Parets del Vallès

Notícia

Ara Parets ERC presenta al·legacions a la pujada del 35% de la taxa de residus durant el 2022

Durant el període d’exposició pública, el grup municipal d’Ara Parets Esquerra Republicana ha presentat al·legacions a l’increment d’un 35%, uns 20 euros en el rebut, de la taxa de residus per al exercici 2022.

Les al·legacions presentades responen a la voluntat de mantenir una fiscalitat continguda amb la congelació generalitzada de les taxes i impostos, mantenir la rebaixa progressiva de l’IBI iniciada pel Govern Plural el 2020 i 2021 i introduir noves bonificacions i ampliar subvencions ja existents.

Tal com vàrem defensar en el Ple d'aprovació de les ordenances fiscals, celebrat el 25 d’octubre, considerem que l'increment ha estat arbitrari i que no ha tingut en compte la situació econòmica actual post pandèmia dels paretans i paretanes amb pujada generalitzada de preus en productes de consum, en carburants, en llum i gas, etcètera.

Tampoc hem sentit a parlar en cap moment de millores en el servei, que sí que les vàrem tenir l’any passat amb el Govern Plural amb la renovació de tota la flota de contenidors de recollida selectiva.

Per tot plegat hem proposat de nou la CONGELACIÓ de la taxa de residus mantenint els imports de 2021: 56 euros/rebut per habitatge.

Ús de la deixalleria

Així, de manera excepcional hem demanat que durant el 2022 s'estableixi una reducció de 18 € en la quota de la taxa de residus per a tots aquells contribuents que realitzin 10 aportacions a l'any mitjançant el carnet personal en qualsevol deixalleria del servei comarcal o les deixalleries mòbils.

L’ampliació que demanem és per compensar les dificultats que va tenir la ciutadania per utilitzar aquest servei durant la Covid-19 a causa del tancament de les deixalleries, entre les quals la de Parets del Vallès.

Altres de les al·legacions presentades fan referència a l’impost de tracció mecànica, la taxa d’ocupació de la via pública, l’impost de construccions ICIO o les llicències d’obres per instal·lar plaques solars o assabentats.

Exempció del 50% en l’impost de tracció mecànica per als veïns dels carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia, amb aparcament privat, i que han estat afectats per les obres de remodelació sense poder utilitzar el seu pàrquing.

Exempció del pagament de la llicència d’obres i també de l’ICIO a tots els particulars que instal·lin plaques solars. Com a mesura pel foment dels valors mediambientals i per una clara aposta per les energies renovables. Es mantindria el pagament de la taxa d’ocupació de via pública en cas de necessitat durant les obres.
 
Exempció del pagament de l’ICIO quan es comuniqui per assabentat que un particular vol fer el canvi d’una banyera per un plat de dutxa. Per tant el cost serà zero, ni taxa per llicència ni ICIO.

Rebaixa d’75% en l’ICIO pels locals comercials que hagin d’adaptar els seus establiments a la normativa actual.

Suspensió durant tot el 2022 de la taxa de terrasses i ocupació de l’espai públic per a bars, cafeteries i restaurants per continuar apostant per la reactivació econòmica Post Covid-19.