Osona

Notícia

Convocatòria de Congrés comarcal ordinari. ERC Osona

Benvolgut company, benvolguda companya,
 D’acord amb els Estatuts i la normativa que se’n deriva, em plau convocar-te al Congrés Comarcal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Osona que celebrarem el dijous dia 08/07/2021 a les 19h per via telemàtica a través de la plataforma Zoom.

Per aquest motiu, abans del dia 08 de juliol, caldrà que enviïs un correu electrònic a [email protected] per inscriure’t. Posteriorment, la Comissió organitzadora us enviarà un correu electrònic confirmant la vostra participació i un enllaç Zoom per accedir-hi virtualment el mateix dijous uns seixanta minuts abans de l'inici.
 
La  proposta d’ordre del dia és la següent:
 
 1. Elecció de la Mesa.
 2. Aprovació de l’ordre del dia.
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del congrés anterior.
 4. Informe de la Presidència comarcal i la Secretaria General comarcal.
 5. Informe econòmic.
 6. Presentació de les candidatures a la Secretaria de Política Municipal. Presentació de les candidatures a la Secretaria de Partit en Xarxa i nova Ciutadania.
 7. Votació de les candidatures presentades.
 8. Torn de paraules.
 9. Cloenda a càrrec de Josep Maria Reniu. Senador per designació del Parlament de Catalunya a proposta d’ERC.
 
Per poder participar amb dret a vot al Congrés Comarcal cal estar al corrent de pagament una setmana abans de la data de celebració, és a dir, el dia 01/07/2021. Les persones que rebin la convocatòria però, no estiguin al corrent de pagament podran assistir-hi però sense dret a vot. Així mateix, les persones militants que no tinguin els tres mesos d’antiguitat podran assistir-hi, però no tindran dret a veu ni vot. Per últim, us informem que per poder accedir a un càrrec orgànic cal estar al corrent del compliment de la Carta Financera.
 
Les candidatures a formar part de la Permanent comarcal s’hauran de lliurar per escrit a la Comissió Organitzadora com a mínim cinc dies naturals abans del Congrés.
    
Per a dubtes o aclariments podeu adreçar-vos a qualsevol dels membres de la Comissió Organitzadora:
 
1. Lluís Argemí. 93.889.56.28. [email protected]
2. Montse Mas. 663.535459. [email protected]
3. Margarida Feliu. 654.488.226. [email protected]

 ** Per garantir una bona gestió de les dades personals –la imatge i la veu també són dades personals– et recordo que:
 • No es pot gravar la videoconferència.
 • No es poden fer fotografies de la videoconferència ni publicar-les a les xarxes socials
 • No es poden compartir dades personals
 • Amb la teva participació en la videoconferència autoritzes a Esquerra Republicana a tractar les teves dades personals amb la finalitat de controlar la seguretat en relació a possibles incidents que puguin comprometre la confidencialitat de la comunicació, i complir amb altres obligacions legals a les quals estigui subjecte Esquerra Republicana.
 
 Convocatòria signada pel president comarcal
  https://creixem.esquerra.cat/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/congres%20ERC%20OSONA21.pdf
 
Podeu consultar l'acta de la sessió anterior
http://locals.esquerra.cat/documents/arxius/acta_comarcal_congres_14f-27112020-pdf


Osona, 23 de juny de 2021
  
Jordi Fàbrega i Colomer
Presidència. Federació Comarcal d’Osona
Esquerra Republicana de Catalunya