ERC-Móra d'Ebre

Documents

25. Instància Memòria Històrica
Descarrega en PDF En Cinta Agné i Sabaté en qualitat de regidora de l’Ajuntament de Móra d’Ebre amb les dades de contacte que consten a registre, presenta INSTÀNCIA davant del Registre de l’Ajuntament de Móra d’Ebre EXPOSA El règim de Franco va ser una dictadura oposada a la democràcia, que va aparèixer per garantir els privilegis de les classes dominants espanyoles en el moment en que la Segona República iniciava un seguit de reformes democràtiques. L’any 1939 va finalitzar la Guerra Civil Espanyola amb unes 550.000 víctimes i uns 400.000 exiliats i s’iniciava un període de dictadura franquista. El franquisme va crear unes xarxes de complicitat en què milers de persones es van veure implicades o van ser còmplices del vessament de sang, de les persecucions fetes, de la vida de centenars de milers de persones a les presons, als camps de concentració o als batallons de presoners, penes de mort injustes, sense judici. Hi hagué repressió en tots els àmbits: polític, social, econòmic, laboral, ideològic i, pel que fa als països de parla catalana, d'un intent de fer desaparèixer l'ús popular de la llengua. L'èxit de la repressió fou indiscutible, ja que li va permetre perpetuar-se en el poder fins a la seva mort l’any 1975. Ja va ser aprovada una llei en el Congrés dels Diputats, Llei 52/2007 de 26 de desembre, de memòria històrica on s’exposa en l’article 15 en el seu punt primer s’exposa que Les administracions públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives d’exaltació, personal o col•lectiva, de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura. Aquest precepte no deixa raó a dubte que les administracions públiques han de vetllar per la retirada d’aquests símbols de repressió. Malgrat això en molts Ajuntaments no s’ha mantingut una actitud proactiva a l’hora d’instar a les comunitats de propietaris a la retirada de les famoses plaques de habitatges protegits on destaquen els símbols del jou i les fletxes. A partir d’aquesta reiterada falta d’activitat en Parlament de Catalunya, en la seva potestat legislativa i dintre de la Llei de Mesures fiscals i financers que acompanyen als pressupostos de la Generalitat de 2017, que estan en vacatio legis, però que en breus seran publicades i per tant esdevindran vigents defensa en la seva Disposició addicional setzena que en el termini de dos anys s’haurà d’haver retirat totes les plaques per part de les comunitats de propietaris. En tant que l’Administració local és la més competent per a controlar aquesta actuació EXIGIM a l’Ajuntament de Móra d’Ebre que inici les actuacions pertinents per a controlar que es compleixi tant la disposició esmentada com la Llei de memòria històrica. Atentament, Cinta Agné Sabaté Regidora-portaveu del Grup Municipal Móra d’Ebre, 24 de març de 2017