Osona

Documents

Revisió catastral exercici 2017
Descarrega en PDF Text íntegre de l'ordre HAP/1553/2016, de 29 de setembre, en la que s'estableix la relació de municipis als quals s'aplicaran els coeficients de revisió catastral per a l'exercici 2017.