Nou Barris

Ajuntament de Barcelona

CONVOCATÒRIA PLE DE DISTRICTE 4 DE MAIG DE 2016
PROPOSICIÓ: PLA ESPECIAL D'IMPLANTACIÓ D'EMPRESES AL DISTRICTE
Llegeix
DESPLEGAR EL SERVEI DE BICING A PROSPERITAT, VERDUM I GUINEUETA
Llegeix
PREC REBUTJAT: REVISIÓ DEL MOBILIARI URBÀ DE L'AVINGUDA RIO DE JANEIRO
Llegeix
PROPOSTA DE DETALL PER A LES ACTUACIONS APROVADES EN EL PLE DEL DIA 8 D’OCTUBRE DE 2015
Llegeix
PROPOSICIÓ APROVADA: INVERSIÓ DEL SUPERÀVIT
PREGUNTA: MESURES PER A SOLUCIONAR LA PLAGA DE RATES DE LES INSTAL·LACIONS DE CAN DRAGÓ
Llegeix
Programa Electoral d'ERC a Barcelona. maig 2015
Llegeix en línia