Parets del Vallès

Parets del Vallès

L'Ajuntament de Parets dona suport al model d'escola catalana amb els vots en contra del PSC i Ciutadans

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Parets, celebrada aquest dijous a la tarda, va aprovar una moció presentada per Ara Parets ERC de suport al model d'immersió lingüística i al model d'escola catalana que des de fa dècades s'ha posat en pràctica als centres educatius. Un model sorgit des d'un consens social compartit per un ampli ventall de la societat catalana, que ha contribuït a ...

Parets del Vallès

Ara Parets ERC presenta una moció per acabar amb la discriminació de les dones a l’esport i amb la sexualització del cos de les esportistes

El Grup Municipal d’Ara Parets ERC ha presentat una moció per tractar en la Junta de Portaveus d’aquest gener on demana que s’impulsi des de l’Ajuntament de Parets la pràctica de l’esport femení, tant en l’àmbit de l’esport escolar, l’esport amateur, i l’esport federat, ja sigui en equips femenins o mixtes, com en el foment de seccions femenines o equips mixtes als clubs esportius de totes les disciplines que es practiquen al municipi. En el text s’assenyala que “vivim en una societat en què la discriminació envers les dones suposa un fre a la igualtat i una pèrdua de capital humà. La discriminació cap a les dones impregna tots els sectors de la societat i limita la capacitat de totes les persones de viure en plena igualtat i llibertat i la pràctica esportiva no es troba exempta d’aquestes desigualtats”. L'informe Dones en l'esport de 2021 posa de manifest els biaixos de gènere en aquest àmbit. Primerament, trobem un biaix important en l'esport que ...

Més notícies locals
Parets del Vallès

Ara Parets ERC insta al govern a crear una comissió informativa sobre el cas de la liquidació de quotes de la UP-5 Circuit

En el darrer ple, celebrat el 23 de desembre, els dos partits del govern (PSC i Sumem Esquerres) van tirar endavant, amb l’abstenció de tota l’oposició, una proposta per incoar un procediment administratiu i així poder reclamar a la Unió temporal d'empreses UP-5 Circuit, formada per Deumal i Barnasfalt, tot el deute derivat de la liquidació aprovada per acord de ple del 26 de novembre de 2015. Aquell acord, adoptat en una sessió plenària on els regidors d'Ara Parets ERC van votar en contra, va ser anul·lat per sentència del TSJC el juliol de 2018. Un pagament de més d’1,2 milions d'euros, que es va fer per cert amb un informe desfavorable de la interventora municipal d'aleshores, i que ara es reclamarà quasi 6 anys després, més els corresponents interessos de demora. En l’acord de ple aprovat, el govern de la moció proposava concedir a la mateixa UTE un tràmit d'audiència per tal que pugui presentar les al·legacions necessàries, per adoptar posteriorment ...

Més notícies locals
Parets del Vallès

L'equip redactor del projecte de la nova piscina descoberta renuncia i l'Ajuntament haurà de licitar un nou encàrrec

El 24 de setembre del 2020, i complint un dels compromisos del Pla de Mandat, el Govern Plural va aprovar l'adjudicació d'un contracte menor per la redacció del projecte bàsic i executiu de la nova piscina descoberta municipal de Parets del Vallès, a l'àmbit d'equipaments esportius comprès entre l'avinguda Francesc Macià, l'avinguda de Catalunya i el Passeig Fluvial. L'encàrrec tenia com a objectiu poder tirar endavant la piscina per tal d'obrir-la al públic l'estiu de 2022, però a causa de la moció de censura el projecte s'ha anat endarrerint. L'equip redactor, format per l'arquitecte Joaquim Rosell Gratacós, va entregar el passat 27 de setembre un avantprojecte amb una proposta acordada amb l'Ajuntament, però posteriorment va presentar renúncia per causes alienes al contracte, segons ha publicat l'Ajuntament en el perfil del contractant. Això ha fet que el consistori hagi tirat endavant un nou concurs públic per la redacció del projecte executiu de la nova piscina d'acord ...

Més notícies locals

Facebook ERC Parets

Twitter Ara Parets ERC