Martorell

Notícia

Comentaris del Ple de 2022_abril

Noticies Ajuntament
  • Clica a la dreta per veure el resum.
Suspensió de les taxes de restauració al ple d’abril, entre altres mesures.
 
En aquest mes d’abril, entre d’altres mesures hem acordat en el conjunt del consistori suspendre les taxes del sector de la restauració pel que fa a terrasses i via pública, però també en relació a l’activitat firal i comercial per a aquest 2022. Així mateix, hem donat suport a la millora de les tramitacions pel que fa a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als habitatges dels nostres municipis, per tal de facilitar la instal·lació d’aquesta energia renovable.

Per altra banda, pel que fa al conveni amb la Generalitat de Catalunya envers als serveis que se’ns presten des del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, en el conjunt del consistori s’ha aprovat aquesta renovació de la pròrroga per al proper 2023. Així mateix, per ta de que el personal interí que forma part de la plantilla de l’ajuntament de Martorell, hi hem votat de manera favorable a procés inicial envers al seu procés d’estabilització.

Finalment, hem demanat a l’equip de govern a que procedeixi a fer una revisió i millora de la vorera entre el carrer  St. Antoni Maria Claret i l’av. Dr. Francesc Massana ja que es troba en mal estat.
 

  • Comentaris del Ple de 2022_abril