Parets del Vallès

Notícia

Ara Parets ERC presenta al·legacions a la modificació del Pla General en l’àmbit del plàtan

El Grup Municipal d’Ara Parets Esquerra Republicana ha registrat tot un seguit d’al·legacions després de l’aprovació inicial, en el ple del 19 de maig, de la modificació puntual del Pla general d’Ordenació Urbana en l’àmbit del sector PE-5 i que afecten sobretot els terrenys coneguts com el plàtan.

Tal com vam expressar en aquella sessió plenària no estem d’acord en com s’ha fet l’aprovació inicial d’aquesta modificació, d’esquenes a la ciutadania i sense cap reunió prèvia amb el veïnat afectat abans de la seva aprovació.

Uns canvis en al planejament que no s’han volgut consensuar amb la resta de grups de l’oposició i mirar de presentar “una proposta adequada per aquest àmbit, i en canvi, s’ha optat per modificar el PGOU a partir d’una petició d’una promotora que té l’interès econòmic d’instal·lar una gran superfície comercial, ARIAL FOMENTO”.  

Revisada la documentació,  expressem seriosos dubtes sobre aquesta operació urbanística que pensem genera més inconvenients que no pas avantatges.

Les al·legacions presentades fan referència a la manca d’un estudi de mobilitat exhaustiu sobre els efectes que tindrà pel carrer Migdia, Empordà, Barcelona i Lluís Companys la implantació d’una gran superfície comercial en els terrenys coneguts com el plàtan.

“Cal tenir en compte que el carrer Migdia en els darrers temps es va convertir en un carrer de sentit únic i la voluntat de tot aquest espai és d’anar pacificant-lo i la instal·lació d’un gran supermercat va en la direcció contrària”, diem des d’ERC.

2. Donat que per poder implantar el gran supermercat en els terrenys del plàtan és necessària la modificació de la trama urbana d’aquest àmbit, trobem a faltar la necessària autorització tant de la Comissió de Territori com també del Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya, que encara no s’ha pronunciat.

3. El projecte tampoc contempla cap estudi sobre els efectes que la nova gran superfície comercial tindrà sobre els establiments comercials del barri antic i sobre tot pel comerç de proximitat, que ja està molt tocat en aquesta zona i agreujat després de la Covid-19.

“És necessari un estudi exhaustiu de l’impacte econòmic a la zona”, reclamem des d’ERC.

Un altre aspecte a considerar és l’impacte ambiental en aquesta zona i sobretot un estudi acústic, dels efectes que tindrà per al veïnat de la zona la instal·lació del gran supermercat, amb els possibles sorolls sobretot en franges horàries que són de descans per als veïns i veïnes, i quan el supermercat necessita carregar i descarregar a través dels camions de repartiment.