Osona

Notícia

LRSAL Una llei per oblidar

Pere Prat,alcalde de Manlleu i President comarcal d'ERC

El darrer any de l’any que hem deixat enrere ens va de deixar la LRSAL, o sigui la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. Una llei que perjudica molt als nostres pobles i ciutats; com dic al títol una llei per oblidar. Primer deixar clar que els Ajuntaments demanàvem, reclamàvem i finalment podríem dir que exigíem una nova llei de bases de règim local on es deixés clar un full de ruta clar i transparent; una nova llei molt més ambiciosa i molt més valenta. Una nova Llei on d’una vegada es confiés en el món local que a prop de 35 anys de democràcia continuem amb el 13% de la despesa pública i no és té en compte el canvi i la modernització que hem introduït en el nostre País: millors barris, millors pobles i ciutats, millor País!!! Som grans i hem demostrat amb escreix la nostra vàlua.

El que no volem és aquesta llei en que podem dir que ha matat el govern local, deixant els nostres ajuntaments a uns serveis mínims i sota l’ordre de la racionalització i sostenibilitat econòmica financera. I la política? I el paper dels alcaldes i regidors? Ens quedem a casa? Perquè per ser l’ase dels cops no cal que siguem tant masoquistes!!!

Si mirem els nostres veïns del nord què passa? Primer de tot que es creuen la Carta Europea d’Autonomia Local i després els processos de reforma tenen com objectiu central redefinir la planta local, però reforçant les competències dels municipis, l’autonomia local i l’autogovern. A l’estat espanyol: menys competències, menys autogovern.

El catedràtic Rafael Jiménez Asensio en un article a la revista de la FMC (Federació de Municipis de Catalunya), ens diu que els mots racionalització i sostenibilitat, són paraules sagrades en aquest moment que estem vivint i que estan de moda; són filles de la crisi fiscal. Continua dient: no es tracta de reformar, modernitzar o innovar, l’objectiu és molt més bast: “racionalitzar”. Dit sense embuts: retallar, suprimir, eliminar o estalviar despesa pública! O sigui menys “govern” i més prestador de pocs serveis!!

Hem de reconèixer que alguns ajuntaments han fet coses malament, bestieses en alguns casos, com qualsevol altra administració o qualsevol empresa priva. El món local també està format per dones i homes que a vegades ens equivoquem. I lògicament nosaltres som els primers què això passi el mínim possible. Per aquest motiu volem les normatives i les lleis clares i que ens donin suport per poder atendre les nostres responsabilitats, les nostres obligacions. Aquesta Llei com ja he dit, fa tot contrari. Jo no sé imaginar-me la meva ciutat Manlleu, sense aquestes polítiques de proximitat que fem des de el món local. Qui coneix els nostres territoris?? El càlcul del cost efectiu dels serveis, tindrà en compte que tenim un 21% d’immigració o bé un 21% d’atur??

Han fet una llei i encara no sabem com s’ha de dur a terme, amb tantes incerteses i amb tants aspectes per desenvolupar que fa por. Fem una llei amb els mateixos errors que hem fet sempre. Una llei que ens falten, per mi dues més: hisenda local i funció pública. Que ningú dubti que uns dels problemes que ens ha portat a la situació molt difícil que passen alguns ajuntaments és no haver tingut una llei d’hisenda local que desenvolupés la llei de bases de règim local.

El problema no és el món local. Per aquest motiu demanem, exigim més competències amb els recursos econòmics i humans que necessitem per fer aquestes polítiques de proximitat i de millorar el dia a dia dels nostres ciutadans que seran els que realment pagaran aquest nyap que és la llei i que molts ajuntaments estem aprovant i presentant recursos de constitucionalitat.

Des d'ERC manifestem el nostre rebuig total i donem ple suport a la presentació dels recursos d’inconstitucionalitat. També demanem una verdadera llei de govern locals catalana com a País que som. Una llei catalana, acompanyada per una llei d’hisendes locals i de la funció pública, participades de veritat i de valent pel món local com pot ser el Consell de Governs Locals com a pont entre el món local i la Generalitat. Demanem una llei totalment transparent i clara. Una llei per passar comptes i no amagar res. Una llei al servei dels nostres ciutadans.

(article publicat a El 9 nou)