Montgat

Notícia

L'habitatge, un dret

David, has portat a debat i has defensat les mocions presentades sobre l’habitatge. Perquè consideres que aquest és un tema capdal?
L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes que a dia d’avui tenim a la nostra societat, els preus de compra i de lloguer estan a uns preus inaccessibles i gran part de la nostra societat, en especial la joventut, te uns sous miserables i una taxa d’atur de les mes altes d’Europa.
Al nostre país portem molts anys fent habitatge de protecció social de compra, el que implica que aquest habitatge amb el pas dels anys passa al mercat privat i deixa de ser habitatge públic. Es per això que gran part de la solució passa per fer habitatge públic de lloguer social i per la regulació dels preus.
Malauradament,  Montgat és un clar exemple de preus alts i d’habitatge públic de venda.

L’anterior mandat que vas fer con a regidor responsable d’habitatge?
A ERC Montgat aquest tema sempre ens ha preocupat i ocupat, per això en l’anterior legislatura vam treballar amb el Pla d’Habitatge per diagnosticar la situació i establir els plans d’acció que, lamentablement, no hem pogut desenvolupar en la seva totalitat al passar a l’oposició.
Vam negociar amb l’Impsol (els propietaris de les parcel·les d’habitatge públic) que les dues promocions que anaven a fer pisos de protecció oficial de venda (La del Parc del Tramvia i la de les Bateries) incloguessin la meitat dels pisos de lloguer, i el compromís de les dues parcel·les restants que els hi resten al municipi (Parc del Turó del Sastre) siguin 100% de lloguer social.

I ara, des de l’oposició?
Amb la nova llei de la Generalitat de contenció dels preus de lloguer en zones d’habitatge tens, de la que Montgat forma part inicialment durant un any, vam portar una moció al ple de l’Ajuntament perquè Montgat sol·licités l’ampliació per quatre anys mes, això ens va costar mes d’un ple i convèncer  a part de l’actual govern que n’era reticent ( en especial el PSC).
Estant a govern o a l’oposició seguirem treballant per millorar la vida dels Montgatins.

Entrevista publicada al Butlletí Torre de Guaita de juliol