treure dos regidors a les darreres eleccions, dos representants que estan a l’oposició  aportant i construint des de la discrepància ideològica tot allò que pot beneficiar als veïns i veïnes del poble, sobre tot en l’àmbit social i defensant la llibertat dels nostres presos polítics.
 
Vam iniciar aquesta nova etapa de govern municipal al mes de juny aprovant el cartipàs municipal, ens va sorprendre la pujada de sous dels membres de l'equip que gestiona el dia a dia del poble. Aquesta pujada va ser fins un 30%, des d’ERC vam votar en contra, entenent que aquest augment salarial no era necessari, ja que en la majoria dels casos, els treballadors i treballadores hem tingut salaris congelats o en el millor dels casos no van passar de l’IPC.
 
A l’hora d'aprovar les ordenances municipals i davant la pujada dels tributs i alguns serveis bàsics com és l'aigua, que puja també en el cas d’ús domèstic, Esquerra, junt amb la resta dels membres de l’oposició, vam votar en contra entenent que no era el moment per aplicar aquesta pujada, sobretot l'aigua que és un servei bàsic i necessari, defensant que  torni a ser gestionat públicament i que l’externalització, aprovada pel mateix govern fa uns anys, no va aportar cap estalvi de les despeses de gestió,al contrari el que hem vist són pujades en les factures de tots els usuaris.
 
Al ple del desembre es van aprovar els pressupostos municipals del l'any 2020 només amb els vots de l'equip de govern, tots els membres de l'oposició vam votar en contra, Esquerra Republicana en veu dels seus regidors va lamentar que les partides pressupostàries en  molts àmbits eren insuficients, com són els serveis socials, habitatge i promoció econòmica.
 
Des d’ Esquerra Republicana, durant aquest sis mesos de govern, hem posat veu a les preocupacions dels veïns i veïnes defensant polítiques socials que poden beneficiar els més desfavorits que estan patint les conseqüències dels darrers anys de crisi econòmica, hem qüestionat les polítiques en matèria de promoció econòmica posant en evidència que un poble com Martorell, que genera el doble de llocs de treball en comparació amb els seus habitants, tingui la taxa més elevada d'atur de la comarca, tot i que el poble compta amb un teixit industrial i de serveis molt important.
 
També hem reivindicat una política d'habitatge inclusiva que tingui en compte les necessitats de molta gent, sobretot els més joves, per accedir a un habitatge digne davant la pujada dels preus i la bombolla del lloguer. Hem vist que el projecte de la Sínia encara no ha començat tal com estava previst i com ho anunciava el govern en campanya electoral.

També hem qüestionat l'ampliació de l’hospital comarcal que l'equip de govern va anunciar abans de les eleccions municipals i que encara  no han començat les obres. Des de la secció local d’ERC estem treballant per trobar una solució per la gestió del centre hospitalari que cada vegada és més necessària.
 
A l'hora de defensar els drets civils i polítics dels nostres presos i preses polítics, exiliats i exiliades, hem demanat a l’equip de govern, més d'una vegada, simbolitzar la nostre solidaritat a l'Ajuntament, com fan els municipis arreu del país, penant alguna pancarta o llaç groc i sempre  ens hem trobat amb una resposta negativa al•legant que la seu de l'Ajuntament està al marge del conflicte.
 
En definitiva, seguirem picant pedra a poc a poc per fer una oposició constructiva des de la responsabilitat i complir amb el nostre programa electoral defensant els interessos de tots els veïns i veïnes del poble.