Parets del Vallès

Notícia

El Ple extraordinari sobre reconstrucció econòmica, sol·licitat per Ara Parets ERC i PxR-Junts, serà aquest divendres a les 8 del matí

Finalment el ple extraordinari que Ara Parets Esquerra Republicana i Parets per la República-Junts van demanar el passat 23 de setembre per tractar qüestions relacionades amb la reconstrucció econòmica en els àmbits de l’ocupació, la cultura, el mercat de l’habitatge de lloguer i la millora en els polígons industrials tindrà lloc el pròxim divendres 15 d’octubre, a les 8 del matí, i constarà de 4 punts a l’ordre del dia.

Tres dels quatre punts són modificacions de crèdit pressupostàries per tirar endavant accions per reactivar l’economia.

La primera d’elles fa referència a la creació de la partida Pla Especial Covid-19 – Atur Juvenil per un import de 80.000 euros per la contractació de 6 joves del municipi, d’entre 18 i 29 anys, en situació d’atur durant el període de 6 mesos, dins del Pla de reducció de l’atur juvenil a Parets del Vallès, en tasques de caràcter social i de suport als serveis municipals.

La segona proposa una modificació de crèdit amb romanent, per import de 15.000 euros, per crear a la Regidoria de Via Pública la partida d’estudis i treballs tècnics i així poder encarregar l’avantprojecte de millora del polígon industrial sector Mollet i avaluar els cossos de la seva execució.

També s’insta al plenari a una modificació de crèdit amb romanent per import de 100.000 euros per tirar endavant un Pla de reactivació cultural, que inclogui una campanya de suport a les entitats i associacions locals que més han patit durant la Covid-19, en la línia de la campanya de suport i promoció del comerç i consum local realitzada el 2020-21 pel Govern Plural.

Dins de l’ordre del dia del ple, s’inclou per últim la votació de la proposta de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens del municipi de Parets del Vallès, segons la llei 11/2020, de contenció de rendes de lloguer d’habitatges.

De fet, aquest punt del ple és l’únic que pot tenir efectes jurídics, ja que totes les modificacions de crèdit requeriran d’una tramitació administrativa i exposició pública, segons se’n desprèn de l’informe jurídic elaborat pel secretari municipal.

Tant Ara Parets ERC com Parets per la República-Junts assenyalen en la sol·licitud del ple que “la pandèmia de la Covid-19 ha sacsejat la població de Parets del Vallès en diferents àmbits i que ara és el moment de reprendre els Plans de reactivació econòmica i social que el Govern Plural ja va encetar a l’estiu de 2020. Aleshores es van tirar endavant la contractació extraordinària de persones aturades del municipi, campanyes de promoció i suport al comerç i consum local, iniciatives per donar suport a les entitats culturals i artistes locals i es va donar una empenta a la contractació d’autònoms locals en els treballs de manteniment i millora en els diferents equipaments municipals o en la via pública de Parets del Vallès”.

“Algunes d’aquestes accions van quedar truncades a causa de la moció de censura i per això Parets necessita mesures urgents en altres àmbits com els de l’habitatge on la llista de persones que poden ser desnonades en els pròxims mesos cada cop és més elevada”, afegeixen.

Tots dos grups consideren que atès que la situació de les finances municipals és òptima per poder tirar endavant aquestes modificacions de crèdit i així poder reconduir part de les seves polítiques.

També consideren que cal reprendre també totes les conclusions de la taula Parlem-ne, escenari post Covid-19, que avui dia encara no s’han tirat endavant, ja que existeixen uns compromisos amb la ciutadania de Parets que no s’han complert.