Olot

Documents

Moció d'ERC per millorar l'aparcament al Barri Vell
Llegeix
MOCIÓ D’ERC PER A POSSIBILITAR EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS DE CATALUNYA A L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA
Llegeix
MOCIÓ D’ERC PER A LA CONFIGURACIÓ DEL PARC DE PEDRA TOSCA DE LA GARROTXA
Llegeix
MOCIÓ CONTRA EL RETORN DELS IMPORTS DE LA BESTRETA DE LA PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT
Llegeix