ERC Palafolls

Notícia

Esquerra diem no al pressupost municipal per l'any 2011 de PSC i CiU

Esquerra de Palafolls hem decidit votar negativament a l’aprovació del pressupost municipal per l’any 2011 que l’equip de govern format per PSC i CiU van portar al ple del passat dimarts 2 de febrer. Els motius principals amb que justifiquem el nostre vot negatiu són per una banda la falta de participació ciutadana en l’elaboració del pressupost així com aspectes relacionats amb la distribució que l’equip de govern pensa dur a terme amb els prop de setze milions d’euros de que consta el document. Pel que fa a la manca de voluntat de fer del pressupost municipal una eina de participació ciutadana creiem que la crisi econòmica que estem patint tots plegats hauria de ser motiu suficient com per explicar en quines partides l’equip de govern es pensa gastar els diners públics. També entenen des d’Esquerra de Palafolls que mitjançant una audiència pública del pressupost es donaria l’oportunitat als veïns del municipi de poder fer aportacions i esmenes per tal de que sigui el més just i equilibrat possible. S’ha perdut un cop més, com en la redacció de l’agenda 21, una bona oportunitat de donar la possibilitat als ciutadans d’opinar sobre el que els afecta.
Creiem també des d’Esquerra de Palafolls que tot i que el pressupost cobreix correctament aspectes com poden ser les polítiques relacionades amb el benestar social hi ha partides del pressupost que s’haurien d’incrementar per pal•liar deficències del municipi com poden ser les relacionades amb el medi ambient, ensenyament o bé seguretat ciutadana. Un exemple concret el podem trobar en una de les mancances importants que té el nostre municipi que és el transport públic, doncs la partida que es preveu destinar és de quinze mil euros, que lògicament és del tot insuficient per millorar aquest aspecte que tants maldecaps genera als nostre veïns.
Un altre argument en contra de l’aprovació del pressupost 2011 ha estat el fet que any rera any es vagin repetint inversions que es van arrossegant creant falses espectatives entre els veïns del municipi. Com a exemple citem les obres de rehabilitació de les antigues escoles per convertir-les en l’edifici del jutjat de pau i la policia municipal així com la rehabilitació del Castell de Palafolls. Per Esquerra el fet de repetir any rera any inversions treu credibilitat al pressupost muncicipal.
Tot i això Esquerra de Palafolls valorem molt positivament el nivell d’endeutament del nostre consistori que si fem cas a les xifres que va presentar el regidor d’hisenda suposen un deute viu de tres milions d’euros el que suposa un nivell molt per sota del màxim permès.
Un cop valorat tots asquests aspectes i d’altres que corresponen a partides més detallades, Esquerra de Palafolls hem decidit votar negativament al pressupost presentat per la coalició de govern formada per PSC i CiU tot i esperant que en el futur es tinguin en compte aportacions que modestament fem des d’el nostre grup municipal per tal de poder fer un pressupost més just, equitatiu i sobretot participatiu.