Pallejà

Notícia

Transparència

Des de la secció local creiem que no tenim res a amagar i, per tant, posem a disposició de la ciutadania tots els documents relacionats amb la comptabilitat del partit.

- Podeu consultar al excel comptabilitat erc pallejà els ingressos i despeses que el grup municipal ha realitzat des de 2015. 

- Podeu consultar l'acta municipal on s'assigna, a cada grup municipal, la quantitat anual de diners que percebrà segons el nombre de regidors que té.

Enllaç (consultar pàgines 22, 23 i 24 del document "Acta_Ple_20150709")

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.