País Valencià

Notícia

​Què passa amb els dipòsits d'aigües pluvials a la platja de Gandia?

ERPV, 15/10/20.


Des d’ERPV volem compartir una sèrie de qüestions sobre la gestió de les aigües de la ciutat. La
història ve de lluny: els dies 2 i 3 de novembre de 1987, fortíssimes pluges inundaren Gandia. Com a
conseqüència, el 1998 (podríem convenir que no van estar molt àgils) l’Ajuntament encomanà un
pla municipal contra inundacions (PMCI) a l’Institut Hidràulic de Dinamarca (el sant de més lluny fa
més miracles) i s’aprovà el 1999. Encara haurien de passar 9 anys més, per trobar aquesta notícia:
Las Provincias (11-12-2008): El regidor V. Mascarell diu que es posa en funcionament el primer
dipòsit d’aigües pluvials a la plaça de Navarra (obra prevista en el PMCI del 1999) i, com que la cosa
era molt urgent, 12 anys més tard, el 2020, tindrem noves notícies sobre els depòsits: Ràdio Gandia
Ser (8-1-2020), regidor José Manuel Prieto: Altres actuacions “urgents” han retardat els depòsits de
Clot de la Mota i de Venècia. I afig: “El 10 de gener del 2020 s’hi reunirà el Consell d’Actuacions
Ambientals Integrals (Ajuntament de Gandia – Aguas de Valencia) on es tractarà el redactat dels
dos projectes susdits i s’hi licitaran per 7M d’€”.

El regidor Miguel Ángel Picornell (Levante 14-4-20), diu que els 9M d’€, que costaran els depòsits
del Clot de la Mota i Venècia, es pagaran mitjançant un préstec que subscriurà l’empresa mixta AAI
i que es retornarà en els apartats del rebut de l’aigua potable. Això no obstant, diu, no comportarà
cap increment de la tarifa de l’aigua. El 27 de maig de 2020 l’alcaldessa, Diana Morant, comunica
que la Junta Local de Govern, ha aprovat l’execució del projecte del dipòsit del Clot de la Mota. El
rastre de la notícia va de 7 milions a 9 milions. El 18 de juliol de 2020, el diari Levante explica que
“Gandia pide 7 millones de euros ante la urgencia del depósito contra inundaciones de la playa”.
Diu que el proper plenari aprovarà el préstec a càrrec de l’empresa AAI, i que s’hi sumaran 1,8
milions més. Tot finançat amb la partida d’inversions de la tarifa de l’aigua potable. Per què?
Aigües pluvials i aigües potables, juntes?

De la redacció de la notícia s’infereix que aquest depòsit és el requisit indispensable per poder
urbanitzar, amb els equipaments anunciats, els 174.000 m2 que hi ha als voltants del club de tenis
de Gandia i que tot sembla indicar que serà el producte estrella d’aquesta legislatura. En un altre
punt de la notícia també s’explica que Gandia és de les ciutats més ben preparades del País
Valencià contra inundacions, a partir del desastre del 87, pels col·lectors que s’han construït en les
darreres dècades, però la urbanització de la platja dels anys 80 es va fer a cotes més baixes del que
caldria. Per tant: Gandia molt ben preparada, però la platja de Gandia no tant. Part d’aquesta
informació pot trobar-se al web de l’Ajuntament on concretament es diu (26-05-2020) que s’ha
aprovat un dipòsit per al Clot de la Mota per valor de 8.888.757,15 euros (IVA inclòs). Literalment,
l’alcaldessa diu que és "l'obra més ambiciosa de l'última dècada a la ciutat pel que fa a prevenció
d'inundacions“. I en un altre apartat diu que s’han refet els préstecs per poder fer front a una sèrie
d’obres, entre les quals estan els dipòsits de pluvials. El 5 de setembre de 2020, el Levante
publicava açò: La legislatura de la playa de Gandia. El ayuntamiento acomete actuaciones que
superan los 25 millones de euros para potenciar la inversión privada - La mejora del paseo
marítimo, el depósito contra inundaciones y la urbanización de equipamientos, entre las obras...

A partir de la informació publicada en premsa i en la web oficial de l’Ajuntament; com que el(s)
depòsit(s) és una obra molt important, amb un cost molt elevat; com que a més a més, cada vegada
s’inclou en projectes més grans (ara mateix ja anem pels 25M d’€) sense poder saber com s’han
adjudicat ni quan; des d’Esquerra Republicana tenim una sèrie d’interrogants que volem compartir
amb la ciutadania:
Com pot el govern, parlar d’urgència, si portem 33 anys en el tema? Quina és la veritable urgència?
No es van demanar les ajudes europees, ni les de la Conselleria d’Obres públiques i Medi Ambient,
ni les de la Diputació de València, que durant molts anys estigueren dedicades al cicle integral de
l’aigua? Si es van demanar, com és que ho estem fent ara i a càrrec dels ciutadans de Gandia? Qui
redacta el projecte definitiu d’aquests dipòsits? Per què apareixen diferents preus sobre la
mateixa obra? Com és que al gener del 2020 comencem parlant de dos dipòsits que costen 7M€, i
al juliol acabem parlant d’un sol dipòsit de gairebé 9M€? Per què ara, al setembre, s’inclou en un
projecte més gran i parlem de 25M€? Com s’ha adjudicat aquesta obra, si a partir de 40.000 € cal
un concurs públic? No s’hi ha presentat cap altra empresa? En el portal de transparència de
l’Ajuntament de Gandia no hem pogut trobar aquesta informació.

Què té a veure l’aigua de pluja que inunda determinades zones baixes de la platja, amb l’aigua
potable que consumeix tota la ciutadania? Per què es carrega aquesta contribució especial “i
urgent” en el rebut de l’aigua potable? Els pluvials són clavegueres que usen els ciutadans? En què
consisteixen les “aportacions en el rebut de l’aigua” que diu el regidor Picornell? Si el preu del m3
no s’incrementa, com s’amortitza el préstec de 9M€? Si en abril d’enguany deia el regidor que no
s’incrementaria el rebut de l’aigua potable, com és que el 17 de juliol s’ha produït una pujada de
preus? Si a més –les aportacions- van en el rebut de l’aigua potable, i s’amortitza d’acord a ús de
claveguera, pagaran molt més els veïns residents durant tot l’any, que els propietaris de vivendes
d’estiu de la platja. Recordem que parlem de pluvials!

I, en tota aquesta operació apareix, com sempre, l’empresa Aguas de Valencia. La legislatura
passada vam saber de pràctiques irregulars de l’Ajuntament de Gandia amb aquesta empresa, en
època de Torró. És un fet provat judicialment per la via contenciosa-administrativa, que hi ha una
sèrie d’irregularitats en la realització de la contractació pública referida al subministrament d’aigua
i derivats: sentència 506/2013 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 3 de València.

Malgrat tot això, el 2016, la Junta de govern posterior, presidida per Diana Morant, va mantindre el
cànon de les nitrificadores -ja pagades- en el rebut de l’aigua potable. Esquerra Republicana s’hi va
oposar llavors, com s’oposa hui a introduir contribucions especials en l’aigua potable. Estem segurs
que l’alcaldessa i els regidors responsables podran respondre cadascuna de les qüestions
plantejades. Hi ha però, dos punts que generen molta desconfiança: el primer és el fet d’haver
introduït el pagament de tots aquests milions dels dipòsits de pluvials en el rebut de l’aigua
potable; i el segon, que en tot això estiga l’empresa Aguas de Valencia, que té antecedents judicials
en la nostra ciutat –amb sentència ferma-.

Gandia, 15 d’octubre de 2020.
Maria Reig. Presidenta d’ERPV-Gandia