Osona

Notícia

Josep Maria Freixanet ens explica el què signifiquen els primers pressupostos el tripartit.

Ara fa poc més d’un any i mig, es va produir el debat i posterior aprovació dels darrers pressupostos de l’anterior govern de CiU, que una vegada més comptaven amb l’inestimable suport del PP. En aquell moment, des d’ERC vam titllar aquells pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2003 com “Castell de focs d’inici de campanya electoral”.

Malauradament el temps ens ha donat la raó, ja que la situació econòmica i financera heretada de l’anterior govern és un dels dos grans condicionants dels pressupostos 2004 que en aquests moments estem debatent al Parlament de Catalunya. Concretament ens estem referint a, en primer lloc, la despesa desplaçada, és a dir, despeses contretes durant l’any 2003 i no comptabilitzades que s’imputen cap al 2004. En segon lloc, a una part significativa del Pressupost 2004 ja compromesa per decisions produïdes, bàsicament durant el quart trimestre de l’any anterior. I, finalment, a un dèficit de l’exercici 2003 que puja a 1.177 milions d’euros, xifra diametralment oposada al superàvit que ens havien anunciat els responsables del govern anterior.

Però aquests pressupostos no només han estat condicionats per aquesta mala gestió de CiU. L’altre gran condicionant és el fracàs del Sistema de finançament econòmic vigent que s’ha mostrat clarament insuficient per donar resposta al que els catalans esperen del govern del seu país. Però aquesta situació s’agreuja, encara més, si tenim en compte la històrica manca d’inversió de l’Estat a Catalunya. En una perspectiva de dues dècades, Catalunya ha estat el territori més castigat amb un dèficit d’inversions, tant per l’anterior govern espanyol del PP, com pel del PSOE de Felipe Gonzalez.

Tot plegat, mal sistema de finançament i baixa d’inversió de l’Estat a Catalunya, ens porta a un dèficit fiscal al voltant del 8% del PIB. Paguem impostos a nivell de país europeu però rebem, en forma de despesa i inversió pública, com a país no europeu. I encara pitjor, aquest dèficit fiscal ens està portant a un estancament ja que, en el context europeu, Catalunya no ha crescut econòmicament més que la mitjana europea en contrast amb la ràpida convergència d’Euskal Herria i la Comunitat de Madrid amb la Unió Europea.

En conseqüència, i donada la difícil situació, cal per una banda, un ràpid inici de les negociacions amb el Govern espanyol per disposar d’un nou sistema de finançament i, per un altra, cal que en l’elaboració dels pressupostos de l’Estat pel 2005, Catalunya sigui una de les prioritats d’inversió del nou govern espanyol del PSOE.

Malgrat l’estret marge de maniobra que proporcionen els dos grans condicionants esmentats: Situació econòmico-financera heretada pel Govern anterior de CiU i un històric mal sistema de finançament econòmic des d’ERC valorem positivament els pressupostos 2004 de la Generalitat, ja que signifiquen l’inici, i només l’inici, del gir pressupostari cap a unes noves prioritats socials i nacionals que recull l’acord que va portar l’entrada d’ERC al govern de Catalunya.

Som conscients que aquestes noves prioritats són només incipients, són prioritats que han d’anar guanyant pes d’una manera continuada durant els propers anys fins a convertir-les en fets, però això només serà possible si es millora la gestió, es millora el sistema de finançament i es redueix el dèficit fiscal de Catalunya amb Espanya.

Dit en altres paraules que les bones maneres que apunta aquest pressupost 2004 es vegin confirmades i incrementades en el futur depén d’una millora en la gestió i, en major mesura, d’un nou sistema de finançament. Si no és així el programa de govern catalanista i d’esquerres quedarà en una simple declaració de bones intencions, i aquest país no necessita més declaracions de bones intencions el que necessita són realitats i fets. Des d’ERC donarem suport total al canvi i serem crítics amb el continuïsme que van representar CiU i PP.

Josep Maria Freixanet i Mayans
Diputat d’ERC al Parlament de Catalunya