País Valencià

Notícia

ERPV demana a delegació del govern celeritat en la tramitació i renovació de permisos de residència.

ERPV, 20/02/2022

La situació en la tramitació i renovació dels permisos de residència al País Valencià porta mesos d’endarreriments que estan ocasionant greus perjudicis a les persones sol·licitants i que arriben, en algun dels casos a la pèrdua del lloc de treball.

Davant la manca absoluta de mesures correctores, i atenent les diferents queixes que han fet arribar al partit republicà diverses persones afectades, des de la sectorial de Ciutadania d’Esquerra Republicana del País Valencià es demana que es prenguen mesures per accelerar els processos.

Aquesta situació ha portat la sectorial de Ciutadania a emetre un comunicat demanant l'autoritat competent que done solució a aquest problema que qualifica de "maltractament institucional". Per a la secretària de Ciutadania, Elo Chamarro, "el govern espanyol i la delegació del govern que n'és responsable està actuant negligentment contra la població valenciana més vulnerable, per això els exigim que prenguen mesures urgents". 

La secretaria de Ciutadania d'ERPV ha emés aquest comunicat: 
Els endarreriments a l'Oficina d'Estrangeria de València ocasiona seriosos perjudicis a les noves ciutadanes i ciutadans que estan esperant la seua documentació.

Des d'ERPV posem de manifest la situació precària que travessen les persones migrants, noves ciutadanes d'aquest territori, que depenen d'un permís de residència i de treball per viure dignament a l'Estat espanyol.

És incomprensible que els permisos de residència sol·licitats per raons excepcionals, durant els mesos de maig i juny, estiguen a hores d’ara a l’espera de la seua resolució. Des d’Esquerra Republicana del País Valencià, volem fer palès que 8 mesos és temps -més que suficient- per resoldre un expedient.

Passa el mateix amb les primeres renovacions dels permisos de residència que, 4 mesos després no han rebut cap tipus de resposta.

Cal recordar també, que les modificacions dels permisos de residència i els permisos d'estudi, a permisos de residència i treball, que van ser presentats en el mes d'agost, avui dia, segueixen esperant la resolució.

Quines conseqüències comporta la inactivitat de l’Administració amb les persones? Què passa amb totes aquelles persones que veuen com els bancs, en detectar els permisos caducats, no els permeten tenir accés als seus comptes? Quina solució es dona a totes aquelles persones que veuen limitada la possibilitat d'accedir a ajudes socials o a qualsevol tràmit administratiu a realitzar?
Per un altre costat, fent referència a totes les víctimes de violència de gènere, cal fer memòria als òrgans administratius encarregats i exigir la seua execució, a més d’informar a tota la ciutadania, que a hores d’ara els expedients per violència masclista que es van presentar durant el mes de novembre, ni tan sols es troben registrats al sistema, per tant, aquests expedients no es sap encara, en quina data s'hauran de resoldre, deixant les dones en situació de total desempara.
Des d'ERPV volem deixar en evidència la vulnerabilitat extrema a què es veuen sotmeses les noves ciutadanes del nostre territori, víctimes d'una violència institucional que les deixa en total desemparament, després d'haver hagut de sobreviure a l'economia submergida durant més de 3 anys, amb una situació administrativa irregular imposada per una llei d’estrangeria espanyola excloent, racista i discriminatòria.

Per això, des d’Esquerra Republicana del País Valencià, sol·licitem a l'autoritat competent a donar una solució a les persones migrants per acabar amb aquest maltractament institucional.


Elo Chamarro
Secretària de Ciutadania