Mataró

Notícia

Mataró necessita més lavabos públics

Rosa Guanyabens, regidora d'Esquerra Republicana - MES

La manca de lavabos públics és un problema a moltes ciutats. I Mataró no n'és pas una excepció.
Segons dades del Govern Municipal, a la ciutat hi ha 10 lavabos públics i 4 més seran instal·lats ben aviat.

Mataró està adherit al programa "No puc esperar!" per tal que persones amb malalties inflamatòries o d'altres que provoquen incontinència o necessitat d'orinar sovint puguin utilitzar lavabos de centres col·laboradors. Des del Grup Municipal d'Esquerra creiem que aquesta és una bona iniciativa, però alhora mostrem la nostra preocupació per altres col·lectius que passen llargues estones al carrer i poden necessitar anar al lavabo: infants, dones embarassades, gent gran, persones que prenen diürètics o qualsevol de nosaltres en un moment puntual.

Actualment orinar al carrer està prohibit per l'ordenança de civisme i es pot arribar a multar amb fins a 600 €. Aquesta norma és ben necessària si no volem tenir els carrers bruts, però també és necessari oferir alternatives.

Des del Grup Municipal d'Esquerra Republicana vam presentar al Ple d'octubre una proposta per tal d'augmentar el nombre de lavabos públics a Mataró.
Primer cal fer un recompte i estudiar si estan cobertes les zones de més afluència. És el pas previ per poder cobrir les necessitats de la ciutadania. Nosaltres, creiem que no estan cobertes totes les zones.Posteriorment, s'hauria de procedir a la instal·lació de nous lavabos públics.
Això no implica necessàriament construir nous lavabos públics, sinó aprofitar els lavabos dels equipaments municipals que ja existeixen o arribar a acords amb establiments comercials i explicar-ho a la ciutadania perquè en puguin fer ús. Quan es fan polítiques públiques que beneficien al ciutadà s'ha de trobar la manera de fer arribar la informació a la ciutadania. Si no, perd el sentit.

La proposta va ser acceptada i esperem que ben aviat es vegi reflectida.

Es poden obrir nous lavabos públics sense cap cost, aprofitant el que ja tenim i fent-ho extensiu al ciutadà. Aquesta és la manera de funcionar més equitativa i eficient: posar en mans de la ciutadania els recursos que tenen a l'abast les institucions. A Mataró es pot fer en molts àmbits. Només cal voluntat política.

Si volem una ciutat neta i bonica no hem d'embrutar els seus carrers i per això són imprescindibles serveis com els lavabos públics a l'abast de tothom.
Utilitzem-los i respectem-los.