Parets del Vallès

Notícia

L'IBI urbà (Impost de Béns Immobles) tornarà a baixar un 2,5% durant el 2021

Complint un dels compromisos de la legislatura del Govern Plural, l'IBI urbà serà més econòmic novament a Parets del Vallès durant el 2021.

Si durant l'exercici de 2020 l'Impost de Béns Immobles va baixar un 2,5%, el 2021 es reduirà novament en aquest percentatge. De manera que s'haurà reduït en un 5% des de l'inici d'aquest mandat.

Abans de finalitzar la legislatura, aquest impost s'anirà reduint fins arribar al 10% promès de manera progressiva.

Així, el rebut mig de l'IBI era de 564 euros anuals durant el 2019. Una xifra que va baixar el 2020 fins a 550,14 euros i fins a 535,54 el 2021.

Al final del mandat l'import del rebut quedarà en 507,73 euros, és a dir uns 47 euros menys de mitjana però l'estalvi serà d'uns 140 euros.El 2021 comença amb noves bonificacions en l'IBI per instal·lar plaques fotovoltaiques

L'ampliació de 3 fins a 5 anys de la bonificació del 50% de l'Impost de Béns Immobles si s'instal·len plaques fotovoltaiques en els habitatges és una de les altres novetats de les ordenances fiscals de 2021.

Ara bé, la bonificació no pot superar en cap cas el 50% del cost total de la instal·lació.

Es manté l'ajut universal de 100 euros en l'IBI per a persones amb escassa capacitat econòmica.

Es congela el rebut de la circulació de vehicles i de l'aigua potable

Tant l'Impost de tracció mecànica de vehicles com el de subministrament de l'aigua potable no experimentaran cap variació. En el cas de l'aigua es congela la part del rebut on l'Ajuntament pot incidir de manera directa.

Primera actualització de la taxa mediambiental o de recollida d'escombraries

El 2021 la taxa mediambiental domèstica pujarà un euros al mes i passarà de 44,56 euros a 56,56 euros, això representarà uns ingressos addicionals a l'any de 90.000 euros, quantitat que servirà per eixugar part del dèficit de quasi 1,4 milions d'euros en aquest servei.

Quant a la taxa mediambiental que paguen els comerços s'ha congelat durant el 2021 i s'ha establert en un mínim de 155 euros/any per establiment i segons superfície i sector.

Per compensar l'increment de l'any passat i la situació de la pandèmia, tots els establiments que han hagut de tancar durant l'estat d'alarma o han fet un ERTO tindran una subvenció de 100 euros.

La convocatòria es farà pública durant el primer trimestre de 2021.