Mataró

Notícia

Presentem una Proposta de Resolució al proper Ple de Gener per canviar de nom la Ronda Alfons XII, el carrer Isabel II, el carrer Cristina i el carrer Amàlia

En la Proposta de Resolució que presentem considerem que la institució monàrquica es una institució contrària als drets més fonamentals de la democràcia, desfasada en el temps, on tant el rei actual com els seus antecessors no han estat mai escollits democràticament. Afegit que Mataró és una ciutat que vol treballar per recuperar i consolidar els seus valors col.lectius, tal com es va demostrar l’any 2014 on Mataró va ser “Ciutat de Valors”. Els valors triats van ser: Compromís, Alteritat, Esforç, Justícia, Sostenibilitat, Cooperació, Civisme, Acollida, Identitat, Experiència, Iniciativa i Il·lusió.
 

La dinastia dels Borbons no destaca com a estendard de cap d’aquests valors i sí, en canvi, s’ha caracteritzat històricament per la negació dels drets individuals i col.lectius dels ciutadans de Catalunya i ha estat representativa també de la cara més fosca de l’Estat com a estructura política contra tot el poble espanyol.
 

Atès que Mataró compta amb la Comissió del Nomenclàtor de carrers i espais públics, com a òrgan tècnic d’assessorament de l’Administració municipal que té assignada la competència d’informar, amb caràcter preceptiu i no vinculant, de tots els assumptes relatius a la denominació de vies, espais i equipaments públics del municipi.
 

En conseqüència, i en línia amb el procés que es viu al llarg de tot el país de revisió de noms i símbols associats a espais públics dedicats en el seu moment a personalitats i fets que podríem considerar , a la llum de la història, contraris als principis democràtics o que atempten d’alguna manera contra la dignitat i els drets nacionals del poble català i donat també, que el canvi de denominació de carrers o places és competència final del Ple de l’Ajuntament, el Grup Municipal d’ERC-Mes, proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
 

PRIMER: Que es procedeixi a efectuar el canvi de nom dels carrers i espais públics dedicats als Borbons: Ronda Alfons XII, Carrer Isabel II, Carrer Cristina i Carrer Amàlia.
 

SEGON: Encarregar un informe a la Comissió del Nomenclàtor que proposi noves denominacions, prioritzant la incorporació de la toponímia local, dels elements que formen part de la vida col.lectiva i de la memòria històrica, dels senyals d’identitat de la ciutat i dels personatges locals més rellevants, de manera que les noves denominacions siguin coherents amb els valors de la nostra ciutat.
 

TERCER: Que l’Ajuntament faciliti els tràmits administratius, a més de proporcionar tota la informació necessària als veïns afectats pels canvis de denominació de carrers, de tal manera que es minimitzin les possibles molèsties que això els pugui comportar.