ERC Palafolls

Notícia

Per un debat obert sobre el servei públic de l’aigua

  • Dades de l'Agència Catalana de l'Aigua corresponents a l'any 2016
Sense que se sàpiga per què, Palafolls paga una de les aigües més cares de Catalunya


Recentment, l’equip de govern municipal ha anunciat la redacció d’una auditoria econòmica del servei d’abastament d’aigües que proporciona SOREA. L’anunci és una bona notícia, que prossegueix la línia que el grup municipal d’ERC va marcar fa uns mesos, en la qual els republicans ens preguntàvem sobre la qualitat del servei i els preus que els ciutadans de Palafolls havien de pagar per tenir accés a l’aigua potable.
 
Ara bé, el que no ens sembla bé és que la iniciativa no hagi estat política i, a més, resulti incompleta. No ha estat política perquè la iniciativa de sol·licitar una auditoria ha partit de la intervenció econòmica municipal, que no és un organisme polític, sinó tècnic. Resulta, malgrat l’aparença, que la qüestió de l’aigua no forma part dels temes que l’equip de govern de Valentí Agustí (PSC) té sobre la taula de treball. Diem, a més, que ha estat incompleta perquè, com a conseqüència del fet exposat, l’auditoria només es farà sobre aspectes econòmics i no tècnics. La suma d’una auditoria econòmica i d’una tècnica hauria permès obtenir una fotografia de l’eficiència del servei, jutjar correctament on som pel que fa a l’aigua. Per tant, ens quedarem sense saber del cert quin és l’estat real de la xarxa d’abastament d’aigües a Palafolls. Una xarxa, d’altra banda, que ha demostrat els darrers mesos una gran fragilitat, amb contínues fuites i avaries (20% de pèrdues declarades; una part estimable de la xarxa és de fibrociment i es considera obsoleta).
 
 
Una reclamació que no és nova
 

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament ja vam denunciar, el juny de 2016, una realitat que estava en boca de molts: que Palafolls paga l’aigua més cara de l’Alt Maresme i una de les més cares del país. Llavors, l’equip de govern va voler matisar els fets, però les dades que presenta l’Observatori de Preus de l’Agència Catalana de l’Aigua no deixen cap dubte: el nostre poble ocupa la franja més alta de preus. Per a un consum mitjà de 12 metres cúbics l’aigua té un cost de 2,53€ el metre cúbic, molt per sobre de Malgrat (2,18€), Tordera (1,84€), Blanes (1,84€) o Santa Susanna (1,98€). El que inquieta especialment és que no sabem del cert per què paguem més. El preu final el formen una amalgama de conceptes, que van des del cànon de l’aigua —que és fix per a tot Catalunya— al cost de depuració i sanejament, tot passant per la reparació d’avaries, les anàlisis, la distància a la captació del recurs, etc. Ha de ser en un d’aquests punts que el conveni amb SOREA té el seu Taló d’Aquil·les, però la falta de voluntat política de l’equip de govern d’Agustí per descobrir-lo dificulta saber on és el gap.

 
ERC, per l’eficiència en el servei

 
Sovint, es vol presentar el debat al voltant de l’aigua com una qüestió que oscil·la entre el traspàs de la gestió al sector públic o el manteniment en mans del sector privat. A Palafolls, aquest aspecte cabdal queda matisat pel fet que la concessió amb SOREA no caduca fins l’any 2026. El que defensem, des de la secció local d’ERC Palafolls, no és, doncs, un traspàs imminent de l’aigua a mans de l’ajuntament, sinó que es dugui a terme una política que faci de la gestió eficient una bandera i, per tant, que pressioni l’operador, de tal manera que els veïns sentin que paguen un preu just pel que consumeixen i que el servei que obtenen és l’adequat. En aquest sentit l’experiència pionera de l’ajuntament d’Arenys de Munt ha demostrat que la gestió privada que aplicava l’empresa SOREA en aquell municipi era altament ineficient. En el cas que descrivim la solució sí va passar per la municipalització del servei, amb una millora notable de l’eficiència que ha permès l’empresa municipal que s’ha responsabilitzat del servei l’obtenció d’un superàvit d’explotació, que reverteix de manera directa en la millora de la qualitat i fiabilitat de la xarxa.


Font dades:
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P55200118401445680176351&_nfls=false