Parets del Vallès

Parets del Vallès

L’Ajuntament de Parets inicia els tràmits per vendre un solar industrial municipal en el polígon Llevant

El Govern de PSC i Sumem Esquerres ha posat fil a l’agulla i en la Junta de Govern del 2 de juny ha complert allò que va anunciar durant el ple de pressupostos: vendre un solar industrial que forma part del patrimoni municipal i està situat en el carrer Llevant, cantonada amb Palou. Un solar, de 2.328 m2 de superfície, que malgrat la seva qualificació actualment és una zona verda on hi ha plantats ...

Parets del Vallès

Rebutjades totes les al·legacions presentades per Ara Parets ERC en la primera fase del projecte d’actuació a la llera del Tenes

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Parets va acordar en la sessió del passat 2 de juny rebutjar totes les al·legacions presentades per Ara Parets ERC, inclosos els errors toponímics, en la primera fase del projecte per a la recuperació ecològica, paisatgística i la protecció dels marges del riu Tenes. Les al·legacions feien referència a aspectes com l’enllumenat, l’adaptació al canvi climàtic, la connectivitat ecològica, la millora de la capacitat ecològica, la inundabilitat, el calendari d’obres, la gestió de les terres, el control dels sobreeixidors o el funcionament de les basses permanents. La mateixa Junta va aprovar definitivament la fase 1 del projecte d'obra a la Recuperació Ecològica, Paisatgística i Social del Riu Tenes amb un pressupost d'execució de 935.902,03 € IVA exclòs. L’ACA posa condicionants en el projecte d’obra Això sí, la seva execució haurà de tenir en consideració les prescripcions assenyalades per l'Agència Catalana ...

Més notícies locals
Parets del Vallès

Ara Parets ERC insta al Govern a atendre totes les peticions de les entitats esportives que utilitzen els dos pavelló d’esports

En els darrers mesos, els clubs esportius que utilitzen els dos pavellons d’esports s’han unit per demanar millores urgents i resoldre problemàtiques que fins ara no tenien solució. Les peticions només han estat ateses, de manera parcial, i el Govern de PSC i Sumem Esquerres ha llençat pilotes fora amb el gruix de propostes més destacades com ara la necessària renovació dels vestidors del pavelló rodó o la millora de l’accessibilitat i la connexió entre les dues graderies del pavelló vell. En el darrer ple ordinari, l’exalcalde republicà Jordi Seguer va formular diverses preguntes a l’actual regidor d’esports, Alejandro Villena, i va demanar més informació sobre el projecte del tercer pavelló, però no va tenir cap resposta concreta. Les entitats esportives havien denunciat fa mesos que els vestidors del pavelló rodó estan en molt mal estat, especialment els lavabos ; que quan una persona amb mobilitat reduïda vol accedir al pavelló rodó no ho pot fer ...

Més notícies locals
Parets del Vallès

Ara Parets ERC demana la dimissió de la regidora d’Urbanisme, després que Antifrau detecti irregularitats en l’adjudicació dels contractes del projecte del mirador de la Tipel

El Grup Municipal d’Ara Parets Esquerra Republicana ha demanat aquest dimecres al migdia, en roda de premsa, el cessament i/o la dimissió de la regidora d’Urbanisme, Rosa Martí, un cop s’ha sabut que l’Oficina Antifrau de Catalunya ha detectat irregularitats en l’adjudicació de dos contractes relacionats amb la redacció del projecte del mirador-passera de les pintures de l’antiga Tipel. En l’informe, Antifrau assenyala que ha quedat acreditada l’existència d’un fraccionament irregular dels contractes, prohibit per l’art. 99.2 de la LCSP, atès que existeix un vincle funcional i operatiu entre les prestacions contractades per l’Ajuntament de Parets del Vallès mitjançant la figura de la contractació menor.  Que l’administració concernida no ha donat compliment a allò que disposa l’art. 62 de les Bases d’execució del seu pressupost municipal per a l’exercici 2021, que estableix l’obligació de demanar tres pressupostos comparatius en els contractes ...

Més notícies locals

Facebook ERC Parets

Twitter Ara Parets ERC