Olot

Documents

Moció d'ERC per millorar l'aparcament al Barri Vell
El Barri Vell és un actiu molt important per a la nostra ciutat; el centre de la ciutat és allò que ens confereix personalitat, el punt de referència per a la gent que ens visita.

Pensem que cal millorar les condicions de vida al barri perquè torni a ser un pol d’atracció per a la vida olotina. En aquest sentit, en els últims anys s’han anat fent tota una sèrie d’actuacions (moltes d’elles relacionades amb el “Pla de Barris”) per millorar-ne les condicions i facilitar la vida dels veïns.

Un dels problemes tradicionals que suposa un fre perquè els ciutadans vulguin viure en aquest barri és la dificultat d’accés i d’aparcament dels vehicles particulars. Els veïns del barri tenen un greu problema d’aparcament que, de vegades, també és compartit per la resta d’olotins que hi ha d’accedir.

La rehabilitació del Barri Vell és un tema molt complex que ens haurà de preocupar permanentment. Més concretament, però, també val la pena intentar resoldre aquest problema concret d’aparcament.

En el darrer acord de “Continuïtat del Contracte de Barri”, aprovat pel Consistori l’abril del 2010, es va proposar l’espai de can Tané per ubicar-hi, almenys provisionalment, un aparcament pensant sobretot en les necessitats dels veïns del barri.

Les circumstàncies actuals fan que les inversions del Contracte de Barri s’endarrereixin o s’hagin de desviar a altres actuacions també necessàries per al futur de la nostra ciutat i que s’ajorni l’actuació concreta sobre can Tané. Aquestes circumstàncies impliquen que el problema d’aparcament segueix sense resoldre’s.Per tots aquests motius, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords:

1. Que, en el cas que, circumstancialment, no es pugui tirar endavant l’actuació de can Tané amb l’habilitació d’un aparcament pensant en les necessitats dels veïns del barri, es plantegin espais alternatius que puguin fer aquesta funció. Apuntem, com a exemple d’aquest tipus d’espai, els terrenys de l’antiga farinera o l’entorn de can Jombi.

2. Estudiar la possibilitat de crear una Àrea Verda, com tenen altres ciutats del nostre entorn, amb una quota reduïda o del tot gratuïta per als veïns del barri.

3. Intentar arribar a acords amb els diversos concessionaris dels aparcaments subterranis de la ciutat sobre la reducció del preu/hora o la creació d’abonaments per als usuaris habituals o per a tots els empadronats a Olot.

4. Habilitar espais d’aparcament “perifèrics” per facilitar l’accés al Barri Vell a treballadors i visitants esporàdics.Grup Municipal ERC
Olot, 17 de febrer de 2012