País Valencià

Totes les opinions

Salvador Llàtzer - Portaveu d’Esquerra-Alzira

Precisions sobre el nou impost del fem (I). Consideracions inicials

Fer pagar la taxa durant les vacances ha dut una reacció: la indignació general del personal

Setembre del 2010. S’ha acabat l’estiu. La “guerra” ha (re)començat. El motiu, la taxa del fem. El “locus”, les comarques de la Ribera i la Valldigna. El protagonista, el Consorci de la Ribera-Valldigna. L’actor principal, el PP. El públic, el ciutadà estupefacte i pacient. El context, el medi ambient. El text, “Què cal fer amb les deixalles”. El rerefons, qualsevol objecte del desig més inesperat i -fins que es destapa- obscur.